Skapa nya Google Ads-konton från dina förvaltarkonton

Du kan skapa ett nytt Google Ads-konto direkt från ditt förvaltarkonto utan att behöva använda en annan e-postadress eller ett annat lösenord. Det här alternativet är bara tillgängligt när du använder Google Ads. Du kan inte skapa konton med Google Ads Editor.

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar nya konton från ditt förvaltarkonto. Du kan även läsa mer om hur du länkar befintliga konton.

Så fungerar det

Det nya Google Ads-kontot har inga användare, och ingen har direktåtkomst till kontot såvida du inte bjuder in dem som användare till kontot. När du har skapat kontot kan du inte ta bort länken mellan kontot och ditt förvaltarkonto utan att först bjuda in minst en användare till det nya kontot och ge denna användare administrativ åtkomst. 

Att du skapar kontot innebär inte att du ger ditt förvaltarkonto större kontroll över den dagliga hanteringen av kontot. Däremot innebär det att förvaltarkontot automatiskt blir administrativ ägare till kontot. Det betyder att du från förvaltarkontot kan bjuda in användare till kontot, godkänna användarinbjudningar, ta bort en annan ansvarig, godkänna en inbjudan för en annan ansvarig eller avvisa en annan ansvarig.

Tänk på att konton som du skapar från förvaltarkontot avslutas om de har varit inaktiva i mer än 15 månader, precis som vanliga enskilda konton. 

Aviseringsinställningar 

Viktiga kontoaviseringar för konton som har skapats av förvaltarkonton skickas till den e-postadress som är kopplad till förvaltarkontot. Förvaltarkontot får som standard inga övriga aviseringar om det förvaltade kontot. Aviseringsinställningarna kan ändras efter behov.

Tips! Du kan alltid skapa flera Google Ads-konton samtidigt med hjälp av funktionen för massöverföring.

Skapa ett konto från ditt förvaltarkonto

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

  1. Logga in på ditt förvaltarkonto på https://adwords.google.se.
  2. Klicka på fliken Konton.
  3. Klicka på underfliken Resultat.
  4. Klicka på + Konto.
  5. Välj önskad typ av konto: AdWords eller AdWords Express.
  6. Ge det nya kontot ett namn (det här är det namn som du och dina förvaltade konton ser).
  7. Välj land och tidszon på rullgardinsmenyerna. Du kan inte ändra de här inställningarna senare, så välj noga.
  8. Välj en permanent valuta för kontot. Läs igenom betalningsalternativen för lokala valutor innan du bestämmer dig. Alla valutor är inte tillgängliga överallt.
  9. Markera en eller båda kryssrutorna om förvaltarkontot ska få anpassade förslag och specialerbjudanden eller AdWords-nyhetsbrev med tips och erbjudanden som gäller det nya AdWords-kontot.
  10. Klicka på Bjud in en användare till kontot (valfritt) om du vill ge en annan användare åtkomst till AdWords-kontot. Du kan också välja att skapa kontot utan användare. Om du vill bjuda in en annan användare anger du e-postadressen och väljer vilken åtkomst du vill tilldela: administrativ åtkomst, standardåtkomst eller skrivskyddad åtkomst. Läs mer om åtkomstnivåer för förvaltarkonton.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt