Giới thiệu về cách hủy tài khoản khách hàng

Nếu cần hủy bất kỳ tài khoản khách hàng nào, bạn có thể thực hiện ngay trên trang "Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ" của tài khoản người quản lý. Bạn luôn có thể hủy tài khoản khách hàng bằng cách chuyển đến tài khoản đó và thực hiện các bước hủy thông thường. Tuy nhiên, việc hủy trên trang "Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ" trong tài khoản người quản lý có thể hiệu quả hơn, đặc biệt là khi bạn cần hủy nhiều tài khoản cùng một lúc.

Bài viết này giải thích cách hủy tài khoản khách hàng và hướng dẫn bạn cách thực hiện trong tài khoản người quản lý.

Yêu cầu

Để hủy tài khoản khách hàng, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Xem các tài khoản đã bị hủy

Sau khi hủy tài khoản, bạn có thể xem bảng liệt kê những tài khoản đã hủy này trên trang "Quản lý" bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm trong bảng điều hướng và chọn Hiển thị tài khoản đã hủy. Các tài khoản đã bị hủy sẽ có dấu x màu đỏ bên cạnh tên tài khoản để cho biết tài khoản đó đã bị hủy. 

Bạn có thể chuyển đến tài khoản đã bị hủy giống như khi chuyển đến bất kỳ tài khoản đang hoạt động nào khác bằng cách nhấp vào tên của tài khoản đã bị hủy đó trong cột "Tài khoản". Xin lưu ý rằng người dùng cá nhân có quyền truy cập vào tài khoản đã hủy cũng sẽ vẫn có thể truy cập vào tài khoản đã hủy của họ như bình thường. Bạn sẽ thấy một cảnh báo ở đầu tài khoản cho biết rằng tài khoản đã bị hủy. 

Cách kích hoạt lại tài khoản đã hủy

Giống như với tài khoản Google Ads cá nhân, bạn hoặc người dùng có quyền truy cập vào tài khoản sẽ có thể kích hoạt lại tài khoản đã hủy bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể kích hoạt lại các tài khoản đã bị hủy trên trang "Cài đặt tài khoản phụ". 

Để kích hoạt lại tài khoản đã bị hủy, hãy chuyển đến tài khoản đã bị hủy đó. Cảnh báo ở đầu các tài khoản đã hủy sẽ hiển thị đường liên kết mà bạn có thể nhấp vào để kích hoạt lại tài khoản đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt lại bằng cách làm theo các bước thông thường để kích hoạt lại tài khoản cá nhân

LƯU Ý:

Nếu tài khoản của bạn được liên kết với tài khoản người quản lý, bạn chỉ có thể kích hoạt lại tài khoản của mình nếu người quản lý chưa đạt đến hạn mức tài khoản tối đa. Nếu người quản lý đã có đủ số lượng tài khoản tối đa, bạn chỉ có thể kích hoạt lại tài khoản của mình nếu người quản lý đó hủy liên kết hoặc hủy ít nhất một trong số các tài khoản khách hàng hiện tại. 

Cách hủy tài khoản trên trang "Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ"

Xin lưu ý rằng bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý để hủy tài khoản.

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Tài khoản trong trình đơn trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Quản lý ở trên cùng.
  3. Chọn hộp bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Hủy từ trình đơn thả xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố