Как се използват нивата на достъп на профил на мениджър в Google Partners

 За да имате достъп до определени функции в Google Partners, трябва да имате профил, асоцииран с профил на мениджър в Google Ads (МКЦ) и съответно ниво на достъп.  Ако нямате профил на мениджър в Google Ads, но искате да получавате сертифицирания, прегледайте Academy for Ads за обучения от Google и сертифицирания по Google Ads.

Какво означава това за Вас

Включване на сертифициранията в резултатите за значката и състоянието на специализациите на компанията Ви

  • В Google Ads: Всеки потребител с администраторски или стандартен достъп на мениджър в Google Ads до профила на мениджър (МКЦ) или под-мениджъри в Google Ads на компанията Ви, ще се счита за асоцииран с нея. В този случай сертифициранията на съответния потребител по Google Ads ще бъдат включени в резултатите за значката и състоянието на специализациите на компанията Ви. Имайте предвид следното: Потребителите, които имат достъп само за четене, не могат да допринасят за състоянието на значката и на специализациите Ви.
  • Не забравяйте да добавите имейл адреса на компанията си в потребителския си профил в Academy for Ads profile или да асоциирате профила си в Academy for Ads с профила на мениджър на компанията си. 
  • Споделете информацията за профила си с компанията си, за да бъдат включени сертифицирания Ви в резултатите за значката и състоянието на специализациите на компанията Ви.

Забележка: Поради тази промяна е възможно да виждате разлика в броя на сертифицираните потребители.

Преглед на състоянието на значката и специализациите на компанията

  • В Google Ads: Всеки потребител, който е асоцииран с профила на мениджър в Google Ads на компанията Ви и който има администраторски или стандартен достъп или достъп само за четене на мениджър в Google Ads, ще може да вижда раздела „Програма Partners”, както и състоянието на значката и специализациите на компанията Ви.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?