Chọn phần mở rộng mà bạn muốn sử dụng

Để mở rộng quảng cáo của bạn và cho mọi người có thêm lý do để nhấp, hãy thêm phần mở rộng. Phần mở rộng bổ sung dữ liệu hữu ích về doanh nghiệp bên dưới quảng cáo của bạn — vị trí, đường liên kết bổ sung, giá và các dữ liệu khác. Vì lý do đó, phần mở rộng được đề xuất với mọi nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo văn bản trên Tìm kiếm.

Bài viết này liệt kê các phần mở rộng khác nhau mà bạn tự thiết lập (“phần mở rộng thủ công”) và thời gian sẽ sử dụng phần mở rộng. Để biết danh sách các phần mở rộng có thể hiển thị mà không cần thiết lập, hãy xem Giới thiệu về phần mở rộng tự động. Để biết thông tin chung về phần mở rộng, hãy bắt đầu với bài viết Giới thiệu về phần mở rộng.

Trước khi bắt đầu

Hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất sau khi bạn chọn và thiết lập phần mở rộng:

  • Sử dụng mọi phần mở rộng thích hợp với doanh nghiệp của bạn — các phần mở rộng sẽ được thêm vào miễn phí và chỉ hiển thị nếu được dự đoán sẽ cải thiện hiệu suất của bạn. Để biết thêm thông tin về thời điểm phần mở rộng hiển thị, hãy xem Giới thiệu về phần mở rộng.
  • Xem xét thêm 4 hoặc nhiều phần mở rộng. Ví dụ: bạn có thể thêm đường liên kết trang web, chú thích, đoạn nội dung có cấu trúc và một phần mở rộng khác mà bạn chọn.
  • Nếu việc này có ý nghĩa với doanh nghiệp của bạn, hãy tạo phần mở rộng ở cấp tài khoản cao hơn (ví dụ: ở cấp tài khoản hoặc cấp chiến dịch, khi thích hợp).

Chọn phần mở rộng dựa vào mục tiêu của bạn

Chọn phần mở rộng dựa vào mục tiêu quảng cáo chính của bạn. Dưới đây là một số mục tiêu phổ biến của nhà quảng cáo và các phần mở rộng có thể hỗ trợ các mục tiêu đó:

Mục tiêu: Thu hút khách hàng mua từ vị trí doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn muốn hướng mọi người tới vị trí thực của bạn (như cửa hàng hoặc nhà hàng), dưới đây là các phần mở rộng bạn có thể xem xét:

Phần mở rộng về vị trí

Khuyến khích mọi người truy cập vào doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị vị trí của bạn, nút gọi và liên kết tới trang chi tiết doanh nghiệp của bạn – thông tin này có thể bao gồm giờ, ảnh về doanh nghiệp và chỉ đường tới đó. Nếu bạn muốn khách hàng ghé thăm địa điểm doanh nghiệp của mình nhưng để gọi một đường dây tập trung (thay vì số của một địa điểm cụ thể), hãy sử dụng phần mở rộng cuộc gọi cùng với phần mở rộng về địa điểm của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về địa điểm.

Phần mở rộng về vị trí đơn vị liên kết

Giúp mọi người tìm các cửa hàng trong chuỗi bán lẻ bán sản phẩm của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết.

Phần mở rộng về chú thích

Thêm văn bản bổ sung vào quảng cáo của bạn, như “giao hàng miễn phí” hoặc “hỗ trợ khách hàng 24/7”. Bạn có thể dùng chú thích để khuyến khích mọi người chuyển đổi đến cửa hàng thực.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về chú thích.

Mục tiêu: Thu hút khách hàng liên hệ với bạn

Nếu bạn muốn người dùng gọi điện hoặc gửi cho bạn truy vấn qua tin nhắn văn bản, thì hãy sử dụng phần mở rộng về cuộc gọi:

Phần mở rộng về cuộc gọi

Khuyến khích mọi người gọi điện cho doanh nghiệp của bạn bằng cách thêm số điện thoại hoặc nút gọi vào quảng cáo của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về cuộc gọi.

Mục tiêu: Thu hút khách hàng chuyển đổi trên trang web của bạn

Nếu bạn muốn hướng mọi người tới trang web của bạn, hãy sử dụng các phần mở rộng sau:

Phần mở rộng về đường liên kết trang web

Liên kết mọi người trực tiếp tới các trang cụ thể của trang web của bạn (như “giờ mở cửa” và “đặt hàng ngay”).

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về đường liên kết trang web.

Phần mở rộng về chú thích

Thêm văn bản bổ sung vào quảng cáo của bạn như “giao hàng miễn phí” hoặc “hỗ trợ khách hàng 24/7”.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về chú thích.

Phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc

Hiển thị thông tin mà khách hàng tiềm năng sẽ thấy có giá trị nhất bằng cách chọn tiêu đề được xác định trước (như danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ) và niêm yết các mặt hàng.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc.

Phần mở rộng về giá

Hiển thị danh mục dịch vụ hoặc sản phẩm cùng với giá để mọi người có thể duyệt qua sản phẩm ngay từ quảng cáo của bạn.

Có thể dùng được ở các quốc gia được chọn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về giá.

Mục tiêu: Thu hút mọi người tải ứng dụng của bạn xuống

Nếu bạn muốn mọi người tải ứng dụng của bạn xuống, thì hãy sử dụng phần mở rộng về ứng dụng:

Phần mở rộng về ứng dụng

Khuyến khích mọi người tải ứng dụng của bạn xuống. Bạn có thể sử dụng phần mở rộng này cho thiết bị di động chạy Android và iOS (kể cả máy tính bảng) trên phạm vi toàn cầu. Hãy đọc bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về ứng dụng để tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố