Tworzenie i edytowanie etykiet konta na kontach menedżera

Etykiety konta są tworzone na kontach menedżera i przypisywane do podrzędnych kont menedżera lub do indywidualnych kont Google Ads. Można ich użyć do tworzenia grup kont klientów. Etykiety konta są widoczne tylko na koncie menedżera. Nie można ich tworzyć ani przeglądać na poziomie indywidualnego konta Google Ads.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć, usuwać i edytować etykiety konta. Więcej informacji na temat etykiet konta i różnic między nimi a etykietami kampanii znajdziesz w artykule Etykiety na kontach menedżera.

Instrukcje

Etykiety kont można tworzyć, usuwać lub edytować na stronach Skuteczność, Zarządzanie i Budżety. Najpierw, zaloguj się na konto menedżera Google Ads. W menu strony po lewej stronie kliknij Konta, a następnie u góry kliknij Skuteczność, Zarządzanie lub Budżety

Tworzenie nowej etykiety konta

 1. Zaznacz pola obok kont, dla których chcesz utworzyć etykiety. 
 2. Kliknij menu Etykieta u góry tabeli, a następnie kliknij Nowa etykieta.
 3. Wpisz nazwę etykiety, a następnie kliknij Utwórz. Nowa etykieta pojawi się w menu obok innych etykiet wcześniej dodanych do tego konta. Pole obok niej będzie zaznaczone. Kliknij Zastosuj.

Stosowanie istniejącej etykiety 

 1. Zaznacz pola obok kont, do których chcesz zastosować etykiety.
 2. Kliknij menu Etykieta u góry tabeli. 
 3. Zaznacz pola obok etykiet, które chcesz zastosować do wybranych kont.
 4. Kliknij Zastosuj.

Usuwanie etykiety z konta

 1. Zaznacz pola obok kont, z których chcesz usunąć etykiety.
 2. Kliknij menu Etykieta u góry tabeli. 
 3. Odznacz pola obok etykiet, które chcesz usunąć z wybranych kont.
 4. Kliknij Zastosuj.

Zmiana nazwy etykiety 

 1. Kliknij nazwę etykiety w kolumnie Etykiety konta, a następnie kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 2. Zmień nazwę etykiety i kliknij Zapisz.

Całkowite usuwanie etykiety

 1. Kliknij nazwę etykiety w kolumnie Etykiety konta, a następnie kliknij ikonę ołówka Edytuj.
 2. Kliknij ikonę kosza . Etykieta zostanie usunięta ze wszystkich kont i trwale usunięta z listy w menu Etykieta.

 

 
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
73067
false
false
false