Vytvoření kampaně TrueView pro akce

Kampaně TrueView pro akce pomáhají získávat potenciální zákazníky a zvyšovat počet konverzí pomocí výrazné výzvy k akci, nadpisu reklamy v podobě překryvné vrstvy na videoreklamě a závěrečné obrazovky. S využitím tohoto podtypu videokampaně můžete přesvědčit zákazníky, aby prozkoumali váš produkt nebo službu, sdíleli kontaktní údaje nebo provedli jinou akci, která je pro vaši firmu cenná. 

V tomto článku se dozvíte, jak ve službě Google Ads kampaň TrueView pro akce nastavit.

Princip

Kampaně TrueView pro akce se skládají z výzvy k akci, nadpisu a závěrečné obrazovky.

 • Kampaně TrueView pro akce jsou dostupné pro videokampaně na YouTube.
 • Kampaně TrueView pro akce mohou využívat pouze formát reklamy in-stream. To znamená, že se přehrávají před jiným videem na Youtube, v jeho průběhu nebo po něm. Tyto reklamy divákům také umožňují po 5 sekundách reklamu přeskočit.
 • Nadpisy mohou obsahovat až 15 znaků a jde o primární řádek textu u videoreklamy. 
 • Nadpisy propagují váš produkt nebo službu. 
 • Výzvy k akci mohou obsahovat až 10 znaků a zobrazují se spolu s nadpisem.
 • Výzvy k akci směrují návštěvníky na webové stránky, které určíte jako cílovou adresu URL. 
 • Reklamy v kampaních TrueView pro akce mohou zvyšovat interakci diváků a vybízet uživatele, aby se po přehrání videa zapojili.
 • Závěrečná obrazovka se zobrazí na samém konci reklamy. Na mobilním zařízení se zobrazuje po dobu pěti sekund, na stolním počítači je to sedm sekund.
 • Závěrečná obrazovka se generuje automaticky na základě vašeho kanálu YouTube. 

Níže naleznete pokyny, jak ve službě Google Ads kampaň TrueView pro akce nastavit.

Než začnete

Před vytvořením kampaň TrueView pro akce si nejprve přečtěte o videokampaních TrueView a také reklamách TrueView in-stream.

Abyste mohli kampaně TrueView pro akce spustit, bude také nutné nastavit měření konverzí.

Cíle kampaně

Kampaně TrueView pro akce lze vytvářet pomocí cílů Potenciální zákazníci a Návštěvnost webových stránek. Tyto cíle doporučí nastavení a funkce, které mohou vzbudit u lidí zájem o vaši firmu. Díky Potenciálním zákazníkům a Návštěvnosti webových stránek lze na webových stránkách podpořit relevantní konverze a zvyšovat celkový počet unikátních návštěvníků webů. Oba cíle zahrnují automatické nabízení cen a cílení, a tedy možnost optimalizace výkonu kampaně. 

Pokud informace v tomto článku neodpovídají tomu, co vidíte ve svém účtu, možná máte nastaveny jiné cíle. Další informace o cílech v novém prostředí Google Ads

Pokyny

Zde naleznete podrobný postup, jak vytvořit kampaně TrueView pro akce:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Vyberte cíl Potenciální zákazníci nebo Návštěvnost webových stránek, které jsou ve výchozím nastavení v podtypu Zvyšování počtu konverzí.
 5. Jako typ kampaně zvolte Videokampaň.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. Zadejte název kampaně.
 8. Pro typ rozpočtu můžete zvolit možnost Denní a zadat průměrnou částku, kterou si přejete za den utratit, případně vyberte Kampaň celkem a zadejte celkový rozpočet této kampaně. Může být též vhodné nastavit způsob čerpání rozpočtu jako standardní, kdy se rozpočet utrácí rovnoměrně v průběhu času, případně jako urychlené, kdy se rozpočet utrácí rychleji a může vést k předčasnému vyčerpání rozpočtu.
 9. Nastavte datum zahájení a datum ukončení kampaně. 
 10. Vyberte jazyky, jimiž hovoří vaši zákazníci, a umístění, na která chcete cílit.
 11. V části Nabízení cen nastavte strategii nabídek na Maximalizovat konverze nebo Cílová CPA. Nastavte částku nabídky. Pokud používáte strategii Cílová CPA, nastavte cílovou částku.
 12. Zadejte název reklamní sestavy.
 13. Upravte metody cílení, které chcete u reklam použít.
 14. Vedle textu Vaše video YouTube vyberte pro reklamu video ve službě YouTube. Jako formát reklamy bude automaticky zvolena reklama in-stream. Reklamní sestavu lze vždy uložit i bez vytvořené reklamy.
 15. Zadejte cílovou URL, tedy adresu URL vstupní stránky, která se lidem zobrazí po kliknutí na reklamu.
 16. Zadejte viditelnou URL, může jít o zkrácenou verzi cílové URL, případně se mohou obě URL shodovat.
 17. Zadejte výzvu k akci o maximálně 10 znacích. Mělo by jít o atraktivní výzvu a měla by směrovat uživatele na web uvedený v cílové URL.
 18. Zadejte nadpis o maximálně 15 znacích. Ten se bude zobrazovat jako primární řádek textu videoreklamy propagující váš produkt nebo službu.
 19. Jako doprovodný banner vyberte buď obrázek, který se automaticky vygeneruje z videí ve vašem kanálu YouTube (doporučeno), nebo obrázek, který ručně nahrajete.
 20. Klikněte na Uložit a pokračovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?