Đổi tên tài khoản trong tài khoản người quản lý

Bạn có thể đổi tên tài khoản người quản lý cũng như tên tài khoản khách hàng của mình. Xin lưu ý rằng người dùng có quyền truy cập vào tài khoản khách hàng cũng có thể đổi tên tài khoản khách hàng đó.

Bài viết này hướng dẫn cách đổi tên tài khoản trong tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

Cách đổi tên tài khoản người quản lý:

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải của tài khoản.
  3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
  4. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Tùy chọn tài khoản.
  5. Nhấp vào mũi tên bên cạnh "Tên tài khoản" và nhập tên mới mà bạn muốn đặt cho tài khoản của mình. 
  6. Nhấp vào Lưu.

Cách đổi tên cho các tài khoản khách hàng:

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
  2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản.
  3. Di chuột qua tên tài khoản mà bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  4. Nhập tên mới và nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố