Om att länka konton till ditt förvaltarkonto

När du vill börja använda ditt förvaltarkonto måste du länka det till ett befintligt eller nytt Google Ads-konto eller till ett annat förvaltarkonto. Sedan kan du visa information i flera konton samtidigt och växla mellan alla länkade konton med en enda inloggning.

I den här artikeln får du bakgrundsinformation om att länka konton till ditt förvaltarkonto. Du hittar anvisningar om hur du gör det i Länka konton till dina förvaltarkonton.

Så fungerar det

Tänk dig förvaltarkontot som ett träd. Varje förvaltarkonto på toppnivå kan förgrena sig och förvalta enskilda konton eller andra förvaltarkonton. De underordnade förvaltarkontona kan i sin tur förgrena sig vidare och förvalta andra enskilda konton eller förvaltarkonton, och så vidare.

Här är några begränsningar att tänka på:

 • Det högsta antal aktiva underordnade konton som kan länkas till ditt förvaltarkonto vid varje givet tillfälle baseras på de totala månadsutgifterna för kontona under de senaste tolv månaderna. Läs mer om hur det högsta kontoantalet avgörs för förvaltarkontot.
 • Ett enskilt Google Ads-konto kan inte hanteras direkt av fler än fem förvaltarkonton.
 • Ett förvaltarkonto kan förvaltas direkt av högst ett annat förvaltarkonto.
 • Kontostrukturen för de hanterade kontona får inte bestå av fler än sex nivåer.
 • Ett enskilt Google Ads-konto kan inte kopplas till mer än ett förvaltarkonto i samma MCC-hierarki.
   

Länka till ett befintligt enskilt Google Ads-konto

När du länkar ditt förvaltarkonto till ett befintligt Google Ads-konto förblir det ursprungliga hanterade kontot och dess kontohistorik oförändrade. Kontot ser precis ut som vanligt ur den ursprungliga användarens perspektiv. Denna loggar in med samma inloggningsuppgifter som tidigare och har samma behörigheter. De ursprungliga användarna för det hanterade kontot har till exempel fortfarande åtkomst till kontots fakturering. Fakturering och betalningsmetoder ändras inte, såvida du inte väljer att ställa in samlad fakturering

Tänk på att när du länkar ditt förvaltarkonto till ett befintligt Google Ads-konto har det inte som standard administrativt ägande över det hanterade kontot. Administrativt ägande måste aktiveras för förvaltarkontot via det hanterade kontot. 

Du kan också skapa nya Google Ads-konton direkt från ditt förvaltarkonto. Dessa konton länkas automatiskt till ditt förvaltarkonto och du kan bjuda in användare till kontot efter behov. Läs mer om att skapa nya konton från ditt förvaltarkonto.

Länka till ett förvaltarkonto

Du kan även länka ett annat förvaltarkonto till ditt förvaltarkonto och hantera detta konto på samma sätt som du hanterar enskilda Google Ads-konton. På så sätt kan du också hantera och visa data för alla Google Ads-konton som är länkade till detta förvaltarkonto.  Som nämnts ovan kan förvaltarkontot hanteras direkt av högst ett annat förvaltarkonto.

Så här fungerar det för användare som har tillgång till ditt förvaltarkonto när det är länkat till ett annat förvaltarkonto:

 • Om ditt förvaltarkonto är överordnat det andra förvaltarkontot (om alltså ditt konto hanterar det andra förvaltarkontot) kan användare med åtkomst till ditt förvaltarkonto göra ändringar i det andra förvaltarkontot. 
 • Om ditt förvaltarkonto är underordnat det andra förvaltarkontot (om alltså ditt konto hanteras av det andra förvaltarkontot) kan användare med åtkomst till ditt förvaltarkonto inte göra ändringar i ditt konto.

Skapa underansvariga för ditt förvaltarkonto

När du har länkat ditt förvaltarkonto till ett annat förvaltarkonto kan du göra detta länkade konto ansvarigt för vissa av dina hanterade konton. Detta länkade förvaltarkonto blir då en underansvarig i ditt förvaltarkonto. I exemplet nedan kan du se hur du skapar och använder underansvariga. 

Exempel

Anna hanterar fem konton, två av dem för direktförsäljning och tre för kanalförsäljning. Hon vill att hennes kollega Bosse ska hantera kanalförsäljningskontona. Så här gör de:

 1. Bosse skapar ett eget förvaltarkonto.
 2. Anna länkar Bosses nya förvaltarkonto till sitt eget förvaltarkonto. Nu har Bosse ett underordnat förvaltarkonto som förvaltas av Annas konto.
 3. Anna ändrar den ansvariga för de tre kanalförsäljningskontona till Bosses förvaltarkonto.

Nu har Bosse åtkomst till de tre konton han behöver, och Anna kan fortfarande se alla kontona från sitt överordnade förvaltarkonto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt