วิธีที่ Google Partners ใช้ระดับการเข้าถึงบัญชีดูแลจัดการ

สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของ Google Partners จะขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) และระดับการเข้าถึงของคุณ หากไม่มีบัญชีดูแลจัดการ Google Ads แต่ต้องการได้รับการรับรอง โปรดไปที่ Skillshop เพื่อดูการฝึกอบรมของ Google และการรับรอง Google Ads

สิทธิ์นี้สำคัญกับคุณอย่างไร

สิทธิ์นี้ส่งผลต่อการนำการรับรองของคุณไปใช้ในการพิจารณาเพื่อรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท

  • ใน Google Ads: ผู้ใช้ที่อีเมลมีสิทธิ์เข้าถึงการดูแลจัดการ Google Ads ระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) หรือมีบัญชีผู้จัดการย่อย จะได้รับการพิจารณาว่าเชื่อมโยงกับบริษัท และการรับรอง Google Ads ของผู้ใช้รายนี้จะนำไปร่วมพิจารณาในการรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวจะไม่มีส่วนในการรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณ
  • โปรดระบุอีเมลของบริษัทในโปรไฟล์ Skillshop หรือตรวจสอบว่าอีเมลของบัญชี Skillshop เชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการของบริษัท
  • แชร์ข้อมูลบัญชีกับบริษัทเพื่อนำการรับรองไปใช้ในการพิจารณาเพื่อรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท

หากต้องการดูป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท ให้ทำดังนี้

  • ใน Google Ads: ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลจัดการ Google Ads ระดับมาตรฐาน ระดับผู้ดูแลระบบ หรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวของบริษัทจะดูแท็บโปรแกรม Partners รวมถึงป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว