Primjena eksperimenta u kampanji

Ako ste zadovoljni s rezultatima svog eksperimenta u kampanji, možete primijeniti eksperiment na izvornu kampanju ili eksperiment pretvoriti u novu kampanju. U ovom je članku objašnjeno što se događa vašoj izvornoj kampanji kada primijenite eksperiment ili provedete pretvaranje u novu kampanju i opisuje kako se primjenjuje ili pretvara eksperiment. 

Način rada

Ako primijenite eksperiment na izvornu kampanju, izmjene koje ste testirali u eksperimentu primijenit će se na izvornu kampanju. 

Ako pretvorite eksperiment u novu kampanju, izvorna će se kampanja pauzirati, a eksperiment će se prikazati s vašim ostalim kampanjama kao redovita kampanja. Imat će isti proračun i datume kao i izvorna kampanja. 

Bez obzira primjenjujete li svoj eksperiment na izvornu kampanju ili izrađujete novu kampanju, podaci o izvedbi za izvornu kampanju i eksperiment sačuvat će se.

Upute

Primjena eksperimenta na izvornu kampanju

Ako eksperiment primijenite na izvornu kampanju, on će završiti, a izmjene iz eksperimenta primijenit će se na izvornu kampanju.

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Pronađite pokusnu kampanju koju želite primijeniti. 
  3. U gornjem desnom kutu stranice eksperimenta kliknite Primijeni.
  4. Odaberite Ažurirajte izvornu kampanju

Pretvaranje eksperimenta u novu kampanju

Ako eksperiment pretvorite u novu kampanju, on će se prikazati u odjeljku "Sve kampanje" i provoditi kao uobičajena kampanja. Izvorna će se kampanja pauzirati.

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Pronađite pokusnu kampanju koju želite primijeniti. 
  3. U gornjem desnom kutu stranice eksperimenta kliknite Primijeni.
  4. Odaberite Pretvori u novu kampanju.

 

 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem