Tài khoản người quản lý (MCC): Huỷ liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý

Nếu bạn muốn ngừng quản lý một tài khoản cụ thể, thì người dùng có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng có thể hủy liên kết những tài khoản này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn huỷ liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng. Để biết thêm thông tin cơ bản về những gì sẽ xảy ra khi bạn huỷ liên kết, hãy xem xét Thông tin về việc huỷ liên kết tài khoản khỏi tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Cách huỷ liên kết một tài khoản khỏi tài khoản người quản lý:

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản Accounts icon., rồi nhấp vào trình đơn thả xuống Cài đặt tài khoản phụ.
  3. Chọn những tài khoản mà bạn muốn huỷ liên kết.
  4. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ xem trước mức độ ảnh hưởng của việc huỷ liên kết đối với các tài khoản phụ. Sau khi xem lại các thay đổi đó, hãy nhấp vào Huỷ liên kết.

Cách huỷ liên kết một tài khoản khỏi tài khoản Google Ads cá nhân:

  1. Trong tài khoản Google Ads được quản lý, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
  2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
  3. Nhấp vào trang con Người quản lý.
  4. Xác định tài khoản người quản lý mà bạn muốn huỷ liên kết. Một hộp thoại sẽ xuất hiện kèm theo bản xem trước mức độ ảnh hưởng của việc huỷ liên kết đối với các tài khoản phụ. Sau khi xem lại các thay đổi đó, hãy nhấp vào Huỷ liên kết.

Đường liên kết có liên quan

Trang chủ đề về Tài khoản người quản lý (MCC)

Quản lý hệ phân cấp

Liên kết tài khoản

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính