Avsluta kundkonton

Om du behöver avsluta något av dina kundkonton kan du göra det direkt på sidan Inställningar för underkonto i ditt förvaltarkonto. Du kan alltid avsluta ett kundkonto genom att öppna kontot och följa de vanliga stegen för att avsluta det. Det kan vara mer effektivt att avsluta kontona på sidan Inställningar för underkonto i ditt förvaltarkonto, särskilt om du behöver avsluta flera konton samtidigt.

I denna artikel beskriver vi vad det innebär att avsluta kundkonton och hur du gör det från ditt förvaltarkonto.

Krav

För att avsluta ett kundkonto måste du uppfylla följande krav:

  • Du behöver administrativ åtkomst till ditt förvaltarkonto.
  • Ditt förvaltarkonto måste ha ägarskap av kundkontot som du vill avsluta. Läs mer om ägarskap av kundkonton

Se avslutade konton

Du kan alltid se dina avslutade konton i tabellen på sidan Hantering genom att klicka på ikonen med tre punkter i navigeringspanelen och välja Visa avslutade. De avslutade kontona visas med ett rött kryss bredvid kontonamnet. 

Du kan gå till ett avslutat konto precis som du går till andra aktiva konton, genom att klicka på namnet på det avslutade kontot i kolumnen Konton. Tänk på att andra användare som har åtkomst till det avslutade kontot alltid har åtkomst till sina avslutade konton. Högst upp i kontot visas en varning om att kontot är avslutat. 

Återaktivera avslutade konton

Precis som med enskilda Google Ads-konton kan du och andra användare med kontoåtkomst återaktivera avslutade konton när som helst. Du kan däremot inte återaktivera avslutade konton från sidan Inställningar för underkonto. 

Öppna det avslutade konto som du vill återaktivera. I varningen högst upp i det avslutade kontot finns en länk för att återaktivera det. Alternativt kan du alltid återaktivera konton genom att följa de vanliga stegen för att återaktivera enskilda konton

Obs!

Om ditt konto är länkat till ett förvaltarkonto kan du bara aktivera kontot om den ansvariga inte har nått maxgränsen för antal konton. Om den ansvariga har nått maxgränsen kan du bara återaktivera kontot om den ansvariga tar bort länken till eller avslutar minst ett av kundkontona. 

Avsluta konton på sidan Inställningar för underkonto

Tänk på att du måste ha administrativ åtkomst till förvaltarkontot för att kunna avsluta konton.

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Konton på sidmenyn till vänster och sedan på Hantering högst upp.
  3. Markera rutan vid kontona du vill avsluta.
  4. Klicka på Redigera och välj Avsluta på rullgardinsmenyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt