Reklam durumu: Tanım

Bir reklamın onaylanıp onaylanmadığı ve onaylandıysa nasıl veya ne zaman yayınlanabileceği hakkında herhangi bir politika kısıtlaması bulunup bulunmadığına ilişkin açıklama.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?