Всичко за закриването на клиентски профили

Ако трябва да закриете клиентски профили, можете да го направите направо от страницата „Настройки на подпрофил“ в профила си на мениджър. Винаги можете да закриете клиентски профил, като се придвижите до него и изпълните обичайните стъпки за закриване. Но закриването от страницата „Настройки на подпрофил“ на профила Ви на мениджър може да е по-ефективно, особено ако се налага да закриете няколко профила наведнъж.

Тази статия обяснява как да закриете клиентски профили и Ви показва как да го направите от профила си на мениджър.

Изисквания

За да закриете клиентски акаунт, трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Трябва да имате администраторски достъп до профила си на мениджър
  • Профилът Ви на мениджър трябва да е създал клиентския профил, който искате да закриете
  • Този клиентски профил трябва да няма други потребители с администраторски достъп

Преглед на закритите профили

След като закриете профилите, винаги можете да ги покажете в таблицата на страницата си „Управление“, като кликнете върху иконата с три точки в навигационния панел и изберете „Показване на закритите“. Закритите профили ще се покажат с червен знак X до името на профила, който показва закритото им състояние. 

Можете да се придвижите до закрит профил както до всеки друг активен профил, като кликнете върху името на закрития профил в колоната „Профили“. Имайте предвид, че отделните потребители с достъп до закрития профил също ще могат винаги да осъществяват достъп до закритите си профили, както обикновено. Сигнал най-отгоре в профила ще показва, че профилът е закрит. 

Повторно активиране на закрити профили

Както при личните профили в Google Ads, Вие или потребителите с достъп до профила ще можете да активирате повторно закритите профили по всяко време. Но няма да можете да активирате повторно профили, които са закрити от страницата „Настройки на подпрофил“. 

За да активирате повторно закрит профил, се придвижете до него. Сигналът най-отгоре в закрития профил ще показва връзка, върху която можете да кликнете, за да активирате повторно профила. Също така винаги можете да изпълните обичайните стъпки за повторно активиране на лични профили

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако профилът Ви е свързан с профил на мениджър, можете да го активирате повторно само ако мениджърът не е достигнал ограничението за максимален брой профили. Ако го е достигнал, можете да активирате повторно профила си само ако мениджърът прекрати връзката или закрие поне един от текущите си клиентски профили. 

Как да закривате профили от страницата си „Настройки на подпрофил“

Имайте предвид, че трябва да разполагате с администраторски достъп до профила на мениджър, за да закривате профили.

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. В лявото странично меню кликнете върху Профили и след това – върху Управление в горната част.
  3. Поставете отметка в кутийката до профилите, които искате да закриете.
  4. Кликнете върху Редактиране и изберете Закриване от падащото меню.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си