URL

Bir web sitesinin veya dosyanın İnternet üzerindeki konumudur. www.google.com.tr, adwords.googleblog.com ve http://www.google.com/intl/tr/privacy URL'leri, Google URL'lerine örnek olarak verilebilir.

  • Tıpkı binalar ve evlerin bir sokak adresi olduğu gibi web sayfalarının da, kullanıcıların onları bulmasına yardımcı olacak benzersiz adresleri vardır. İnternet üzerinde bu adreslere URL'ler (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi) denir.
  • http://support.google.com/google-ads gibi bir Web sayfası URL'si, bir alan adından (burada "google"), alan kategorisinden (".com") ve bazen bir alt alan ("destek") ve yol ("/google-ads") gibi öğelerden oluşur.
  • Reklamlarınızın her biri için, kullanıcılar reklamınızı tıkladığında onların nereye yönlendirileceğini belirleyen bir nihai URL'nin yanı sıra reklamınızla birlikte gösterilen bir görünen URL belirlersiniz.
  • Bir web sayfasının URL'sini bulmak için İnternet tarayıcınızın üst kısmına yakın bir yerde bulunan adres çubuğuna bakın.

Görünen URL politikası
URL'ler nasıl düzenlenir?

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?