Om att avsluta hanterade konton

Du kan avsluta ett eller flera av dina hanterade konton direkt från sidan Förvaltning i ditt förvaltarkonto. Du kan alltid avsluta ett hanterat konto genom att öppna kontot och följa de vanliga stegen för att avsluta det. Men det kan vara mer effektivt att avsluta kontona på sidan Förvaltning i ditt förvaltarkonto, särskilt om du behöver avsluta flera konton samtidigt.

I den här artikeln beskriver vi vad det innebär att avsluta hanterade konton och hur du gör det från ditt förvaltarkonto.

Krav

För att avbryta ett hanterat konto måste du uppfylla följande krav:

  • Du behöver administrativ åtkomst till ditt förvaltarkonto.
  • Förvaltarkontot måste ha skapat det hanterade konto som du vill avsluta.
  • Det hanterade kontot får inte ha andra användare med administrativ åtkomst.

Visa avslutade konton

Du kan alltid se dina avslutade konton i tabellen på sidan Förvaltning genom att klicka på ikonen med tre punkter i navigeringspanelen och välja Visa avslutade. De avslutade kontona visas med ett rött kryss bredvid kontonamnet. 

Du kan gå till ett avslutat konto precis som du går till andra aktiva konton, genom att klicka på namnet på det avslutade kontot i kolumnen Konton. Tänk på att andra användare som har åtkomst till det avslutade kontot också har åtkomst till sina avslutade konton. Högst upp i kontot visas en varning om att kontot är avslutat. 

Återaktivera avslutade konton

Precis som med enskilda Google Ads-konton kan du och andra användare med kontoåtkomst återaktivera avslutade konton när som helst. Du kan däremot inte återaktivera avslutade konton från sidan Förvaltning. 

Öppna det avslutade konto som du vill återaktivera. I varningen högst upp i det avslutade kontot finns en länk för att återaktivera det. Alternativt kan du alltid återaktivera konton genom att följa de vanliga stegen för att återaktivera enskilda konton

OBS!

Om ditt konto är länkat till ett förvaltarkonto kan du bara aktivera kontot om den ansvariga inte har uppnått det högsta kontoantalet. Om den ansvariga har nått det högsta kontoantalet kan du bara återaktivera kontot om den ansvariga tar bort länken till kontot eller avslutar minst ett av de hanterade kontona. 

Så här avslutar du konton från sidan Förvaltning:

Tänk på att du måste ha administrativ åtkomst till förvaltarkontot för att kunna avsluta konton.

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Konton i sidmenyn till vänster och sedan på Förvaltning högst upp.
  3. Markera rutan vid kontona du vill avsluta.
  4. Klicka på Redigera och välj Avsluta på rullgardinsmenyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt