Tạo tài khoản người quản lý Google Ads

Tài khoản người quản lý là một tài khoản Google Ads cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads (bao gồm cả tài khoản người quản lý khác) từ một vị trí.

Bài viết này sẽ giải thích cách tạo tài khoản người quản lý. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách đọc Giới thiệu về tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

Dưới đây là cách tạo tài khoản người quản lý:

  1. Truy cập trang chủ tài khoản người quản lý Google Ad và nhấp vào phần Tạo tài khoản người quản lý.
  2. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng email bạn muốn sử dụng để quản lý tài khoản người quản lý mới.
  3. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tối đa 20 tài khoản Google Ads (bao gồm tài khoản người quản lý). Hãy tìm hiểu thêm về cách liên kết nhiều tài khoản
  4. Đặt tên cho tài khoản người quản lý của bạn. Đây là tên khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy trong tài khoản khách hàng của họ.
  5. Chọn cách bạn dự định sử dụng tài khoản, dưới dạng tài khoản để quản lý nhiều tài khoản Google Ads của chính bạn hoặc để quản lý tài khoản của người khác.
  6. Chọn quốc gia và múi giờ của bạn. Múi giờ này sẽ được sử dụng cho báo cáo và thanh toán của tài khoản và bạn không thể thay đổi được. Bạn có thể chọn múi giờ mà bạn làm việc.
  7. Chọn đơn vị tiền tệ cố định cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ mà bạn kinh doanh. Tài khoản khách hàng của bạn sẽ được lập hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ riêng đã chọn. Lưu ý rằng khi bạn kiểm tra thông tin về hiệu suất hoặc ngân sách trên các tài khoản trong tài khoản người quản lý của mình, bạn sẽ có tùy chọn để xem bất kỳ thông tin liên quan đến chi phí nào được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà tài khoản người quản lý của bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản người quản lý.
  8. Nhấp vào phần Khám phá tài khoản của bạn để bắt đầu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố