Всичко за свързването на профили с профила Ви на мениджър

За да започнете да използвате профила си на мениджър, трябва да го свържете със съществуващ или нов профил в Google Ads или с друг профил на мениджър. След това можете да преглеждате информация от няколко профила и да превключвате между всички свързани профили само с едни данни за вход.

В тази статия ще намерите допълнителна информация за свързването на профили с профила Ви на мениджър. За инструкции как да го направите, прегледайте Свързване на профили с профила Ви на мениджър.

Начин на работа

Може да е полезно, ако си представите профила на мениджър като дърво. Всеки профил на висшестоящ мениджър може да се разклони, за да управлява лични или други мениджърски профили. Тези профили на мениджър могат от своя страна да се разклоняват, за да управляват други лични профили или други профили на мениджър и т.н.

Ето няколко ограничения, които да имате предвид:

 • Максималният брой активни профили, които не са на мениджър и с които профилът Ви на мениджър може да е свързан във всеки един момент, зависи от месечните разходи на профилите Ви през последните 12 месеца. Научете повече за това, как се определя ограничението за максимален брой профили за профила Ви на мениджър.
 • Личен профил в Google Ads не може да се управлява директно от повече от пет профила на мениджър.
 • Профил на мениджър не може да бъде пряко управляван от повече от един друг такъв профил.
 • Структурата на управлявания от Вас профил не може да има повече от шест нива.
 • Отделен профил в Google Ads не може да бъде свързан към повече от един профил на мениджър в една и съща йерархия в МКЦ.
   

Свързване със съществуващ отделен профил в Google Ads

Когато свържете профила си на мениджър със съществуващ профил в Google Ads, първоначалният управляван профил ще остане непроменен и историята му ще остане незасегната. От гледна точка на първоначалния потребител профилът ще изглежда същия и ще бъде достъпен чрез същите данни за вход и разрешения както преди. Първоначалните потребители на управлявания профил например ще продължат да имат достъп до таксуването на профила, а фактурирането и начините на плащане няма да се променят, освен ако не решите да настроите консолидирано таксуване

Имайте предвид, че когато свържете профила си на мениджър със съществуващ профил в Google Ads, той няма да има собственост над администраторските права на управлявания профил по подразбиране. Собствеността над администраторските права ще трябва да бъде включена за профила на мениджър в управлявания профил. 

Имате възможност също така да създавате нови профили в Google Ads директно от профила си на мениджър. Тези профили са автоматично свързани с профила Ви на мениджър и при необходимост можете да каните потребители в него. Научете повече за създаването на нови профили от профила Ви на мениджър.

Свързване с профил на мениджър

Можете също така да свържете друг профил на мениджър към профила си на мениджър и да го управлявате по същия начин, по който управлявате лични профили в Google Ads. Това Ви позволява и да управлявате и разглеждате данни за всички профили в Google Ads, свързани към този профил на мениджър.  Както е посочено по-горе, профил на мениджър не може да бъде пряко управляван от повече от един друг такъв профил.

След като профилът Ви на мениджър бъде свързан с друг профил на мениджър, ето как работят нещата за потребители, които имат достъп до него:

 • Ако профилът Ви на мениджър е над този на другия мениджър в структурата на профила (т.е. профилът Ви управлява другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър могат да извършват промени в другия профил на мениджър. 
 • Ако профилът Ви на мениджър е под този на другия мениджър в структурата на профила (т.е профилът Ви е управляван от другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър няма да могат да правят промени в другия профил на мениджър.

Създаване на подмениджъри за профила Ви са мениджър

След като свържете профила си на мениджър с друг профил на мениджър, можете да направите този свързан профил мениджър за някои от управляваните от Вас профили. Този свързан профил на мениджър става подмениджър в профила Ви на мениджър. Вижте примера по-долу за това, как можете да създавате и използвате подмениджъри. 

Пример

Силвия управлява 5 профила, от които 2 са за директни продажби, а останалите 3 – за продажби по канали. Иска партньорът й, Георги, да управлява профилите за продажби по канали. За да се осъществи това:

 1. Георги създава свой собствен профил на мениджър.
 2. Силвия свързва новия профил на Георги със своя профил на мениджър. Така Георги вече има профил на подмениджър, управляван от профила на Силвия.
 3. Силвия променя мениджъра за трите профила за продажби по канали да бъде профилът на мениджър на Георги.

Георги вече има достъп до трите профила, които са му необходими, а Силвия продължава да има възможност да преглежда всеки от тях от профила си на мениджър от първо ниво.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си