ลิงก์บัญชี Salesforce กับ Google Ads

หากคุณติดตามโอกาสในการขายและโอกาสใน Sales Cloud® ของ Salesforce การลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce จะช่วยให้นำเข้า Conversion ออฟไลน์จาก Sales Cloud ของ Salesforce ไปยัง Google Ads ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดผลได้ดีขึ้นว่าการลงทุนทางออนไลน์กับ Google Ads ช่วยสร้างมูลค่าออฟไลน์ได้มากน้อยเพียงใด

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์และยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce® หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนอื่นๆ ที่จำเป็นในการนำเข้า Conversion โปรดอ่านการนำเข้า Conversion จาก Salesforce

เคล็ดลับ: เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ (MCC) คุณต้องลิงก์บัญชี Salesforce กับบัญชีดูแลจัดการ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ ให้ลิงก์กับบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการได้เลย

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการลิงก์ Google Ads กับ Salesforce คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads รวมทั้งบัญชี Salesforce ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์ที่ระบุไว้ แต่หากต้องการยกเลิกการลิงก์และแก้ไขลิงก์ที่มีอยู่จาก Google Ads จะใช้เพียงสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads เท่านั้น

วิธีการ

วิธีลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Salesforce" 
 5. หากคุณลิงก์ Google Ads กับบัญชี Salesforce เป็นครั้งแรก ให้คลิกลิงก์ แต่หากเคยลิงก์บัญชี Salesforce ก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิกปุ่มบวก เพื่อลิงก์บัญชีใหม่
 6. ระบบจะนำไปยังหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบของ Salesforce (คุณจะต้องปิดใช้ตัวบล็อกป๊อปอัปจึงจะเห็นหน้าต่างนี้) ป้อนข้อมูลรับรองสำหรับบัญชี Salesforce และคลิกเข้าสู่ระบบ
 7. จากนั้นระบบจะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอปการนำเข้า Conversion ของ Google Ads เข้าถึงส่วนต่างๆ ในบัญชี Salesforce เพื่อลิงก์บัญชีหรือไม่ คลิกอนุญาต
 8. บัญชีจะแสดงในตารางด้วยสถานะ "ไม่ได้กำหนดค่า" ในคอลัมน์ "สถานะ" ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าบัญชี
  1. ชี้เคอร์เซอร์ไปที่สถานะ "ไม่ได้กำหนดค่า"
  2. คลิกกำหนดค่าในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าเว็บที่คุณจะเลือกเป้าหมาย Salesforce Cloud ที่ต้องการนำเข้าเป็นการกระทำที่ถือเป็น Conversion ได้
  3. เชื่อมโยงการกระทำที่ถือเป็น Conversion กับเป้าหมาย Salesforce ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนที่ 6 ของนำเข้า Conversion จาก Salesforce
 9. กลับไปยังหน้าบัญชีที่ลิงก์ของ Salesforce และรีเฟรชหน้าดังกล่าว ตอนนี้บัญชีที่คุณเพิ่งกำหนดค่าควรแสดง "ลิงก์" ในคอลัมน์ "สถานะ" หากการลิงก์ระหว่างบัญชี Salesforce กับบัญชี Google Ads ทำงานไม่ถูกต้อง สถานะจะเป็น "ปิดใช้" ชี้เคอร์เซอร์ไปที่สถานะเพื่อดูสาเหตุของการปิดใช้ลิงก์

วิธียกเลิกการลิงก์บัญชี Salesforce กับ Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Salesforce"
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ และคลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"
 6. คลิกยกเลิกการลิงก์ในหน้าจอยืนยัน

หากต้องการลิงก์บัญชีนี้อีกครั้ง ทำได้โดยคลิกลิงก์อีกครั้งในคอลัมน์ "การดำเนินการ" ของบัญชี โดยที่คุณไม่ต้องกำหนดค่าบัญชี Salesforce อีกครั้ง 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว