Propojování účtů s účtem správce

Chcete-li začít používat svůj účet správce, musíte ho propojit se stávajícím nebo novým účtem Google Ads nebo s jiným účtem správce. Pak si ve svém účtu můžete prohlížet informace o více účtech najednou a mezi všemi propojenými účty přepínat (nemusíte se přihlašovat ke každému zvlášť).

Tento článek obsahuje základní informace o propojování účtů s účtem správce. Konkrétní postup propojení najdete v článku Propojování účtů s účty správce.

Princip

Možná vám pomůže, když si účet správce představíte jako strom. Každý účet správce nejvyšší úrovně se může větvit na osobní účty nebo další účty správce. Tyto účty správce se opět mohou dále větvit na další osobní účty nebo účty správce atd.

Jsou zde některá omezení, na která musíte pamatovat:

 • Maximální počet běžných aktivních účtů, s nimiž může být účet správce v kteroukoli danou chvíli propojen, závisí na měsíčních výdajích vašich účtů za posledních 12 měsíců. Získejte další informace, jak se pro váš účet správce určuje omezení maximálního počtu účtů.
 • Účet Google Ads lze přímo spravovat maximálně pěti účty správce.
 • Účet správce lze přímo spravovat pouze jedním dalším účtem správce.
 • Struktura klientského účtu může mít nejvýše šest úrovní.
 • Účet Google Ads nelze propojit s více než jedním účtem správce ve stejné hierarchii MCC.
   

Hierarchie účtu správce

Propojení se stávajícím účtem Google Ads

Když propojíte stávající účet Google Ads s účtem správce, v původním klientském účtu se nic nezmění a jeho historie zůstane nedotčená. Z pohledu původního uživatele bude účet vypadat stejně jako předtím. Uživatel se bude přihlašovat pomocí stejných údajů a bude mít stejná oprávnění, například přístup k fakturaci účtu. Způsob fakturace ani platební metody se také nijak nezmění (pokud nenastavíte konsolidovanou fakturaci). 

Nezapomeňte, že při propojování účtu správce se stávajícím účtem Google Ads se automaticky nestáváte administrativním vlastníkem daného klientského účtu. Administrativní vlastnictví je třeba aktivovat přímo v klientském účtu. 

V účtu správce můžete také vytvořit i nové účty Google Ads. Ty se s vaším účtem správce automaticky propojí a vy do nich můžete zvát uživatele podle svého uvážení. Přečtěte si další informace o vytváření nových účtů z účtu správce.

Propojení s účtem správce

Váš účet správce můžete také propojit s dalším účtem správce a spravovat jej stejným způsobem, jako spravujete osobní účty služby Google Ads. Můžete také spravovat a zobrazovat data ze všech účtů služby Google Ads, které jsou s daným účtem správce propojeny.  Jak jsme uvedli dříve, účet správce nelze přímo spravovat více než jedním dalším účtem správce.

Po propojení vašeho účtu správce s dalším účtem správce mohou uživatelé s přístupem k vašemu účtu:

 • Provádět změny v druhém účtu správce v případě, že je váš účet nadřízeným účtem (druhý účet spravujete). 
 • Pokud je váš účet v hierarchii níže (je spravován druhým účtem správce), uživatelé s přístupem k vašemu účtu správce žádné změny ve vašem účtu provádět nemohou.

Vytvoření podřízených účtů správce

Když svůj účet správce propojíte s jiným účtem správce, můžete propojenému účtu přiřadit správu některých klientských účtů. Vytvoříte tak podřízený účet správce. Jeho funkce si vysvětlíme na příkladu níže. 

Příklad

Ivana spravuje pět účtů, které obsahují dva účty pro přímý prodej a tři účty pro prodejní kanál. Chce, aby prodejní účty kanálů řídil její obchodní partner Josef. Postup bude následující:

 1. Josef si vytvoří vlastní účet správce.
 2. Ivana jeho nový účet správce propojí se svým vlastním účtem správce. Nyní má Josef podřízený účet správce, který je spravovaný z Ivanina účtu.
 3. Na třech účtech prodejního kanálu nastaví Ivana jako správce Josefův účet správce.

Nyní má Josef přístup ke třem účtům, které ke své práci potřebuje, a Ivana na ně může ze svého účtu správce nejvyšší úrovně dohlížet.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory