Vytvorenie účtu správcu Google Ads

Účet správcu je účet Google Ads, prostredníctvom ktorého môžete jednoducho zobrazovať a spravovať viaceré účty Google Ads (vrátane ďalších účtov správcov) z jedného miesta.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvoriť účty správcu. Odporúčame vám začať prečítaním si článku o účtoch správcu.

Pokyny

Ak chcete vytvoriť účet správcu, postupujte takto:

  1. Prejdite na domovskú stránku účtu správcu Google Ads a kliknite na Vytvoriť účet správcu.
  2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa pomocou e‑mailu, ktorý chcete použiť na správu svojho nového účtu správcu.
  3. Rovnakú e‑mailovú adresu môžete použiť až pre 20 účtov Google Ads (vrátane účtov správcu). Prečítajte si viac o prepojení viacerých účtov.
  4. Pomenujte svoj účet správcu. Tento názov sa vašim klientom zobrazí v ich klientskom účte.
  5. Vyberte si, či budete účet správcu používať na správu viacerých svojich účtov Google Ads alebo na správu účtov iných ľudí.
  6. Vyberte krajinu a časové pásmo. Toto časové pásmo sa bude používať v prehľadoch a pri fakturácii vášho účtu a nemožno ho zmeniť. Môžete vybrať časové pásmo, v ktorom pracujete.
  7. Vyberte stálu menu účtu.Môžete vybrať menu, ktorú používate pri podnikaní. Klientske účty budú fakturované v menách, ktoré im boli vybraté. Pripomíname, že pri kontrolovaní výkonnosti alebo informácií o rozpočtoch naprieč účtami v účte správcu si budete môcť prezerať informácie týkajúce sa cien, ktoré budú prevedené do meny použitej vo vašom účte správcu. Prečítajte si viac o prevádzaní mien v účte správcu.
  8. Začnite kliknutím na Preskúmať účet.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory