วิธีที่ Google Partners ใช้ระดับการเข้าถึงบัญชีดูแลจัดการ

 สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของ Google Partners จะขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) และระดับการเข้าถึงของคุณ  หากไม่มีบัญชีดูแลจัดการ Google Ads แต่ต้องการได้รับการรับรอง ให้ดูที่ Academy for Ads สำหรับการฝึกอบรมของ Google และการรับรอง Google Ads

เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร

เพื่อให้การรับรองของคุณนับรวมกับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท ให้ทำดังนี้

  • ใน Google Ads: ผู้ใช้ที่อีเมลมีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลจัดการ Google Ads ระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท จะได้รับการพิจารณาให้เชื่อมโยงกับบริษัทและนับการรับรอง Google Ads รวมกับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท ข้อควรจำ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวจะไม่มีส่วนร่วมในป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณ
  • อย่าลืมใส่ที่อยู่อีเมลของบริษัทในโปรไฟล์ Academy for Ads หรือตรวจสอบว่าอีเมลของบัญชี Academy for Ads เชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการของบริษัท 
  • แชร์ข้อมูลบัญชีกับบริษัทเพื่อนับการรับรองรวมกับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นความแตกต่างในจำนวนผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้

หากต้องการดูป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท ให้ทำดังนี้

  • ใน Google Ads: ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลจัดการ Google Ads ระดับมาตรฐาน ระดับผู้ดูแลระบบ หรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวของบริษัทจะดูแท็บโปรแกรม Partners รวมถึงป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร