Sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để tạo nhiều tài khoản từ tài khoản người quản lý

Thay vì tạo nhiều tài khoản Google Ads riêng lẻ trong tài khoản người quản lý của mình, bạn có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để tạo nhiều tài khoản Google Ads trong tài khoản người quản lý của mình. 

Trước khi bắt đầu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách truy cập tính năng tải lên hàng loạt để tạo nhiều tài khoản Google Ads mới trong tài khoản người quản lý. Để biết thêm chi tiết về tính năng tải lên hàng loạt trong Google Ads, trong đó có cách tải xuống, chỉnh sửa và tải bảng tính lên, hãy đọc bài Thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt.

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở trên cùng.
  3. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] phía trên bảng.
  4. Nhấp vào Tải lên
  5. Nhấp vào Chọn tệp và chọn bảng tính bạn muốn tải lên trong cửa sổ xuất hiện.
  6. Để xem thêm chi tiết về bất kỳ thay đổi được đề xuất hay lỗi nào, hãy nhấp vào Xem trước. Nếu không, hãy nhấp vào Áp dụng.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố