Štítky v účtoch správcu

V účte správcu uvidíte dva typy štítkov: štítky, ktoré sú vytvorené a priradené ku kampaniam na úrovni individuálneho účtu Google Ads, a štítky účtu, ktoré sú vytvorené a priradené k účtom na úrovni účtu správcu.

V tomto článku sa dozviete, aký je rozdiel medzi štítkami a štítkami účtu. Opisuje tiež, ako tieto štítky zobraziť v účte správcu.

Štítky

V účte správcu môžete vidieť štítky, ktoré sú vytvorené a priradené pre kampane v individuálnych účtoch Google Ads. Tieto štítky môžete zobraziť v stĺpci Štítky v účte na stránke Kampane. Zobrazenie na stránke Kampane môžete tiež filtrovať a zobraziť tak iba kampane s konkrétnymi štítkami.

Nezabúdajte, že v individuálnych účtoch Google Ads môžu používatelia vytvoriť, upraviť a použiť štítky aj na kľúčové slová, reklamy a reklamné skupiny. V účtoch správcu však budete môcť zobraziť iba štítky kampane. V prípade odpojenia účtu Google Ads od účtu správcu si účet ponechá príslušné štítky kampaní. 

Štítky účtu

Štítky účtu sa vytvárajú v účte správcu a priraďujú sa k účtom podsprávcu alebo individuálnym účtom Google Ads. Ich použitie vám pomôže vytvoriť zmysluplné zoskupenia klientskych účtov. Upozorňujeme, že štítky účtu môžu zobraziť iba účty správcu. Nie je možné ich vytvoriť ani zobraziť na úrovni individuálneho účtu Google Ads.

V tomto článku sa dozviete, ako zobraziť a filtrovať obsah podľa štítkov účtu v účte správcu. Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť, odstrániť a upraviť štítky účtu, prečítajte si článok Vytvorenie a úprava štítkov účtu v účtoch správcu.

Zobrazenie alebo filtrovanie podľa kampane a štítkov účtu

Štítky kampane

Štítky priradené kampaniam sa zobrazia v stĺpci Štítky na stránke Kampane v účte správcu, vďaka čomu môžete sledovať kampane v rôznych účtoch. Môžete tiež vytvoriť filtre a zobraziť tak iba kampane s konkrétnymi štítkami.

Filtrovanie zobrazených kampaní podľa štítka kampane:

  1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
  2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
  3. Kliknite na ikonu filtra Filter a potom v ponuke na Štítok.
  4. Začiarknite políčko vedľa štítkov, podľa ktorých chcete filtrovať. Môžete tiež hľadať štítky navrchu.
  5. Kliknite na Použiť.


Štítky účtu

Ak chcete zobraziť štítky účtu, kliknite v ponuke stránok vľavo na Účty. Na stránkach Výkonnosť, Nastavenia podúčtu a Rozpočty v účte správcu alebo akomkoľvek prepojenom účte uvidíte stĺpec Štítky účtu.

Filtrovanie zobrazených účtov podľa štítkov účtu:

  1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
  2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Účty.
  3. Kliknite na ikonu filtra Filter a potom v ponuke na Štítky účtu.
  4. Začiarknite políčko vedľa štítka účtu, podľa ktorého chcete filtrovať. Štítky účtu môžete tiež hľadať navrchu.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory