Vytvoření kampaně TrueView pro akce

Kampaně TrueView pro akce pomáhají získávat potenciální zákazníky a zvyšovat počet konverzí tím, že do videoreklam přidávají výraznou výzvu k akci, překryvnou vrstvu s nadpisem reklamy a závěrečnou obrazovku. Pomocí tohoto podtypu videokampaně můžete přesvědčit zákazníky, aby prozkoumali váš produkt nebo službu, sdíleli kontaktní údaje nebo provedli jinou akci, která je pro vaši firmu hodnotná.

V tomto článku se dozvíte, jak ve službě Google Ads kampaň TrueView pro akce vytvořit.

Poznámka: Než budete moci kampaň TrueView pro akce vytvořit, musíte nastavit měření konverzí. Další informace o měření konverzí

Princip

Kampaně TrueView pro akce sestávají z výzev k akci, nadpisu, závěrečné obrazovky a odkazů na podstránky (ty jsou nepovinné).

 • Pro tyto kampaně lze vybrat cíl Potenciální zákazníci nebo Návštěvnost webu. Pomocí cílů můžete zvýšit počet relevantních konverzí na webu a celkový počet jeho unikátních návštěvníků. U obou cílů se provádí automatické nabízení cen a cílení, takže máte možnost optimalizovat výkon kampaní.
 • Kampaně TrueView pro akce jsou dostupné pro videokampaně na YouTube.
 • Kampaně TrueView pro akce mohou využívat pouze formát reklamy in-stream. To znamená, že se přehrávají před, v průběhu nebo po jiném videu na YouTube či u partnerů Google pro video. Tyto reklamy divákům také umožňují po 5 sekundách reklamu přeskočit.
 • Video použité v reklamě musí trvat alespoň 10 sekund.
 • Nadpisy mohou obsahovat až 15 znaků a jde o primární řádek textu u videoreklamy.
 • Nadpisy propagují váš produkt nebo službu.
 • Kampaně TrueView pro akce mohou obsahovat až 4 odkazy na podstránky.
 • Výzvy k akci mohou mít až 10 znaků a zobrazují se spolu s nadpisem.
 • Výzvy k akci směrují návštěvníky na webové stránky, které určíte jako cílovou adresu URL.
 • Reklamy v kampaních TrueView pro akce mohou zvyšovat interakci diváků a vybízet uživatele, aby se po přehrání videa zapojili.
 • Závěrečná obrazovka se zobrazí na samém konci reklamy. Na mobilním zařízení se zobrazuje po dobu pěti sekund, na stolním počítači je to sedm sekund.
 • Závěrečná obrazovka se generuje automaticky na základě vašeho kanálu YouTube.

Visualization of creating a TrueView for Action CTA

Níže najdete pokyny, jak ve službě Google Ads kampaň TrueView pro akce vytvořit.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Vyberte cíl Potenciální zákazníci nebo Návštěvnost webu.
 5. Jako typ kampaně zvolte Videokampaň.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. Zadejte název kampaně.
 8. V oddíle Strategie nabídek nastavte strategii Maximalizovat konverze nebo Cílová CPA. Pokud vyberete strategii Cílová CPA, zadejte cílovou částku, kterou chcete utratit za jednu konverzi.
 9. V oddíle Rozpočet a data vyberte typ rozpočtu, data zahájení a ukončení kampaně a způsob čerpání rozpočtu.
  • Jako typ rozpočtu vyberte Denně (průměrná částka, kterou chcete utratit za každý den) nebo Kampaň (celková částka, kterou chcete utratit za dobu trvání kampaně) a zadejte požadovanou částku.
  • Jako způsob čerpání rozpočtu vyberte Standardní (chcete-li prostředky vynakládat rovnoměrně v průběhu času) nebo Urychlené (chcete-li rozpočet utratit co nejrychleji). Pokud vyberete Urychlené čerpání, může se rozpočet brzy vyčerpat.
 10. V oddíle Sítě vyberte, kde se má kampaň TrueView pro akce zobrazovat. Je-li k tomu způsobilá, můžete pro ni vybrat jednu nebo více z těchto sítí:
  • Videa YouTube: Reklamy se mohou zobrazovat ve videích, na stránkách kanálů a na domovské stránce YouTube. Je možno použít reklamy in-stream.
  • Partneři pro video v Obsahové síti: Reklamy se mohou zobrazovat na webech a v aplikacích partnerů Google pro video.
 11. Vyberte jazyky a lokality, na které má kampaň cílit.
 12. Nastavením vyloučení obsahu určete, kde se má kampaň zobrazovat.
 13. (Volitelné) Po kliknutí na Další nastavení můžete nastavit cílení na konkrétní zařízení, určit omezení frekvence a stanovit časový rozvrh reklamy.
 14. Zadejte název reklamní sestavy.
 15. Vyberte demografické parametry a typy publika, které chcete oslovit.
 16. Vyberte klíčová slova, témata a umístění, kde se mají vaše reklamy zobrazovat.
 17. Pokud je toto nastavení k dispozici, zadejte výši nabídky.
 18. V oddíle Vytvořte videoreklamu najděte video, které jste nahráli, nebo zadejte URL videa na YouTube. Jako formát reklamy bude automaticky zvolena reklama in-stream.
  • Video použité v reklamě musí trvat alespoň 10 sekund.
 19. Zadejte cílovou URL, tedy adresu URL vstupní stránky, která se lidem zobrazí po kliknutí na reklamu.
 20. Zadejte viditelnou URL. Může jít o zkrácenou verzi cílové URL, případně se mohou obě URL shodovat.
 21. Zadejte výzvu k akci. Měla by být lákavá a směrovat lidi na webové stránky uvedené v cílové adrese URL.
 22. Zadejte nadpis, který se má zobrazit jako první řádka textu propagujícího váš produkt nebo službu.
 23. (Volitelné) Po kliknutí na Možnosti URL reklamy můžete zadat měřicí šablonu, příponu cílové URL a vlastní parametry cílové URL.
 24. Jako doprovodný banner vyberte buď obrázek, který se automaticky vygeneruje z videí ve vašem kanálu YouTube (doporučeno), nebo obrázek, který ručně nahrajete.Doprovodné bannery se zobrazují pouze na počítačích.
 25. Zadejte název reklamy.
 26. Klikněte na Uložit a pokračovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory