Tạo và chỉnh sửa nhãn tài khoản trong tài khoản người quản lý

Nhãn tài khoản là nhãn do tài khoản người quản lý tạo ra và được gán cho các tài khoản người quản lý phụ hoặc tài khoản Google Ads cá nhân để giúp bạn tạo các nhóm tài khoản khách hàng phù hợp. Chỉ tài khoản người quản lý mới có thể thấy các nhãn tài khoản này; bạn không thể tạo hoặc xem nhãn tài khoản ở cấp tài khoản Google Ads cá nhân. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo, xóa và chỉnh sửa nhãn tài khoản. Để biết thêm thông tin về nhãn tài khoản và sự khác biệt giữa nhãn tài khoản và nhãn chiến dịch, hãy đọc Giới thiệu về nhãn trong tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

Bạn có thể tạo, xóa hoặc chỉnh sửa nhãn tài khoản trong trang Hiệu suất, Quản lý hoặc Ngân sách. Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản rồi nhấp Hiệu suất, Quản lý hoặc Ngân sách ở trên cùng. 

Tạo một nhãn tài khoản mới

 1. Chọn hộp bên cạnh tài khoản bạn muốn tạo nhãn tài khoản. 
 2. Nhấp vào menu Nhãn ở phía trên cùng của bảng, sau đó nhấp vào Nhãn mới.
 3. Nhập tên cho nhãn, sau đó nhấp vào Tạo. Nhãn mới sẽ xuất hiện trong menu có hộp kiểm đã chọn, cùng với các nhãn khác đã được áp dụng trước đó cho tài khoản này. Nhấp vào Áp dụng.

Áp dụng nhãn hiện có 

 1. Chọn hộp bên cạnh các tài khoản mà bạn muốn áp dụng nhãn.
 2. Nhấp vào menu Nhãn ở phía trên cùng của bảng. 
 3. Chọn hộp bên cạnh nhãn mà bạn muốn áp dụng cho các tài khoản đã chọn.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Xóa nhãn khỏi tài khoản

 1. Chọn hộp bên cạnh tài khoản mà bạn muốn xóa nhãn.
 2. Nhấp vào menu Nhãn ở phía trên cùng của bảng. 
 3. Bỏ chọn hộp bên cạnh nhãn mà bạn muốn xóa khỏi các tài khoản đã chọn.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Chỉnh sửa tên nhãn 

 1. Nhấp vào tên nhãn trong cột Nhãn tài khoản, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 2. Chỉnh sửa tên nhãn rồi nhấp vào Lưu.

Xóa nhãn hoàn toàn

 1. Nhấp vào tên nhãn trong cột Nhãn tài khoản, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác . Nhãn sẽ bị xóa khỏi tất cả các tài khoản và xóa vĩnh viễn khỏi danh sách trong menu Nhãn của bạn.

 

 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố