Skapa nya Google Ads-konton från dina förvaltarkonton

Du kan skapa ett nytt Google Ads-konto direkt från ditt förvaltarkonto utan att behöva använda en annan e-postadress eller ett annat lösenord. Detta alternativ är bara tillgängligt när du använder Google Ads. Du kan inte skapa konton med Google Ads Editor.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar nya konton från ditt förvaltarkonto. Du kan även läsa mer om hur du länkar befintliga konton.

Så fungerar det

Det nya Google Ads-kontot har inga användare, och ingen har direktåtkomst till kontot såvida du inte bjuder in dem som användare till kontot. När du har skapat kontot kan du inte ta bort länken mellan kontot och ditt förvaltarkonto utan att först bjuda in minst en användare till det kontot och ge denna användare administrativ åtkomst. 

Att du skapar kontot innebär inte att du ger ditt förvaltarkonto större kontroll över den dagliga hanteringen av kontot. Däremot innebär det att förvaltarkontot automatiskt blir administrativ ägare till kontot. Det betyder att du från förvaltarkontot kan bjuda in användare till kontot, godkänna användarinbjudningar, ta bort en annan ansvarig, godkänna en inbjudan för en annan ansvarig eller avvisa en annan ansvarig.

Tänk på att konton som du skapar från förvaltarkontot avslutas om de har varit inaktiva i mer än 15 månader, precis som vanliga enskilda konton. 

Aviseringsinställningar 

Viktiga kontoaviseringar för konton som har skapats av förvaltarkonton skickas till den e-postadress som är kopplad till förvaltarkontot. Förvaltarkontot får inga andra aviseringar om kundkontot som standard. Aviseringsinställningarna kan ändras efter behov.

Tips! Du kan alltid skapa flera Google Ads-konton samtidigt med hjälp av funktionen för massöverföring.

Skapa ett konto från ditt förvaltarkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på Inställningar i sidmenyn till vänster och sedan på Inställningar för underkonto högst upp på sidan.
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Skapa nytt konto.
 5. Markera vilken typ av konto du vill skapa: Google Ads-konto eller Konto för smarta kampanjer.
  Obs! Om du väljer Konto för smarta kampanjer skapas ett Google Ads-konto med smarta kampanjer i smartläge. Med detta val kan du när som helst ändra till expertläge där andra Google Ads-kampanjer kan skapas.
 6. Ge det nya kontot ett namn (detta är det namn som du och dina kundkonton ser).
 7. Välj ett land och en tidszon i rullgardinsmenyerna. Det går inte att ändra de här inställningarna senare.
 8. Välj en permanent valuta för kontot. Läs igenom betalningsalternativen för lokala valutor innan du bestämmer dig. Alla valutor är inte tillgängliga överallt.
 9. Klicka på Bjud in användare till det här kontot (valfritt) om du vill ge en annan användare åtkomst till det här Google Ads-kontot. Du kan också välja att skapa kontot utan användare. Om du vill bjuda in en annan användare anger du användarens e-postadress och väljer åtkomstnivå: administrativ åtkomst, standardåtkomst eller skrivskyddad åtkomst.  Läs mer om åtkomstnivåerna i förvaltarkonton.
 10. Klicka på Skapa konto.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt