Vytvorenie nových účtov Google Ads z účtov správcu

Nový účet Google Ads môžete vytvoriť priamo zo svojho účtu správcu bez dodatočnej e‑mailovej adresy či hesla. Táto možnosť je k dispozícii, len ak používate Google Ads. Účet nebudete môcť vytvoriť prostredníctvom aplikácie Google Ads Editor.

V tomto článku vám ukážeme, ako vytvoriť nové účty z účtu správcu. Môžete si tiež prečítať viac o prepojení existujúcich účtov.

Ako to funguje

Tento účet Google Ads nebude mať žiadnych používateľov a používateľ môže získať priamy prístup k účtu, len ak ho do účtu pozvete ako používateľa.Po vytvorení účtu ho nebudete môcť odpojiť od svojho účtu správcu. Najskôr doň budete musieť pozvať aspoň jedného používateľa s prístupom pre správcu.

Vytvorením tohto účtu nezískate väčšiu kontrolu nad každodennou správou účtu prostredníctvom účtu správcu. Znamená to však, že účet správcu je automaticky správcovským vlastníkom účtu. Z účtu správcu teda bude možné pozvať používateľov do účtu, prijať pozvánky používateľov, odobrať iného správcu, prijať pozvánku pre iného správcu alebo zamietnuť iného správcu.

Nezabúdajte, že účty, ktoré vytvoríte z účtu správcu, budú zrušené, ak neboli aktívne dlhšie ako 15 mesiacov, rovnako ako bežné individuálne účty.

Nastavenia upozornení

Dôležité upozornenia týkajúce sa účtov vytvorených účtami správcu sa odosielajú na e-mailovú adresu súvisiacu s účtom správcu. Účet správcu však predvolene nebude dostávať žiadne ďalšie upozornenia týkajúce sa príslušného klientskeho účtu. Nastavenia upozornení možno zmeniť podľa potreby.

Tip: Pomocou hromadného nahrávania môžete kedykoľvek vytvoriť viacero účtov Google Ads naraz.

Vytvorenie účtu z účtu správcu

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Nastavenia podúčtu.
 3. Kliknite na tlačidlo plus .
 4. Kliknite na Vytvoriť nový účet.
 5. Vyberte účet, ktorý chcete vytvoriť: účet Google Ads alebo účet inteligentnej kampane.
  Poznámka: Výberom účtu inteligentnej kampane sa vytvorí účet Google Ads s inteligentnými kampaňami v inteligentnom režime. Ak je vybraná táto možnosť, môžete kedykoľvek prejsť do expertného režimu. Ten umožňuje vytvorenie ostatných kampaní Google Ads.
 6. Pomenujte nový účet (tento názov sa bude zobrazovať vám aj vašim klientskym účtom).
 7. Vyberte v rozbaľovacích ponukách krajinu a časové pásmo. Tieto nastavenia nie je možné neskôr zmeniť, takže výberu venujte náležitú pozornosť.
 8. Vyberte stálu menu pre tento účet. Kým sa rozhodnete, prezrite si dostupné možnosti platby pre miestne meny. Niektoré meny nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
 9. Ak chcete povoliť inému používateľovi prístup k tomuto účtu Google Ads, kliknite na Pozvať používateľov do tohto účtu (nepovinné). V opačnom prípade môžete vytvoriť účet bez ďalšieho používateľa. Ak chcete pozvať ďalšieho používateľa, zadajte jeho e‑mailovú adresu a vyberte úroveň prístupu, ktorú mu chcete udeliť: Prístup pre správcu, Štandardný prístup alebo Prístup iba na čítanie. Ďalšie informácie o úrovniach prístupu v účtoch správcu
 10. Kliknite na Vytvoriť účet.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory