บัญชีดูแลจัดการ (MCC): เกี่ยวกับป้ายกํากับในบัญชีดูแลจัดการ

คุณจะเห็นป้ายกํากับ 2 ประเภทในบัญชีดูแลจัดการ ได้แก่

 1. "ป้ายกํากับ": สร้างและกําหนดให้กับแคมเปญในระดับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี
 2. "ป้ายกํากับบัญชี": สร้างและกําหนดให้กับบัญชีในระดับบัญชีดูแลจัดการ

บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างป้ายกำกับและป้ายกำกับบัญชี และแสดงวิธีดูป้ายกำกับในบัญชีดูแลจัดการ

ป้ายกำกับ

คุณดูป้ายกำกับที่สร้างและกำหนดให้กับแคมเปญในบัญชี Google Ads แต่ละบัญชีได้ในบัญชีดูแลจัดการ โดยดูป้ายกำกับดังกล่าวได้ในคอลัมน์ "ป้ายกำกับ" ในหน้า "แคมเปญ" ของบัญชี และยังกรองมุมมองในหน้าแคมเปญเพื่อดูเฉพาะแคมเปญที่มีป้ายกำกับที่เฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ในฐานะผู้ใช้บัญชีดูแลจัดการ (MCC) คุณจะจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้าง แก้ไข และนําป้ายกำกับไปใช้กับบัญชีย่อยที่ต้องการหรือกับแคมเปญทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสร้างและจัดการป้ายกำกับได้ในทุกที่ตลอดเส้นทางของบัญชีดูแลจัดการไปจนถึงระดับบัญชีย่อย

ป้ายกำกับบัญชี

ป้ายกำกับบัญชีสร้างได้จากบัญชีดูแลจัดการ ใช้สำหรับกำหนดให้กับบัญชีผู้จัดการย่อยหรือบัญชี Google Ads แต่ละรายการ โดยคุณใช้เพื่อช่วยในการสร้างการจัดกลุ่มที่เหมาะสมของบัญชีลูกค้าได้ โปรดทราบว่าเฉพาะบัญชีดูแลจัดการเท่านั้นที่จะดูป้ายกำกับบัญชีได้ โดยคุณไม่สามารถสร้างหรือดูป้ายกำกับบัญชีได้ที่ระดับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี

บทความนี้แสดงวิธีดูและกรองตามป้ายกำกับบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้าง นำออก และแก้ไขป้ายกำกับบัญชี โปรดอ่านสร้างและแก้ไขป้ายกำกับบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ

ดูหรือกรองตามแคมเปญและป้ายกำกับบัญชี

ป้ายกำกับแคมเปญ

คอลัมน์ "ป้ายกำกับ" ของหน้า "แคมเปญ" ในบัญชีดูแลจัดการจะแสดงป้ายกำกับที่กำหนดให้แคมเปญซึ่งช่วยให้คุณติดตามแคมเปญในบัญชีต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสร้างตัวกรองเพื่อดูเฉพาะแคมเปญที่มีป้ายกำกับที่ต้องการได้อีกด้วย 

วิธีการกรองแคมเปญตามป้ายกำกับแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง แล้วคลิกป้ายกำกับในเมนู
 4. คลิกช่องที่อยู่ถัดจากป้ายกำกับที่ต้องการกรอง คุณยังค้นหาป้ายกำกับที่ด้านบนได้อีกด้วย
 5. คลิกใช้


ป้ายกำกับบัญชี

หากต้องการดูป้ายกำกับบัญชี ให้คลิก "บัญชี" ในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย โดยจะดูคอลัมน์ "ป้ายกำกับบัญชี" ได้จากหน้าประสิทธิภาพ การตั้งค่าบัญชีย่อย และงบประมาณของบัญชีดูแลจัดการของคุณหรือบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์ไว้

วิธีการกรองบัญชีตามป้ายกำกับบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกบัญชีจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง จากนั้นคลิกป้ายกำกับบัญชีในเมนู
 4. คลิกช่องที่อยู่ถัดจากป้ายกำกับบัญชีที่ต้องการกรอง คุณยังค้นหาป้ายกำกับบัญชีที่ด้านบนได้อีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีดูแลจัดการ (MCC)

การจัดการบัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11514364159732520279