Hướng dẫn thiết lập tính năng Tiếp thị lại động cho ứng dụng

2. Thiết lập sự kiện tiếp thị lại

Sự kiện tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu vào những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn, dựa trên sự tương tác với các tính năng trong ứng dụng. Các lần tương tác đủ điều kiện bao gồm việc xem trang sản phẩm, chọn ngày đi và mã sân bay hoặc thêm sản phẩm vào danh sách mua sắm. Sự kiện tiếp thị lại cho phép bạn sắp xếp đối tượng dựa trên các hành động đủ điều kiện đó để điều chỉnh các thông điệp cho phù hợp với họ hơn.


Ví dụ

 • Khi người dùng bỏ giỏ hàng, bạn có thể hiển thị quảng cáo sản phẩm để nhắc họ hoàn thành giao dịch.
 • Khi người dùng tìm kiếm khách sạn ở Guam, bạn có thể hiển thị quảng cáo làm nổi bật khách sạn cùng với các chương trình ưu đãi cho chuyến thăm quan. 
 • Khi người dùng xem một chương trình ưu đãi về học ngôn ngữ ở Rome, bạn có thể hiển thị quảng cáo về khoản giảm giá cho chính chương trình ưu đãi đó.

Để ứng dụng của bạn gửi các sự kiện tiếp thị lại đến AdWords, bạn nên cân nhắc 3 cấu hình sau:

 1. Sử dụng Firebase
 2. Thông qua SDK nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba (3P), hoặc
 3. Sử dụng cấu hình tích hợp máy chủ đến máy chủ

Thiết lập tiếp thị lại với Firebase

Firebase là nền tảng trên thiết bị di động của Google, được tạo ra để giúp bạn xây dựng ứng dụng tốt hơn dành cho thiết bị di động và phát triển doanh nghiệp của bạn. Sau đây là cách thiết lập tiếp thị lại với Firebase:

 1. Định cấu hình ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng SDK Firebase cho Android hoặc iOS.
 2. Triển khai các sự kiện khuyên dùng cho loại doanh nghiệp của bạn.
 3. Liên kết các tài khoản Firebase và AdWords của bạn.
  • Lưu ý: bạn phải chia sẻ dữ liệu sự kiện chuyển đổi từ cả Firebase và AdWords.
 4. Định cấu hình cách ứng dụng của bạn gửi dữ liệu phân bổ.

Thiết lập tiếp thị lại với SDK của bên thứ ba

Để giúp bạn đưa ra các quyết định tiếp thị sáng suốt cho ứng dụng của mình, AdWords sẽ phối hợp với nhiều nhà cung cấp chương trình phân tích ứng dụng bên thứ ba để hỗ trợ lược đồ Tiếp thị lại động của Google dành cho ứng dụng. Cùng với AdWords, các nhà cung cấp chương trình phân tích ứng dụng bên thứ ba sau đây có thể giúp bạn hiểu rõ về hiệu suất chiến dịch cho ứng dụng của bạn: Adjust, Adways, Appsflyer, CyberZ, Kochava, SingularTUNE. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình phân tích ứng dụng bên thứ ba của Google.

Nếu bạn sử dụng một trong những nhà cung cấp chương trình phân tích ứng dụng bên thứ ba này, hãy liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba của bạn với AdWords để cho phép tạo danh sách tiếp thị lại. Phối hợp với đại diện chương trình phân tích ứng dụng bên thứ ba của bạn để thiết lập SDK ứng dụng của họ.

Thiết lập tiếp thị lại bằng máy chủ đến máy chủ

Google đã công bố một API hoàn toàn mới cho tính năng theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng AdWords. API mới giúp phân tích ứng dụng và phân bổ ứng dụng đơn giản hơn cho nhà quảng cáo và API mới này đáng tin cậy cho nhà cung cấp mô hình phân bổ AdWords.

Bạn nên sử dụng API mới vì trong tương lai, Google sẽ ngừng sử dụng API cũ. Để được hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập tiếp thị lại thông qua việc tích hợp máy chủ với máy chủ, hãy tham khảo hướng dẫn dành cho Nhà phát triển của Google về API theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng. Dưới đây là ví dụ về thông số kỹ thuật cho cả API mới và API cũ.

API mới (chỉ là ví dụ)

Ví dụ cho Android:

Thông báo session_start đến AdWords (còn gọi là lệnh ping Trình kết nối)
POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=session_start
       &rdid=MY_USER_ADID
       &id_type=advertisingid
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=8.0.0
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &gclid=GCLID_VALUE_FROM_REFERRER
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (Android 8.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một mục (Chỉ Giáo dục, Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=view_item
       &rdid=MY_USER_ADID
       &id_type=advertisingid
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=8.0.0
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (Android 8.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345"}}

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã đến màn hình chuyển đổi (Chỉ Giáo dục, Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=ecommerce_purchase
       &rdid=MY_USER_ADID
       &id_type=advertisingid
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=8.0.0
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &value=99.99
       &currency_code=USD
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (Android 8.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345", "value":99.99}}

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một sản phẩm

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=view_item
       &rdid=MY_USER_ADID
       &id_type=advertisingid
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=8.0.0
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (Android 8.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345"}}

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã mua nhiều sản phẩm

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=ecommerce_purchase
       &rdid=MY_USER_ADID
       &id_type=advertisingid
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=8.0.0
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &value=99.99
       &currency_code=USD
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (Android 8.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":["id12345","id54321"], "value":99.99}}

Ví dụ cho iOS:

Thông báo session_start đến AdWords (còn gọi là lệnh ping Trình kết nối)

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=session_start
       &rdid=MY_USER_IDFA
       &id_type=idfa
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=10.0.2
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &gclid=GCLID_VALUE_FROM_REFERRER
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một mục (Chỉ Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=view_item
       &rdid=MY_USER_IDFA
       &id_type=idfa
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=10.0.2
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345"}}

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã đến màn hình chuyển đổi (Chỉ Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=ecommerce_purchase
       &rdid=MY_USER_IDFA
       &id_type=idfa
       &lat=0
       &app_version=1.2.4
       &os_version=10.0.2
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &value=99.99
       &currency_code=USD
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345", "value":99.99}}

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một sản phẩm

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=view_item
       &rdid=MY_USER_IDFA
       &id_type=idfa
       &lat=LAT_STATUS
       &app_version=1.2.4
       &os_version=10.0.2
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"app_event_data":{"item_id":"id12345"}}

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã mua nhiều sản phẩm

POST /pagead/conversion/app/1.0
       ?dev_token=MY_DEVELOPER_TOKEN
       &link_id=MY_LINK_ID
       &app_event_type=ecommerce_purchase
       &rdid=MY_USER_IDFA
       &id_type=idfa
       &lat=0
       &app_version=1.2.4|
       &os_version=10.0.2
       &sdk_version=1.0.0
       &timestamp=1432681913.123456
       &value=99.99
       &currency_code=USD
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{"app_event_data":{"item_id":["id12345","id54321"], "value":99.99}}

API cũ (chỉ là ví dụ)

Sắp tới API cũ sẽ không được dùng nữa

Các nhà quảng cáo mới nên sử dụng cách tích hợp mới nhất (tham khảo thông số kỹ thuật API mới ở phần trên) vì sắp tới Google sẽ ngừng sử dụng API cũ.

Để biết cách tích hợp theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng cũ, hãy xem thông số kỹ thuật cho Android và iOS.

Ví dụ cho Android:

Thông báo session_start đến AdWords (còn gọi là lệnh ping Trình kết nối)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/app/connect/MY_APP_ID/
?
app_event_type=deep_link&idtype=advertisingid&lat=LAT_STATUS&rdid=MY_USER_ADID&sdkversion=1.0.0&gclid=GCLID_VALUE_FROM_REFERRER

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một mục (Chỉ Giáo dục, Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_ADID&idtype=advertisingid&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=view_item&data.item_id=id12345

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã đến màn hình chuyển đổi (Chỉ Giáo dục, Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_ADID&idtype=advertisingid&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=ecommernce_purchase&data.item_id=id12345&data.value=99.99

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một sản phẩm

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_ADID&idtype=advertisingid&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=view_item&data.item_id=id12345

Ví dụ cho Android:

Tiếp thị lại cho những người đã mua nhiều sản phẩm

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_ADID&idtype=advertisingid&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=ecommernce_purchase&data.item_id=id12345&data.item_id=id54321&data.value=99.99

Ví dụ cho iOS:

Thông báo session_start đến AdWords (còn gọi là lệnh ping Trình kết nối)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/app/connect/MY_APP_ID/
?
app_event_type=deep_link&idtype=idfa&lat=LAT_STATUS&rdid=MY_USER_IDFA&sdkversion=1.0.0&gclid=GCLID_VALUE_FROM_REFERRER

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã xem một sản phẩm

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_IDFA&idtype=idfa&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=view_item&data.item_id=id12345

Ví dụ cho iOS:

Tiếp thị lại cho những người đã mua nhiều sản phẩm

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/0123456789/?
bundleid=MY_APP_ID&rdid=MY_USER_IDFA&idtype=idfa&lat=LAT_STATUS&appversion=1.2.3&osversion=6.0.1&usage_tracking_enabled=1&remarketing_only=1&data.app_event=ecommerce_purchase&data.item_id=id12345&data.item_id=id54321&data.value=99.99

Lược đồ sự kiện

Các loại doanh nghiệp khác nhau yêu cầu các nguồn cấp dữ liệu khác nhau và các sự kiện tiếp thị lại ứng dụng khác nhau. Việc chọn lược đồ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn sẽ đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được thể hiện chính xác. Một số loại doanh nghiệp sử dụng cùng một lược đồ sự kiện bắt buộc (hoặc khuyên dùng). Tìm loại doanh nghiệp của bạn trong danh sách bên dưới:

Du lịch, Chuyến bay, Khách sạn và cho thuê

Quan trọng 

 • Đối với triển khai ngành dọc Hàng không và Du lịch, bạn phải chuyển thông số và giá trị "destination".
 • Đối với Khách sạn và cho thuê, bạn phải chuyển thông số và giá trị item_id.
 • Đảm bảo rằng các giá trị item_id, origin và destination lần lượt khớp với các giá trị item_id, origin và destination trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Giá trị nhất quán sẽ cho phép quảng cáo hiển thị các mục có liên quan nhất cho người dùng.

Định nghĩa lược đồ sự kiện:

Tên sự kiện Yêu cầu Định nghĩa sự kiện
session_start Bắt buộc Sự kiện này theo dõi sự bắt đầu của một phiên trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi người dùng mở ứng dụng hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng.
view_search_results Tùy chọn Sự kiện này theo dõi hoạt động tìm kiếm trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi kết quả tìm kiếm được điền.
view_item_list Tùy chọn Sự kiện này theo dõi các mặt hàng mà người dùng đã xem, chẳng hạn như các mặt hàng trong một danh mục, các mặt hàng yêu thích, v.v. Hãy gọi sự kiện này với id mặt hàng khi các mặt hàng được điền.
view_item Bắt buộc Sự kiện này theo dõi cách người dùng xem thông tin chi tiết về mặt hàng. Hãy gọi sự kiện này với ID sản phẩm có liên quan khi người dùng xem thông tin chi tiết của mặt hàng.
add_to_cart Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi hoạt động của giỏ hàng. Hãy gọi sự kiện này với ID mặt hàng khi người dùng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
ecommerce_purchase Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi các giao dịch trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này với ID và giá trị mặt hàng khi người dùng mua hàng.

Lược đồ du lịch:

Tên sự kiện Thông số bắt buộc Thông số tùy chọn
app_event = session_start    
app_event = view_search_results   destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
search_term: Chuỗi tìm kiếm
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = view_item_list destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
search_term: Chuỗi tìm kiếm
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = view_item destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: ID của mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = add_to_cart destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: ID từ mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = ecommerce_purchase destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
value:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng

Lược đồ Khách sạn và cho thuê:

Tên sự kiện Thông số bắt buộc Thông số tùy chọn
app_event = session_start    

app_event = view_search_results
  destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID từ thành phố đi
start_date:
end_date:
search_term: Chuỗi tìm kiếm
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = view_item_list destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID từ thành phố đi
start_date:
end_date:
search_term: Chuỗi tìm kiếm
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = view_item destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: ID của mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)

origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = add_to_cart destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: ID từ mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
app_event = ecommerce_purchase destination: ID của thành phố đến
và/hoặc
item_id: Loạt ID từ các mục người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng (ví dụ: khách sạn, xe)
origin: ID của thành phố đi
start_date:
end_date:
value:
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng

Giáo dục, Việc làm, Giao dịch địa phương, Bất động sản và Tùy chỉnh

Quan trọng

Đảm bảo rằng giá trị item_id khớp với giá trị khóa chính trong nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn sử dụng item_location_id, thì giá trị cũng cần phải khớp với các giá trị ID vị trí trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Khớp mã với nguồn cấp dữ liệu cho phép quảng cáo hiển thị các mục có liên quan nhất cho người dùng.

Định nghĩa lược đồ sự kiện:

Tên sự kiện Yêu cầu Định nghĩa sự kiện
session_start Bắt buộc Sự kiện này theo dõi sự bắt đầu của phiên trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi người dùng mở ứng dụng hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng.
view_search_results Tùy chọn Sự kiện này theo dõi hoạt động tìm kiếm trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi kết quả tìm kiếm được điền.
view_item_list Tùy chọn Sự kiện này theo dõi các mặt hàng mà người dùng đã xem, chẳng hạn như các mặt hàng trong một danh mục, các mặt hàng yêu thích, v.v. Gọi sự kiện này với id sản phẩm khi các mặt hàng được điền.
view_item Bắt buộc Sự kiện này theo dõi người dùng xem thông tin chi tiết về mặt hàng. Gọi sự kiện này với id mặt hàng có liên quan khi người dùng xem bằng chế độ xem chi tiết của một mặt hàng.
add_to_cart Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi hoạt động giỏ hàng/thanh toán. Gọi sự kiện này với (các) ID mặt hàng khi người dùng có ý định mua hàng.
ecommerce_purchase Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi các giao dịch trong ứng dụng. Gọi sự kiện này với (các) ID mặt hàng và giá trị khi người dùng mua hàng (ví dụ: trang “Cảm ơn”).

Lược đồ tùy chỉnh:

Tên sự kiện Thông số bắt buộc Thông số tùy chọn
session_start    
view_search_results   item_id: Loạt ID mặt hàng người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng
search_term: Chuỗi tìm kiếm
item_location_id: Loạt ID vị trí mục (ngành dọc việc làm/giáo dục)
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
view_item_list item_id: ID mặt hàng của mặt hàng người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng app_event: view_item_list
item_id: Loạt ID mặt hàng người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng
item_location_id: Loạt ID vị trí mục (ngành dọc việc làm/giáo dục)
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
view_item item_id: ID mặt hàng của mặt hàng người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng item_location_id: Loạt ID vị trí mục (ngành dọc việc làm/giáo dục)
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
add_to_cart item_id: Loạt ID mặt hàng đã được thêm vào giỏ hàng item_location_id: Loạt ID vị trí mục (ngành dọc việc làm/giáo dục)
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
ecommerce_purchase item_id: Loạt ID mặt hàng đã mua item_location_id: Loạt ID vị trí mục (ngành dọc việc làm/giáo dục)
value: Tổng giá trị mặt hàng đã mua
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng

Bán lẻ

Quan trọng

 • Đối với nhà bán lẻ, hãy tải nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center.
 • Đảm bảo rằng các giá trị item_id khớp với giá trị id trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center của bạn. Việc khớp những giá trị này cho phép quảng cáo hiển thị các mục có liên quan nhất cho người dùng.

Định nghĩa lược đồ sự kiện:

Tên sự kiện Yêu cầu Định nghĩa sự kiện
session_start Bắt buộc Sự kiện này theo dõi sự bắt đầu của phiên trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi người dùng mở ứng dụng hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng.
view_search_results Tùy chọn Sự kiện này theo dõi hoạt động tìm kiếm trong ứng dụng. Hãy gọi sự kiện này khi kết quả tìm kiếm được điền.
view_item_list Tùy chọn Sự kiện này theo dõi các mặt hàng mà người dùng đã xem, chẳng hạn như các mặt hàng trong một danh mục, mặt hàng yêu thích, v.v. Gọi sự kiện này với ID sản phẩm khi các mặt hàng được điền.
view_item Bắt buộc Sự kiện này theo dõi người dùng xem thông tin chi tiết về mặt hàng. Gọi sự kiện này với ID sản phẩm có liên quan khi người dùng xem bằng chế độ xem chi tiết của mặt hàng.
add_to_cart Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi hoạt động của giỏ hàng. Gọi sự kiện này với ID sản phẩm khi người dùng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
ecommerce_purchase Rất nên dùng Sự kiện này theo dõi các giao dịch trong ứng dụng. Gọi sự kiện này với ID và giá trị sản phẩm khi người dùng mua hàng.
 

Lược đồ chuẩn:

Tên sự kiện Thông số bắt buộc Thông số tùy chọn
session_start    
view_search_results   app_event:  view_search_results
item_id: Loạt ID sản phẩm người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng
search_term: Chuỗi tìm kiếm
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
view_item_list item_id: Loạt ID sản phẩm đã hiển thị app_event: view_item_list
item_id: Loạt ID sản phẩm người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
view_item item_id: ID sản phẩm của mặt hàng mà người dùng đã xem trên màn hình ứng dụng google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
add_to_cart item_id: Loạt ID sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng
ecommerce_purchase item_id: Loạt ID sản phẩm đã mua value: Tổng giá trị mặt hàng đã mua
google_business_vertical: Chuỗi dùng để phân biệt các trường hợp sử dụng

Nhà quảng cáo ứng dụng sử dụng nhiều trường hợp sử dụng

Cách thiết lập thông số “google_business_vertical”

Các nhà quảng cáo hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh nên kích hoạt thông số bổ sung “google_business_vertical” khi người dùng xem một sản phẩm cụ thể. Điều này cho phép nhà quảng cáo tạo các danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu người dùng cho từng ngành dọc, đảm bảo rằng người dùng sẽ thấy các sản phẩm phù hợp cho từng chiến dịch. Ví dụ: trong trường hợp doanh nghiệp là một đại lý du lịch trực tuyến, người dùng có thể thấy các chuyến bay, khách sạn và gói du lịch. Với thông số "google_business_vertical", người dùng xem khách sạn trên trang web sẽ thấy các khách sạn trên quảng cáo động thay vì các gói du lịch.

Ví dụ:

Sử dụng thông số google_business_vertical = “retail” cho ngành Bán lẻ
Sử dụng thông số google_business_vertical = “travel” cho ngành Du lịch
Sử dụng thông số google_business_vertical = “flights” cho ngành Hàng không
Sử dụng thông số google_business_vertical = “hotel_rental” cho ngành Khách sạn và dịch vụ cho thuê 
Sử dụng thông số google_business_vertical =  “real_estate” cho ngành Bất động sản
Sử dụng thông số google_business_vertical = “education” cho ngành Giáo dục
Sử dụng thông số google_business_vertical = “local” cho ngành Giao dịch địa phương
Sử dụng thông số google_business_vertical = “jobs” cho ngành Việc làm
Use google_business_vertical = “custom” cho ngành Tùy chỉnh
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố