Създаване и редактиране на етикети в профила в профили на мениджър

Етикетите в профила се създават от профилите на мениджър и се прилагат към профили на подмениджър или към отделни профили в Google Ads, за да помогнат за създаването на логически групирания от клиентски профили. Етикетите в профила може да се виждат само от профили на мениджър и не може да се създават или преглеждат на ниво отделен профил в Google Ads. 

В тази статия се обяснява как да създавате, премахвате и редактирате етикети в профила. За повече информация за етикетите в профила и разликите между тях и тези в кампании прочетете Всичко за етикетите в профилите на мениджър.

Инструкции

Етикетите в профилите могат да бъдат създавани, премахвани или редактирани на страниците „Ефективност“, „Управление“ и „Бюджети“. За да започнете, влезете в своя профил на мениджър в Google Ads. От страничното меню вляво кликнете върху Профили и след това върху Ефективност, Управление или Бюджети в горната част. 

Създаване на нов етикет в профила

 1. Поставете отметка в квадратчето до профилите, за които искате да създадете етикет в профила. 
 2. Кликнете върху менюто Етикет в горната част на таблицата и след това върху Нов етикет.
 3. Въведете име за етикета и след това кликнете върху Създаване. След това новият етикет би трябвало да се покаже в менюто с поставена отметка в квадратчето до него заедно други етикети, които са били приложени към този профил преди това. Кликнете върху Прилагане.

Прилагане на съществуващ етикет 

 1. Поставете отметка в квадратчето до профилите, към които искате да приложите етикети.
 2. Кликнете върху менюто Етикет в горната част на таблицата. 
 3. Поставете отметка в квадратчето до етикетите, които искате да приложите към избраните профили.
 4. Кликнете върху Прилагане.

Премахване на етикет от профил

 1. Поставете отметка в квадратчето до профилите, от които искате да премахнете етикети.
 2. Кликнете върху менюто Етикет в горната част на таблицата. 
 3. Изчистете отметката от квадратчетата до етикетите, които искате да премахнете от избраните профили.
 4. Кликнете върху Прилагане.

Редактиране на името на етикета 

 1. Кликнете върху името на етикета в графата Етикети на профила и след това върху иконата на молив Редактиране.
 2. Редактирайте името на етикета и кликнете върху Запазване.

Премахване на етикет изцяло

 1. Кликнете върху името на етикета в графата Етикети на профила и след това върху иконата на молив Редактиране.
 2. Кликнете върху иконата на кошче . Етикетът ще бъде премахнат от всички профили и ще бъде изтрит за постоянно от списъка в менюто „Етикет“.

 

 
 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false