Tạo chiến dịch TrueView cho hành động

Nếu bạn muốn tự động mở rộng quy mô cho quảng cáo dạng video để thúc đẩy hành động ở nhiều vị trí hơn trong và ngoài YouTube, hãy xem xét việc tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Tìm hiểu thêm về Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.

Chiến dịch TrueView cho hành động giúp thúc đẩy lượng khách hàng tiềm năng và số lượt chuyển đổi bằng cách thêm các lời kêu gọi hành động (CTA) nổi bật, lớp phủ văn bản dòng tiêu đề và màn hình kết thúc vào quảng cáo dạng video của bạn. Khi dùng loại chiến dịch video phụ này, bạn có thể khuyến khích khách hàng khám phá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, chia sẻ thông tin liên hệ của họ và thực hiện các hành động khác có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch TrueView cho hành động trong Google Ads. 

Lưu ý: Trước khi thiết lập chiến dịch TrueView cho hành động, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Google Ads Tutorials: Creating a TrueView for action campaign

Cách hoạt động

Chiến dịch TrueView cho hành động sử dụng định dạng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua. Quảng cáo trong chiến dịch TrueView cho hành động có thể sử dụng lời kêu gọi hành động (CTA), dòng tiêu đề và màn hình kết thúc trong tệp sáng tạo. Bạn cũng có thể thêm các tính năng không bắt buộc vào tệp sáng tạo, chẳng hạn như đường liên kết trang web hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Các nguyên tắc về tệp sáng tạo

Nguyên tắc quảng cáo về quảng cáo hòa nhập cơ bản đối với quảng cáo TrueView cho hành động

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn mục tiêu Doanh số bán hàng, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập trang web.
  • Đối với loại chiến dịch phụ, tùy chọn Thúc đẩy số lượt chuyển đổi sẽ tự động được chọn.
 5. Chọn loại chiến dịch Video.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập tên cho chiến dịch của bạn.
 8. Trong mục “Chiến lược đặt giá thầu”, hãy đặt chiến lược đặt giá thầu của bạn thành Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc CPA mục tiêu. Nếu bạn chọn CPA mục tiêu, thì hãy đặt số tiền mục tiêu mà bạn có thể trả cho một lượt chuyển đổi.
 9. Trong mục “Ngân sách và ngày”, hãy đặt loại ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho chiến dịch và cách phân phối ngân sách.
  • Đối với loại ngân sách, hãy chọn Hàng ngày (số tiền trung bình bạn mà muốn chi tiêu mỗi ngày) hoặc Chiến dịch (tổng ngân sách mà bạn muốn chi tiêu trong suốt thời gian của chiến dịch) và nhập số tiền mà bạn muốn chi tiêu.
  • Đối với cách phân phối ngân sách, hãy chọn Chuẩn (để chi tiêu ngân sáchđồng đều theo thời gian) hoặc Tăng tốc (để chi tiêu ngân sách càng nhanh càng tốt). Nếu bạn chọn Phân phối nhanh, thì ngân sách của bạn có thể hết sớm.
 10. Trong “Mạng”, hãy chọn nơi mà bạn muốn chiến dịch TrueView cho hành động xuất hiện. Nếu chiến dịch của bạn đủ điều kiện, thì bạn có thể chọn một hoặc nhiều mạng sau:
  • Video trên YouTube: Quảng cáo có thể xuất hiện trong các video trên YouTube, trang kênh và trang chủ YouTube. Bạn có thể sử dụng quảng cáo trong luồng.
  • Đối tác video trên Mạng Hiển thị: Quảng cáo có thể hiển thị trên các trang web và ứng dụng của đối tác video của Google.
 11. Chọn ngôn ngữ và vị trí mà bạn muốn chiến dịch của mình nhắm mục tiêu.
 12. Chọn tùy chọn cài đặt loại trừ nội dung để xác định nơi chạy chiến dịch của bạn.
 13. (Tùy chọn) Nhấp vào Cài đặt bổ sung để nhắm mục tiêu các thiết bị cụ thể, đặt giới hạn tần suất và đặt lịch cho quảng cáo.
 14. Nhập tên cho nhóm quảng cáo.
 15. Chọn thông tin nhân khẩu học và loại đối tượng mà bạn muốn tiếp cận.
 16. Chọn từ khóa, chủ đề và vị trí mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện.
 17. Nếu có sẵn số liệu, hãy đặt số tiền giá thầu của bạn.
 18. Trong mục “Tạo quảng cáo dạng video của bạn”, hãy tìm kiếm video mà bạn đã tải lên hoặc nhập URL video từ YouTube. Hệ thống sẽ tự động chọn "Quảng cáo trong luồng" làm định dạng quảng cáo.
  • Video dùng trong quảng cáo phải có thời lượng ít nhất là 10 giây trở lên.
 19. Nhập URL cuối cùng. Đây là trang đích mà bạn muốn mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.
 20. Nhập URL hiển thị - đây có thể là một phiên bản ngắn hơn của URL cuối cùng hoặc giống như URL cuối cùng.
 21. Nhập lời gọi hành động. Lời kêu gọi này phải thật hấp dẫn và hướng mọi người đến trang web được chỉ định trong URL cuối cùng.
 22. Nhập dòng tiêu đề. Dòng tiêu đề sẽ xuất hiện dưới dạng dòng văn bản chính quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 23. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chọn URL quảng cáo (nâng cao) để thêm mẫu theo dõi, hậu tố URL cuối cùng hoặc thông số tùy chỉnh cho URL cuối cùng.
 24. Chọn một hình ảnh được tạo tự động từ các video trong kênh YouTube của bạn (nên chọn) hoặc một hình ảnh mà bạn tải lên theo cách thủ công làm biểu ngữ đi kèm. Biểu ngữ đi kèm chỉ xuất hiện trên máy tính.
 25. Nhập tên cho quảng cáo của bạn.
 26. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố