Tạo tài khoản người quản lý Google Ads

Tài khoản người quản lý là một tài khoản Google Ads cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads -- bao gồm cả các tài khoản người quản lý khác -- từ một vị trí duy nhất. 

Bài viết này giải thích cách tạo tài khoản người quản lý. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách đọc Giới thiệu về tài khoản người quản lý trước.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Dưới đây là cách tạo tài khoản người quản lý:

 1. Truy cập https://www.google.com/adwords/manager-accounts/ và nhấp vào Bắt đầu sử dụng tài khoản người quản lý.
 2. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng cho tài khoản này. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tối đa 20 tài khoản AdWords (bao gồm tài khoản người quản lý). Tìm hiểu thêm về cách liên kết nhiều tài khoản
 3. Đặt tên cho tài khoản người quản lý của bạn. Đây là tên khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy trong tài khoản được quản lý của họ.
 4. Chọn cách bạn định sử dụng tài khoản:
  • Nhấp vào Quản lý tài khoản của tôi nếu bạn sẽ sử dụng tài khoản người quản lý này để làm việc với các tài khoản thuộc về bạn. Ví dụ: bạn sẽ chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng nó để quản lý nhiều tài khoản AdWords bạn có cho các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. 
  • Nhấp vào Quản lý tài khoản của người khác nếu bạn sẽ sử dụng tài khoản người quản lý này để làm việc với các tài khoản thuộc về người khác. Ví dụ: bạn sẽ muốn chọn tùy chọn này nếu bạn sẽ sử dụng nó để quản lý các tài khoản của khách hàng chứ không phải của riêng bạn.
 5. Chọn quốc gia và múi giờ của bạn. Múi giờ này sẽ được sử dụng cho báo cáo và thanh toán của tài khoản và bạn không thể thay đổi được. Bạn có thể chọn múi giờ mà bạn làm việc.
 6. Chọn đơn vị tiền tệ cố định cho tài khoản của bạn. Đây sẽ là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho nhu cầu thanh toán trong tài khoản người quản lý của bạn (ví dụ: Chi tiêu do người quản lý xác định). Bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ mà bạn kinh doanh. Các tài khoản được quản lý của bạn sẽ được lập hóa đơn theo đơn vị tiền tệ riêng đã chọn. 
 7. Chọn hộp để chấp nhận quy tắc sử dụng và nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 8. Tài khoản người quản lý mới của bạn hoạt động khi email đã được xác minh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?