Πώς χρησιμοποιεί το Google Partners τα επίπεδα πρόσβασης σε λογαριασμό υπευθύνου

 Η πρόσβασή σας στις λειτουργίες του Google Partners θα εξαρτάται από τη σύνδεσή σας με έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads (MCC) και από το επίπεδο πρόσβασής σας.  Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, αλλά θέλετε να πιστοποιηθείτε, ανατρέξτε στο Academy for Ads για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Google και τις πιστοποιήσεις του Google Ads.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Για να συνυπολογίζονται οι πιστοποιήσεις σας στην κατάσταση του σήματος και των εξειδικεύσεων της εταιρείας σας

  • Στο Google Ads: Όποιος χρήστης του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση υπευθύνου Google Ads στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads (MCC) της εταιρείας σας, ή σε λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου, θα θεωρείται συνδεδεμένος με την εταιρεία σας και οι πιστοποιήσεις του στο Google Ads θα συνυπολογίζονται στην κατάσταση του σήματος και των εξειδικεύσεων της εταιρείας σας. Έχετε υπόψη τα εξής: Οι χρήστες που διαθέτουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση ενδέχεται να μην συνεισφέρουν στην κατάσταση του σήματος και των εξειδικεύσεων της εταιρείας σας.
  • Φροντίστε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας στο προφίλ σας στο Academy for Ads ή βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας Academy for Ads σχετίζεται με τον λογαριασμό υπευθύνου της εταιρείας σας. 
  • Κοινοποιήστε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στην εταιρεία σας προκειμένου οι πιστοποιήσεις σας να συνυπολογιστούν στο σήμα και τις εξειδικεύσεις της εταιρείας σας.

Σημείωση: Ενδέχεται να εμφανίζεται μια διαφορά στον αριθμό των πιστοποιημένων χρηστών εξαιτίας αυτής της αλλαγής.

Για να προβάλετε την κατάσταση του σήματος και των εξειδικεύσεων της εταιρείας

  • Στο Google Ads: Όποιος χρήστης σχετίζεται με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας και έχει πρόσβαση διαχειριστή, πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, θα μπορεί να δει την καρτέλα του Προγράμματος Partners, καθώς την κατάσταση του σήματος και των εξειδικεύσεων της εταιρείας σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;