Σχετικά με τη σύνδεση λογαριασμών στον λογαριασμό υπευθύνου

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό υπευθύνου, πρέπει να τον συνδέσετε με έναν υπάρχοντα ή νέο λογαριασμό στο Google Ads ή με άλλον λογαριασμό υπευθύνου. Μπορείτε, στη συνέχεια, να προβάλλετε πληροφορίες σε πολλούς λογαριασμούς και να επιλέγετε εναλλάξ όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας μία μόνο σύνδεση.

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση λογαριασμών με τον λογαριασμό υπευθύνου. Για σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση λογαριασμών με τους λογαριασμούς υπευθύνου.

Πώς λειτουργεί

Ένας λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να παρομοιαστεί με δέντρο. Κάθε λογαριασμός διαχειριστή ανώτερου επιπέδου μπορεί να διακλαδιστεί περαιτέρω για τη διαχείριση ατομικών λογαριασμών ή άλλων λογαριασμών διαχειριστή. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί υπευθύνου μπορούν με τη σειρά τους να διακλαδίζονται, ώστε να γίνεται διαχείριση περισσότερων ατομικών λογαριασμών ή άλλων λογαριασμών υπευθύνου και ούτω καθεξής.

Ακολουθούν ορισμένα όρια που πρέπει να έχετε υπόψη:

 • Ο μέγιστος αριθμός ενεργών λογαριασμών, οι οποίοι δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου και στους οποίους μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή ο λογαριασμός υπευθύνου, εξαρτάται από τη μηνιαία δαπάνη των λογαριασμών σας τους τελευταίους 12 μήνες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του μέγιστου ορίου λογαριασμού για τον λογαριασμό υπευθύνου.
 • Έναν ατομικό λογαριασμό Google Ads δεν μπορούν να τον διαχειρίζονται απευθείας περισσότεροι των πέντε λογαριασμοί υπευθύνου.
 • Δεν είναι δυνατή η απευθείας διαχείριση ενός λογαριασμού υπευθύνου από περισσότερους του ενός λογαριασμούς υπευθύνου.
 • Η δομή του διαχειριζόμενου λογαριασμού σας δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερα από έξι επίπεδα.
 • Ένας ατομικός λογαριασμός στο Google Ads δεν μπορεί να είναι συνδεδεμένος με περισσότερους από έναν λογαριασμούς υπευθύνου στην ίδια ιεραρχία MCC.
   

Σύνδεση με υπάρχοντα ατομικό λογαριασμό στο Google Ads

Όταν συνδέετε τον λογαριασμό υπευθύνου με έναν υπάρχοντα λογαριασμό στο Google Ads, ο αρχικός διαχειριζόμενος λογαριασμός παραμένει αμετάβλητος και το ιστορικό του παραμένει άθικτο. Από την πλευρά του αρχικού χρήστη, ο λογαριασμός θα έχει την ίδια εμφάνιση με πριν, ενώ η πρόσβαση σε αυτόν θα γίνεται με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης και τις ίδιες άδειες. Για παράδειγμα, οι αρχικοί χρήστες του διαχειριζόμενου λογαριασμού εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρέωση του λογαριασμού, ενώ η τιμολόγηση και οι τρόποι πληρωμής δεν αλλάζουν, εκτός εάν επιλέξετε να ρυθμίσετε μια συγκεντρωτική χρέωση

Λάβετε υπόψη ότι, όταν συνδέετε τον λογαριασμό υπευθύνου με έναν υπάρχοντα λογαριασμό στο Google Ads, από προεπιλογή αυτός δεν θα έχει ιδιοκτησία διαχείρισης του διαχειριζόμενου λογαριασμού. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ιδιοκτησία διαχείρισης για τον λογαριασμό υπευθύνου στον διαχειριζόμενο λογαριασμό. 

Έχετε, επίσης, την επιλογή να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς στο Google Ads απευθείας από τον λογαριασμό υπευθύνου. Αυτοί οι λογαριασμοί συνδέονται αυτόματα με τον λογαριασμό υπευθύνου, ενώ μπορείτε να προσκαλέσετε χρήστες στον λογαριασμό, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία νέων λογαριασμών από τον λογαριασμό υπευθύνου.

Σύνδεση με λογαριασμό υπευθύνου

Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε έναν άλλον λογαριασμό υπευθύνου με τον λογαριασμό υπευθύνου και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό όπως διαχειρίζεστε ατομικούς λογαριασμούς Google Ads. Έτσι θα μπορείτε, επίσης, να διαχειρίζεστε και να προβάλλετε δεδομένα για όλους τους λογαριασμούς Google Ads που είναι συνδεδεμένοι με τον συγκεκριμένο λογαριασμό υπευθύνου.  Όπως σημειώνεται παραπάνω, έναν λογαριασμό υπευθύνου δεν μπορούν να τον διαχειρίζονται απευθείας περισσότεροι του ενός λογαριασμοί υπευθύνου.

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό υπευθύνου με έναν άλλον λογαριασμό υπευθύνου, δείτε τι ισχύει για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου:

 • Εάν ο δικός σας λογαριασμός υπευθύνου βρίσκεται πάνω από τον άλλο λογαριασμό υπευθύνου στη δομή λογαριασμών (δηλαδή ο λογαριασμός σας διαχειρίζεται τον άλλο λογαριασμό υπευθύνου), οι χρήστες με πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές στον άλλο λογαριασμό υπευθύνου. 
 • Εάν ο λογαριασμός υπευθύνου βρίσκεται κάτω από τον άλλο λογαριασμό υπευθύνου στη δομή λογαριασμών (δηλαδή η διαχείριση του λογαριασμού σας γίνεται από τον άλλο λογαριασμό υπευθύνου), οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές στον λογαριασμό σας.

Δημιουργία βοηθών υπευθύνου για τον λογαριασμό υπευθύνου

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό υπευθύνου σε άλλον λογαριασμό υπευθύνου, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εκείνον τον συνδεδεμένο λογαριασμό ως λογαριασμό υπευθύνου για ορισμένους από τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας. Ο συγκεκριμένος συνδεδεμένος λογαριασμός υπευθύνου γίνεται, στη συνέχεια, βοηθός υπευθύνου στον λογαριασμό υπευθύνου. Δείτε στο παρακάτω παράδειγμα πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε βοηθούς υπευθύνου. 

Παράδειγμα

Η Αιμιλία διαχειρίζεται 5 λογαριασμούς που περιλαμβάνουν 2 λογαριασμούς για άμεσες πωλήσεις και 3 λογαριασμούς για πωλήσεις μέσω καναλιών. Θέλει η διαχείριση των λογαριασμών για πωλήσεις μέσω καναλιών να γίνεται από τον Βασίλη που είναι συνεργάτης της. Για το σκοπό αυτό:

 1. Ο Βασίλης δημιουργεί τον δικό του λογαριασμό υπεύθυνου.
 2. Η Αιμιλία συνδέει τον νέο λογαριασμό υπεύθυνου του Βασίλη με τον δικό της λογαριασμό υπεύθυνου. Ο Βασίλης διαθέτει πλέον έναν λογαριασμό δευτερεύοντος υπεύθυνου, που διαχειρίζεται ο λογαριασμός της Αιμιλίας.
 3. Η Αιμιλία αλλάζει τον υπεύθυνο λογαριασμού πελάτη για τους 3 λογαριασμούς πωλήσεων μέσω καναλιών στον λογαριασμό υπεύθυνου του Βασίλη.

Πλέον ο Βασίλης διαθέτει την απαραίτητη πρόσβαση στους 3 λογαριασμούς, ενώ η Αιμιλία διατηρεί τη δυνατότητα να βλέπει με ένα κλικ, από τον δικό της λογαριασμό υπευθύνου ανώτατου επιπέδου, καθέναν από αυτούς τους λογαριασμούς.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας