En yüksek ve mutlak en yüksek metrikleri hakkında

Bu makale yalnızca yeni Google Ads deneyimi için geçerlidir. Kullanmakta olduğunuz Google Ads deneyimini belirleyin.

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim oranı "Göstr. (Mutlak En Yüksek) Yüzdesi" ve Arama Ağı en yüksek gösterim oranı "Göstr. (En Yüksek) Yüzdesi", reklamlarınızın arama motoru sonuç sayfalarındaki (SERP) konumunu belirtir.

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim payı (Arama Ağı mutlak en yüksek GP) ve Arama Ağı en yüksek gösterim payı (Arama Ağı en yüksek GP), reklamlarınızın Arama motoru sonuç sayfalarının (SERP) en yüksek konumuna (organik arama sonuçlarının üzerindeki herhangi bir konum) ve mutlak en yüksek konumuna (organik arama sonuçlarının üzerindeki ilk konum) ulaşma olasılığı olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.

Ortalama konumun aksine, bu metrikler, reklamlarınızın, diğer reklamlara göre sırasını değil, SERP üzerindeki gerçek konumunu yansıtır.

Reklamlarınızın konumuyla ilgili metrikler

Reklamlarınızın arama sonucu sayfasındaki konumunun değişmesinden kaynaklanan tıklama oranı (TO) değişikliklerini anlamak için bu metrikleri kullanabilirsiniz. Bazen teklifler artınca bu metrikler azalabildiğinden, söz konusu metrikleri tekliflerinizi belirlemek için hedef olarak kullanmanız önerilmez. Bunun nedeni, daha yüksek tekliflerin rekabet düzeyi daha yüksek olan açık artırmalara daha kötü bir konumda girmenize izin verebilmesidir.

Arama Ağı en yüksek gösterim oranı

Arama Ağı en yüksek gösterim oranı "Göstr. (En Yüksek) Yüzdesi", organik arama sonuçlarının üzerindeki herhangi bir yerde gösterilen reklam gösterimlerinizin yüzdesidir.

Arama Ağı en yüksek gösterim oranı = En yüksek konumdaki gösterim sayısı/Gösterim sayısı

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim oranı

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim oranı "Göstr. (Mutlak En Yüksek) Yüzdesi", organik arama sonuçlarının üzerindeki ilk reklam olarak gösterilen reklam gösterimlerinizin yüzdesidir.

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim oranı = Mutlak en yüksek konumdaki gösterim sayısı/Gösterim sayısı

Reklamlarınızın konumunu iyileştirmek için teklif verebileceğiniz metrikler


Arama sonuçları sayfasının en yüksek veya mutlak en yüksek konumunda gösterilen reklamlarınızın yüzdesini artırmak istiyorsanız bu metrikleri teklifinizi belirlemek için hedef olarak kullanabilirsiniz.

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim payı

Arama Ağı mutlak en yüksek gösterim payı "Arama Ağı mutlak en yüksek GP", mutlak en yüksek konumda (organik arama sonuçlarının üzerindeki ilk reklam) aldığınız gösterim sayısının, en yüksek konumda almaya uygun olduğunuz tahmini gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Mutlak en yüksek gösterim payı = Mutlak en yüksek konumdaki gösterim sayısı/en yüksek konuma uygun gösterim sayısı

Arama Ağı en yüksek gösterim payı

Arama Ağı en yüksek gösterim payı "Arama Ağı en yüksek GP", en yüksek konumda (organik arama sonuçlarının üzerindeki herhangi bir yer) aldığınız gösterim sayısının, en yüksek konumda almaya uygun olduğunuz tahmini gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Arama Ağı en yüksek gösterim payı = En yüksek konumdaki gösterim sayısı/en yüksek konuma uygun gösterim sayısı

Arama Ağı kaybedilen mutlak en yüksek gösterim payı (bütçe) 

Arama Ağı kaybedilen mutlak en yüksek gösterim payı (bütçe), reklamınızın düşük bütçe nedeniyle ne sıklıkla organik arama sonuçlarının üzerindeki ilk reklam olmadığını tahmin eder.

Arama Ağı kaybedilen en yüksek gösterim payı (bütçe) 

Arama Ağı kaybedilen en yüksek gösterim payı (bütçe), reklamınızın düşük bütçe nedeniyle organik arama sonuçlarının üzerindeki herhangi bir yerde ne sıklıkla gösterilmediğini anlamanıza yardımcı olur.

Arama Ağı kaybedilen mutlak en yüksek gösterim payı (sıralama)

Arama Ağı kaybedilen mutlak en yüksek gösterim payı (sıralama), reklamınızın düşük Reklam Sıralaması nedeniyle ne sıklıkla organik arama sonuçlarının üzerindeki ilk reklam olmadığını tahmin eder.

Arama Ağı kaybedilen en yüksek gösterim payı (sıralama)

Arama Ağı kaybedilen en yüksek gösterim payı (sıralama), reklamınızın düşük Reklam Sıralaması nedeniyle organik arama sonuçlarının üzerindeki herhangi bir yerde ne sıklıkla gösterilmediğini tahmin eder.

Geri bildirim

Bu metrikler hakkında bu formu (İngilizce) kullanarak geri bildirim verebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?