บัญชีผู้จัดการ (MCC): ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีจากบัญชีดูแลจัดการของคุณ

หากคุณต้องการหยุดจัดการบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการหรือบัญชีลูกค้าจะยกเลิกการลิงก์บัญชีได้

บทความนี้แสดงวิธียกเลิกการลิงก์บัญชีจากบัญชีดูแลจัดการหรือจากบัญชีลูกค้า หากต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อยกเลิกการลิงก์ ให้อ่านเกี่ยวกับการยกเลิกการลิงก์บัญชีจากบัญชีดูแลจัดการ

วิธีการ

วิธียกเลิกการลิงก์บัญชีกับบัญชีดูแลจัดการ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
  2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
  3. คลิกการตั้งค่าบัญชีย่อยในเมนูแบบขยาย
  4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
  5. ในหน้าถัดไป คุณจะเห็นตัวอย่างของผลกระทบที่บัญชีย่อยจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการยกเลิกการลิงก์ เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิกยกเลิกการลิงก์

หากต้องการยกเลิกการลิงก์บัญชีจากบัญชี Google Ads ทีละบัญชี

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่จัดการ
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ("เครื่องมือและการตั้งค่า") ที่มุมขวาบนของบัญชี
  3. คลิกการเข้าถึงและความปลอดภัยในส่วน "การตั้งค่า"
  4. คลิกหน้าย่อยผู้จัดการ
  5. ค้นหาบัญชีดูแลจัดการที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวอย่างว่าบัญชีย่อยจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการยกเลิกการลิงก์อย่างไร หลังจากที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิกยกเลิกการลิงก์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีดูแลจัดการ (MCC)

การจัดการลําดับชั้น

การลิงก์บัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11694612418756158005