ลิงก์บัญชี Salesforce กับ Google Ads

หากคุณติดตามโอกาสในการขายและโอกาสใน Sales Cloud® ของ Salesforce การลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce จะช่วยให้นำเข้า Conversion ออฟไลน์จาก Sales Cloud ของ Salesforce ไปยัง Google Ads ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดผลได้ดีขึ้นว่าการลงทุนทางออนไลน์กับ Google Ads ช่วยสร้างมูลค่าออฟไลน์ได้มากน้อยเพียงใด

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์และยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce® หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนอื่นๆ ที่จำเป็นในการนำเข้า Conversion โปรดอ่านการนำเข้า Conversion จาก Salesforce

เคล็ดลับ: เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ (MCC) คุณต้องลิงก์บัญชี Salesforce กับบัญชีดูแลจัดการ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ ให้ลิงก์กับบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการได้เลย

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการลิงก์ Google Ads กับ Salesforce คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads รวมทั้งบัญชี Salesforce ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการได้รับสิทธิ์ขั้นต่ำที่ระบุ แต่หากต้องการยกเลิกการลิงก์และแก้ไขลิงก์ที่มีอยู่จาก Google Ads จะใช้เพียงสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads เท่านั้น

วิธีการ

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  1. ในบัญชี AdWords ให้คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกบัญชีที่ลิงก์
    บัญชีที่เชื่อมโยงในเมนูรูปเฟือง
  2. คลิกดูรายละเอียดภายใน "Salesforce"
  3. คลิก + บัญชี
  4. คลิกต่อไปเพื่อเปิดหน้าการตรวจสอบสิทธิ์ของ Salesforce
  5. ป้อนข้อมูลรับรองสำหรับบัญชี Salesforce ของคุณ
  6. หากเกิดปัญหาในการเชื่อมโยงบัญชี คุณจะเห็นข้อความแสดงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ หากเชื่อมโยงสำเร็จ คุณจะเห็นข้อความยืนยัน ไปต่อยังขั้นถัดไปโดยคลิกที่ตั้งค่า Conversion หากต้องการกลับมาทำภายหลัง ให้คลิกทำภายหลัง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่