Всичко за закриването на управлявани профили

Ако трябва да закриете някой от управляваните си профили, можете да го направите направо от страницата „Управление“ на профила си на мениджър. Винаги можете да закриете управляван профил, като се придвижите до него и изпълните обичайните стъпки за закриване. Но закриването от страницата „Управление“ на профила Ви на мениджър може да е по-ефективно, особено ако се налага да закриете няколко профила наведнъж.

Тази статия обяснява как да закриете управлявани профили и Ви показва как да го направите от профила си на мениджър.

Изисквания

За да закриете управляван профил, трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • Трябва да имате администраторски достъп до профила си на мениджър
  • Профилът Ви на мениджър трябва да е този, създал управлявания профил, който искате да закриете
  • Този управляван профил трябва да няма други потребители с администраторски достъп

Преглед на закритите профили

След като закриете профилите, винаги можете да ги покажете в таблицата на страницата си „Управление“, като кликнете върху иконата с три точки в навигационния панел и изберете „Показване на закритите“. Закритите профили ще се покажат с червен знак X до името на профила, който показва закритото им състояние. 

Можете да се придвижите до закрит профил както до всеки друг активен профил, като кликнете върху името на закрития профил в колоната „Профили“. Имайте предвид, че отделните потребители с достъп до закрития профил също ще могат винаги да осъществяват достъп до закритите си профили, както обикновено. Сигнал най-отгоре в профила ще показва, че профилът е закрит. 

Повторно активиране на закрити профили

Както при личните профили в Google Ads, Вие или потребителите с достъп до профила ще можете да активирате повторно закритите профили по всяко време. Но няма да можете да активирате повторно профили, които са закрити от страницата „Управление“. 

За да активирате повторно закрит профил, се придвижете до него. Сигналът най-отгоре в закрития профил ще показва връзка, върху която можете да кликнете, за да активирате повторно профила. Също така винаги можете да изпълните обичайните стъпки за повторно активиране на лични профили

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако профилът Ви е свързан с профил на мениджър, можете да го активирате повторно само ако мениджърът не е достигнал ограничението за максимален брой профили. Ако го е достигнал, можете да активирате повторно профила си само ако мениджърът прекрати връзката или закрие поне един от текущите си управлявани профили. 

Как да закривате профили от страницата си „Управление“

Имайте предвид, че трябва да разполагате с администраторски достъп до профила на мениджър, за да закривате профили.

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. В страничното меню вляво кликнете върху Профили, след което – върху Управление в горната част.
  3. Поставете отметка в кутийката до профилите, които искате да закриете.
  4. Кликнете върху Редактиране и изберете Закриване от падащото меню.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си