יצירה ועריכה של תוויות חשבון בחשבונות מנהלים

תוויות חשבון הן תוויות שיוצרים בחשבונות המנהלים ומקצים אותן לתת-חשבונות MCC או לחשבונות Google Ads אישיים, כדי לעזור ליצור קבוצות בעלות משמעות של החשבונות המנוהלים. ניתן להציג תוויות חשבון רק בחשבונות מנהלים. לא ניתן ליצור אותן או להציג אותן ברמה של חשבון Google Ads אישי. 

מאמר זה מסביר כיצד ליצור, להסיר ולערוך תוויות חשבון. לקבלת רקע נוסף על תוויות חשבון וכיצד הן שונות מתוויות קמפיין, קרא מידע על תוויות בחשבונות מנהלים.

הוראות

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

כדי ליצור תווית חדשה ולהחיל אותה על חשבון:

  1. מהכרטיסיות 'ביצועים', 'תקציב' או 'ניהול', לחץ על התפריט הנפתח תוויות ובחר באפשרות יצירת תווית חדשה.
  2. הזן את שם התווית ולחץ על שמירה. התווית שיצרת תופיע כעת בתפריט הנפתח 'תוויות'.
  3. סמן את התיבה לצד החשבונות שאליהם תרצה לשייך תווית זו.
  4. לחץ על התפריט הנפתח תוויות ולחץ על שם התווית. התווית תופיע כעת בעמודה 'תוויות' לצד החשבונות שבחרת.

כדי להסיר תווית מחשבון:

  1. סמן את התיבה לצד החשבון.
  2. לחץ על התפריט הנפתח תוויות ובחר את התווית שברצונך להסיר.

כדי לערוך תווית או להסיר אותה לגמרי:

  1. לחץ על התפריט הנפתח תוויות ובחר באפשרות נהל תוויות.
  2. לחץ על שם התווית כדי לערוך אותה, או בחר באפשרות הסרה כדי להסיר אותה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?