Настройване и отчитане на тестови реализации с данни от кошницата

Когато настроите за реализации с отчитане на данни от кошницата, ще можете да изпращате данните от кошницата си и така да измервате броя транзакции, приходите и печалбата, генерирани от рекламите Ви в Пазаруване. Ако използвате проследяване на реализациите в Google Ads, можете да изпращате данни от кошницата (кои продукти са продадени, в какво количество и на каква цена) за реализации при продажба. 

В тази статия се обяснява как да настроите реализации с данни от кошницата си и да изпращате данните от нея. Научете повече за отчитането на реализациите с данни от кошницата.

Инструкции

За да изпращате информация от кошницата, трябва да използвате общия маркер на сайта на Google или Мениджър на маркери на Google (GTM). Потребителите на Google Анализ, които вече предоставят данни от кошницата чрез разширенията за електронна търговия, могат да преминат към общия маркер на сайта и да изпращат същата информация до Google Анализ и до проследяване на реализациите в Google Ads.

С Мениджър на маркери на Google можете лесно да поддържате маркерите в сайта си. Вместо да добавяте и актуализирате маркерите директно в сайта си, правите това в Мениджър на маркери на Google. След това Мениджър на маркери на Google извежда правилно форматираните маркери в сайта Ви, когато е необходимо. Научете повече за Мениджър на маркери на Google.

Когато трябва да предадете динамично генерирани данни, като например данни за продажбите на ниво продукт за реализации с отчитане на данни от кошницата, уеб програмистът Ви може да инсталира общ маркер на сайта или да използва Мениджър на маркери на Google.

За да отчитате реализации с данни от кошницата, категорията с действия, водещи до реализация, трябва да бъде настроена на „Покупка/продажба“ и включена в реализациите.

Инсталиране с общ маркер на сайта

Стъпка 1 : Инсталирайте общия маркер на сайта


Забележка: Ако вече използвате кода за проследяване на реализациите с общия маркер на сайта, преминете към стъпка 2.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon].
 3. Кликнете върху падащото меню „Измерване“ и след това върху Реализации.
 4. Кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да използвате, или създайте ново такова действие.
 5. Инсталирайте общия маркер на сайта в уебсайта си. Научете как да настроите маркера за проследяване на реализациите.

Стъпка 2: Добавете параметри в кода

За да изпращате информация от кошницата, трябва да добавите следните параметри в кода:

Параметър Тип на стойността Примерна стойност Описание
event_name= "purchase" Низ "purchase" Само събития от тип purchase ще генерират информация за кошницата.
items Масив 29.2*2*P12345** Масив от цени, количества и идентификационни номера на купените артикули.
items.id Низ 'P12345' Трябва да съответства на идентификационния номер на артикула в Merchant Center.
items.price Плаващо 29.2 Единична цена без данъци, цена на доставка и отстъпки на ниво транзакция.
items.quantity Цяло число 2 Брой продадени артикули.
discount Плаващо 10 Сумата от всички отстъпки на ниво транзакция, като например: 
 • безплатна доставка;
 • отстъпки от талони за цялата кошница.
aw_merchant_id Цяло число 12345 Идентификационният номер в Merchant Center, където са качени артикулите Ви.
aw_feed_country Низ 'US' Държавата, свързана с емисията, в която са качени артикулите Ви. Използвайте кодовете за територия от CLDR.
aw_feed_language Низ 'EN' Езикът, свързан с емисията, в която са качени артикулите Ви. Използвайте кодовете за език според ISO 639-1.


Пример за конфигуриран общ маркер на сайта.

<!-- Sample Code Conversion -->

<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
  "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
  "transaction_id": "017809284",
  "value": 23.07,
  "currency": "USD",
  "discount": 10,
  "aw_merchant_id": 12345,
  "aw_feed_country": "US",
  "aw_feed_language": "EN",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "quantity": 2,
      "price": 50
    },
    {
      "id": "P67890",
      "quantity": 1,
      "price": 30.4
    }
  ]
});
/* ]]> */
</script>

Стъпка 3 (незадължителна): Включете атрибута cost_of_goods_sold в емисията, за да отчитате по маржа на печалбата

Ако искате да можете да отчитате по маржа на печалбата, трябва да включите атрибута cost_of_goods_sold в емисията си за продукти в Търговски център. Научете повече за създаването на емисия

Cost_of_goods_sold (разходи по продадените стоки) представя разходите за продукта, който продавате. Google Ads използва този атрибут, за да изчислява маржа на печалбата за всеки продукт (приходи - разходи по продадените стоки = печалба). Ако не искате да споделяте точни данни за разходите за продуктите си, но желаете да участвате, можете да попълните това поле с приблизителна стойност (например може да оцените разходите си по продадените стоки на 80% от цената на продукта за всички продукти в дадена категория). 

Можете да осигурите данни за разходите по продадените стоки по три начина: 

Ако решите да не включвате атрибута в емисията cost_of_goods_sold, няма да се отчитат стойности за някои показатели (например за разходи по продадените стоки и брутен марж).

Инсталиране с Мениджър на маркери на Google

Стъпка 1: Инсталирайте Мениджър на маркери на Google

Забележка: Ако вече използвате Мениджър на маркери на Google, преминете към стъпка 2.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.

 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти .

 3. Кликнете върху падащото меню „Измерване“ и след това върху Реализации.

 4. Кликнете върху действието, водещо до реализация, което искате да използвате, или създайте ново такова действие.

 5. Инсталирайте Мениджър на маркери на Google на сайта си. Научете как да настроите маркера за проследяване на реализациите.

Стъпка 2: Добавете параметри в кода

За да изпратите данни от кошницата, моля, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете маркера за реализация, към който искате да предавате информация за кошницата.

 2. Поставете отметка в квадратчето „Осигуряване на данни за продажбите на ниво продукт“.

 3. Изберете източник на данни между „Слой данни“ и „Променливи в JavaScript“.

 4. Следните променливи трябва да се добавят към страницата за плащане за покупките за препращане.

 
Параметър Тип на стойността Примерна стойност Описание
event_name= "purchase" Низ "purchase" Само събития от тип purchase ще генерират информация за кошницата.
items Масив 29.2*2*P12345** Масив от цени, количества и идентификационни номера на купените артикули.
items.id Низ 'P12345' Трябва да съответства на идентификационния номер на артикула в Merchant Center.
items.price Валута 29.2 Единична цена без данъци, цена на доставка и отстъпки на ниво транзакция.
items.quantity Цяло число 2 Брой продадени артикули.
discount Цяло число 10 Сумата от всички отстъпки на ниво транзакция, като например: 
 • безплатна доставка;
 • отстъпки от талони за цялата кошница.
aw_merchant_id Цяло число 12345 Идентификационният номер в Merchant Center, където са качени артикулите Ви.
aw_feed_country Низ 'US' Държавата, свързана с емисията, в която са качени артикулите Ви. Използвайте кодовете за територия от CLDR.
aw_feed_language Низ 'EN' Езикът, свързан с емисията, в която са качени артикулите Ви. Използвайте кодовете за език според ISO 639-1.
 

Слоят данни се използва за временно съхранение на данни. Той представлява структуриран формат, който се тълкува от Мениджър на маркери, така че по-лесно да можете да местите тези данни от уеб страницата или мобилното си приложение в маркери, задействания и други променливи в Мениджър на маркери.

Не е задължително да настройвате слой данни, за да може променливите да извличат информация. Променливите в Мениджър на маркери могат също да се конфигурират така, че да извличат стойности директно от променливи в JavaScript, собствени „бисквитки“ и DOM. Най-добрата практика обаче е променливите Ви да извличат информация директно от добре организиран обект на слоя данни. Внедряването на слой данни може да сведе до минимум вероятността от загуба на данни при непреднамерени промени в кода, да допринесе за доброто организиране и достъп до модел на данните и да опрости отстраняването на неизправности.

Примерно внедряване със слой данни.

<!-- Sample Code datalayer push -->

dataLayer.push({
 "event": 'purchase',
 "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 "value": 23.07,
 "currency": "USD",
 "tax": 1.24,
 "shipping": 0,
 "discount": 1.50,
 "aw_merchant_id": 12345,
 "aw_feed_country": "US",
 "aw_feed_language": "EN",
 "items": [
   {
     "id": "P12345",
     "quantity": 2,
     "price": 2
   },
   …
]
});

Примерно внедряване с променливи в JavaScript. Имайте предвид, че трябва да създадете дефинирана от потребителя променлива в JavaScript в Мениджър на маркери на Google за препращане.

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->

<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 23.07;
currency = "USD";
tax = 1.24;
shipping = 0;
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 12345;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
 {
   "id": "P12345",
   "quantity": 2,
   "price": 2
 },
 …
];
/* ]]> */
</script>

Стъпка 3 (незадължителна): Включете атрибута cost_of_goods_sold в емисията, за да получавате отчети за маржа на печалбата

Ако искате да можете да отчитате по маржа на печалбата, трябва да включите атрибута cost_of_goods_sold в емисията си за продукти в Търговски център. Научете повече за създаването на емисия.

Cost_of_goods_sold (разходи по продадените стоки) представя разходите за продукта, който продавате. Google Ads използва този атрибут, за да изчислява маржа на печалбата за всеки продукт (приходи - разходи по продадените стоки = печалба). Ако не искате да споделяте точни данни за разходите за продуктите си, но желаете да участвате, можете да попълните това поле с приблизителна стойност (например може да оцените разходите си по продадените стоки на 80% от цената на продукта за всички продукти в дадена категория).

Можете да осигурите данни за разходите по продадените стоки по три начина:

Ако решите да не включвате атрибута в емисията cost_of_goods_sold, няма да се отчитат стойности за някои показатели (например за разходи по продадените стоки и брутен марж).

Тестови реализации с данни от кошницата

Ако имате възможност да създадете тестова поръчка, изпълнете следните стъпки, за да видите дали параметрите се подават:

 1. С помощта на инструментите за програмисти в Chrome инспектирайте страницата и проверете дали кодът е оптимизират, като изпълните следните стъпки:
  1. В менюто на Chrome Chrome Menu в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра изберете „Инструменти > Инструменти за програмисти“.
  2. Кликнете с десния бутон на мишката върху който и да елемент от страницата и изберете „Инспектиране“. В долната част на браузъра ще се отвори прозорецът на инструментите за програмисти.
 2. В този прозорец изберете раздела „Мрежа“.
 3. Изпратете тестовата си поръчка през браузъра.
 4. Потърсете заявката, която съдържа реализацията (търсете „/conversion“). Низът на заявката трябва да съдържа допълнителни параметри, както е показано в примера по-долу:

mid: 12345
fcntr: US
flng: EN
dscnt: 10
bttype: purchase
item: (50*2*P12345**)(30.4*1*P67890**)

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng = aw_feed_language
dscnt = отстъпка
bttype = тип събитие
item = артикулите (масивът) се съпоставят с (item.price * item.quantity * items.id)

Сродни връзки

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си