Apie paskyrų susiejimą su valdytojo paskyra

Kad galėtumėte pradėti naudoti valdytojo paskyrą, turėsite ją susieti su esama ar nauja „Google Ads“ paskyra arba su kita valdytojo paskyra. Tada galėsite peržiūrėti informaciją keliose paskyrose ir naudoti visas susietas paskyras naudodami tik vienus prisijungimo duomenis.

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie paskyrų susiejimą su valdytojo paskyra. Instrukcijos, kaip tai padaryti, pateikiamos straipsnyje „Paskyrų susiejimas su valdytojo paskyromis“.

Kaip tai veikia

Valdytojo paskyrą galite įsivaizduoti kaip medį. Kiekviena aukščiausiojo lygio valdytojo paskyra gali tvarkyti asmenines paskyras ar kitas valdytojų paskyras. Tada tos valdytojų paskyros gali tvarkyti daugiau asmeninių paskyrų ar kitų valdytojų paskyras ir t. t.

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus apribojimus.

 • Maksimalus aktyvių ne valdytojų paskyrų, su kuriomis galima susieti valdytojo paskyrą bet kuriuo nurodytu metu, skaičius nustatomas pagal paskyrų mėnesio išlaidas per pastaruosius 12 mėnesių. Sužinokite daugiau, kaip nustatomas jūsų valdytojo paskyros maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas.
 • Asmeninė „Google Ads“ paskyra negali būti tiesiogiai kliento daugiau nei penkiose valdytojų paskyrose.
 • Valdytojo paskyra negali būti tiesiogiai kliento daugiau nei vienoje kitoje valdytojo paskyroje.
 • Kliento paskyros struktūra gali būti ne daugiau nei šešių lygių gylio.
 • Asmeninės „Google Ads“ paskyros negalima susieti su keliomis valdytojų paskyromis toje pačioje MKC hierarchijoje.
   

Valdytojo paskyrų hierarchija

Esamos asmeninės „Google Ads“ paskyros susiejimas

Susiejus esamą „Google Ads“ paskyrą su valdytojo paskyra, pradinė kliento paskyra ir jos paskyros istorija nepasikeičia. Iš pradinio naudotojo perspektyvos paskyra atrodys nepakitusi ir bus pasiekiama naudojant tą pačią prisijungimo informaciją, kaip ir anksčiau, bei turės tuos pačius leidimus. Pvz., pradiniai kliento paskyros naudotojai ir toliau galės pasiekti paskyros atsiskaitymo funkcijas, o sąskaitų faktūrų kūrimo ir mokėjimo metodai nebus pakeisti, nebent pasirinksite nustatyti konsoliduotąjį atsiskaitymą

Atminkite, kad susiejus valdytojo paskyrą su esama „Google Ads“ paskyra, pagal numatytuosius nustatymus jai nebus suteikta tos kliento paskyros administravimo nuosavybės teisė. Valdytojo paskyros administravimo nuosavybės teisė turės būti įjungta kliento paskyroje. 

Naujas „Google Ads“ paskyras taip pat galite kurti tiesiog valdytojo paskyroje. Šios paskyros automatiškai susiejamos su valdytojo paskyra ir, jei reikia, galite pakviesti naudotojų į paskyrą. Sužinokite daugiau apie naujų paskyrų kūrimą valdytojo paskyroje.

Susiejimas su valdytojo paskyra

Su savo valdytojo paskyra taip pat galite susieti kitą valdytojo paskyrą ir valdyti paskyrą taip pat, kaip valdote atskiras „Google Ads“ paskyras. Taip galėsite valdyti ir peržiūrėti visų „Google Ads“ paskyrų, kurios susietos su ta valdytojo paskyra, duomenis.  Kaip nurodyta anksčiau, valdytojo paskyra negali būti tiesiogiai valdoma naudojant daugiau nei vieną kitą valdytojo paskyrą.

Kai jūsų valdytojo paskyra susieta su kita valdytojo paskyra, toliau nurodyta, kokius veiksmus gali atlikti naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą.

 • Jei paskyros struktūroje jūsų valdytojo paskyra yra aukščiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyra tvarko kitą valdytojo paskyrą), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, gali atlikti pakeitimus kitoje valdytojo paskyroje. 
 • Jei paskyros struktūroje jūsų valdytojo paskyra yra žemiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyrą tvarko kita valdytojo paskyra), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, negali atlikti pakeitimų kitoje valdytojo paskyroje.

Antrinių valdytojų kūrimas valdytojo paskyroje

Susieję valdytojo paskyrą su kita valdytojo paskyra galėsite nustatyti, kad ta susieta paskyra būtų kai kurių klientų paskyrų valdytoju. Ta susieta valdytojo paskyra taps antriniu jūsų valdytojo paskyros valdytoju. Kaip kurti ir naudoti antrinius valdytojus, galite sužinoti toliau pateiktame pavyzdyje. 

Pavyzdys

Emilija valdo 5 paskyras, iš kurių 2 yra skirtos parduoti tiesiogiai, o kitos 3 – parduoti kanale. Ji nori, kad jos partneris Benas valdytų pardavimo kanale paskyras. Kad tai būtų įmanoma, atliekami toliau nurodyti veiksmai.

 1. Benas sukuria savo valdytojo paskyrą.
 2. Emilija susieja Beno naują valdytojo paskyrą su savo valdytojo paskyra. Dabar Benas turi antrinio valdytojo paskyrą, kurią valdo Emilijos paskyra.
 3. Emilija pakeičia 3 kanalų pardavimo paskyrų valdytoją į Beno valdytojo paskyrą.

Dabar Benas gali pasiekti 3 jam reikalingas paskyras, o Emilija vis tiek gali peržiūrėti kiekvieną šių paskyrų iš savo aukščiausio lygio valdytojo paskyros.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta