Om att länka konton till ditt förvaltarkonto

Innan du kan använda ditt förvaltarkonto måste du länka det till ett befintligt eller nytt Google Ads-konto eller till ett annat förvaltarkonto. Därefter kan du se information i flera konton samtidigt och växla mellan alla länkade konton med en enda inloggning.

I denna artikel får du bakgrundsinformation om hur du länkar konton till ditt förvaltarkonto. Du hittar anvisningar om hur det går till i Länka konton till dina förvaltarkonton.

Så fungerar det

Tänk dig förvaltarkontot som ett träd. Varje förvaltarkonto på toppnivå kan förgrena sig och förvalta enskilda konton eller andra förvaltarkonton. Underordnade förvaltarkonton kan i sin tur förgrena sig vidare och förvalta andra enskilda konton eller förvaltarkonton, och så vidare.

Några begränsningar att tänka på:

 • Det högsta antalet aktiva underordnade konton som kan länkas till ditt förvaltarkonto vid varje tillfälle baseras på de totala månadsutgifterna för kontona under de senaste tolv månaderna. Läs mer om hur det högsta kontoantalet avgörs för förvaltarkontot.
 • Ett enskilt Google Ads-konto kan länkas som direkt kundkonto till högst fem förvaltarkonton.
 • Ett förvaltarkonto kan länkas som direkt kundkonto till högst ett annat förvaltarkonto.
 • Kontostrukturen för kundkontona kan bestå av högst sex nivåer.
 • Ett enskilt Google Ads-konto kan länkas till högst ett förvaltarkonto i samma MCC-hierarki.
   

Hierarki bland förvaltarkonton

Länka till ett befintligt enskilt Google Ads-konto

När du länkar ditt förvaltarkonto till ett befintligt Google Ads-konto förblir det ursprungliga kundkontot oförändrat och kontohistoriken förblir oförändrad. Kontot ser ut precis som vanligt ur den ursprungliga användarens perspektiv. Han eller hon loggar in med samma inloggningsuppgifter som tidigare och har samma behörigheter. De ursprungliga användarna av kundkontot har till exempel fortfarande åtkomst till kontots fakturering. Fakturering och betalningsmetoder ändras inte, såvida du inte väljer att ställa in samlad fakturering

Tänk på att när du länkar ditt förvaltarkonto till ett befintligt Google Ads-konto har det som standard inte administrativt ägarskap av kundkontot. Administrativt ägarskap måste aktiveras för förvaltarkontot i kundkontot. 

Du kan också skapa nya Google Ads-konton direkt från ditt förvaltarkonto. Dessa konton länkas automatiskt till ditt förvaltarkonto och du kan bjuda in användare till kontot efter behov. Läs mer om hur du skapar nya konton från ditt förvaltarkonto.

Länka till ett förvaltarkonto

Du kan även länka ett annat förvaltarkonto till ditt förvaltarkonto och hantera det på samma sätt som du hanterar enskilda Google Ads-konton. På så sätt kan du också hantera och se data om alla Google Ads-konton som är länkade till detta förvaltarkonto.  Som nämnts ovan kan förvaltarkontot hanteras direkt av högst ett annat förvaltarkonto.

Så här fungerar det för användare som har åtkomst till ditt förvaltarkonto när det är länkat till ett annat förvaltarkonto:

 • Om ditt förvaltarkonto är överordnat det andra förvaltarkontot (det vill säga om ditt konto hanterar det andra förvaltarkontot) kan användare med åtkomst till ditt förvaltarkonto göra ändringar i det andra förvaltarkontot. 
 • Om ditt förvaltarkonto är underordnat det andra förvaltarkontot (om ditt konto hanteras av det andra förvaltarkontot) kan användare med åtkomst till ditt förvaltarkonto inte göra ändringar i ditt konto.

Skapa underansvariga för ditt förvaltarkonto

När du har länkat ditt förvaltarkonto till ett annat förvaltarkonto kan du göra det länkade kontot till ansvarig för vissa av dina kundkonton. Det länkade förvaltarkontot blir då underansvarig i ditt förvaltarkonto. I exemplet nedan kan du se hur du skapar och använder underansvariga. 

Exempel

Anna hanterar fem konton, två av dem för direktförsäljning och tre för kanalförsäljning. Hon vill att hennes kollega Bosse ska hantera kanalförsäljningskontona. Så här gör de:

 1. Bosse skapar ett eget förvaltarkonto.
 2. Anna länkar Bosses nya förvaltarkonto till sitt eget förvaltarkonto. Nu har Bosse ett underordnat förvaltarkonto som förvaltas av Annas konto.
 3. Anna ändrar den ansvariga för de tre kanalförsäljningskontona till Bosses förvaltarkonto.

Nu har Bosse åtkomst till de tre konton han behöver och Anna kan fortfarande se alla kontona från sitt överordnade förvaltarkonto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt