Konta menedżera (MCK): tworzenie i edytowanie etykiet konta na kontach menedżera

Etykiety konta są tworzone na kontach menedżera i przypisywane do podrzędnych kont menedżera lub do indywidualnych kont Google Ads. Można ich użyć do tworzenia grup kont klientów. 

Etykiety pozwalają organizować kampanie, grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe w grupy. Możesz je dostosowywać i zmieniać w dowolnym momencie.

Uwaga: jako użytkownik konta menedżera możesz efektywniej zarządzać kampaniami, tworząc, edytując i stosując etykiety na wybranych kontach podrzędnych lub we wszystkich kampaniach. Możesz też tworzyć etykiety i zarządzać nimi w dowolnym miejscu na ścieżce między kontem menedżera a kontem podrzędnym.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć, usuwać i edytować etykiety konta. Więcej informacji na temat etykiet konta i różnic między nimi a etykietami kampanii znajdziesz w artykule Etykiety na kontach menedżera.

Instrukcje

Etykiety kont można tworzyć, usuwać lub edytować na stronach Skuteczność, Zarządzanie i Budżety. Wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W Menu po lewej kliknij Konta.
 3. W sekcji Skuteczność wykonaj czynności opisane poniżej (w zależności od tego, co chcesz zrobić).

Tworzenie nowej etykiety konta

 1. Zaznacz pola obok kont, dla których chcesz utworzyć etykiety.
 2. Kliknij Etykieta w menu u góry tabeli, a następnie kliknij Utwórz etykietę.
 3. W polu „Nowa etykieta”:
  1. Wybierz kolor.
  2. Wpisz nazwę.
  3. Dodaj opis (opcjonalnie).
  4. Wpisz właściciela etykiety.
 4. Wpisz nazwę etykiety, a następnie kliknij Utwórz.

Nowa etykieta pojawi się w menu obok innych etykiet wcześniej dodanych do tego konta. Pole obok niej będzie zaznaczone. Kliknij Zastosuj.

Stosowanie istniejącej etykiety

 1. Zaznacz pola obok kont, do których chcesz zastosować etykiety.
 2. Kliknij menu Etykieta u góry tabeli.
 3. Zaznacz pola obok etykiet, które chcesz zastosować do wybranych kont.
 4. Kliknij Zastosuj.

Usuwanie etykiety z konta

 1. Zaznacz pola obok kont, z których chcesz usunąć etykiety.
 2. Kliknij menu Etykieta u góry tabeli.
 3. Odznacz pola obok etykiet, które chcesz usunąć z wybranych kont.
 4. Kliknij Zastosuj.

Zmiana nazwy etykiety

 1. Kliknij nazwę etykiety w kolumnie Etykiety konta, a następnie kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 2. Zmień nazwę etykiety i kliknij Zapisz.

Całkowite usuwanie etykiety

 1. Kliknij nazwę etykiety w kolumnie Etykiety konta, a następnie kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 2. Kliknij ikonę kosza . Etykieta zostanie usunięta ze wszystkich kont i trwale usunięta z listy w menu Etykieta.

Powiązane artykuły

Konta menedżera: strona tematów

Zarządzanie kontem

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17274886087401266831
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067