Chọn tiện ích để sử dụng

Để mở rộng quảng cáo của bạn và cho mọi người có thêm lý do để nhấp, hãy thêm tiện ích. Tiện ích bổ sung dữ liệu hữu ích về doanh nghiệp bên dưới quảng cáo của bạn—vị trí, liên kết bổ sung, giá, v.v. Vì lý do đó, tiện ích được đề xuất với mọi nhà quảng cáo Google Ads sử dụng quảng cáo văn bản trên Tìm kiếm.

Bài viết này liệt kê các tiện ích khác nhau mà bạn tự thiết lập (“tiện ích thủ công”) và thời gian sẽ sử dụng tiện ích. Để biết danh sách các tiện ích có thể hiển thị mà không cần thiết lập, hãy xem Giới thiệu về tiện ích tự động. Để biết thông tin chung về tiện ích, hãy bắt đầu với Giới thiệu về tiện ích.

Trước khi bắt đầu

Hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất sau khi bạn chọn và thiết lập tiện ích:

  • Sử dụng mọi tiện ích thích hợp với doanh nghiệp của bạn—các tiện ích sẽ thêm vào miễn phí và chỉ hiển thị nếu được dự đoán sẽ cải thiện hiệu suất của bạn. Để biết thêm thông tin về thời điểm tiện ích hiển thị, hãy xem Giới thiệu về tiện ích.
  • Xem xét thêm 4 hoặc nhiều tiện ích. Ví dụ: bạn có thể thêm liên kết trang web, chú thích, đoạn nội dung có cấu trúc và một tiện ích khác mà bạn chọn.
  • Nếu việc này có ý nghĩa với doanh nghiệp của bạn, hãy tạo tiện ích ở cấp tài khoản cao hơn (ví dụ: ở cấp tài khoản hoặc chiến dịch, khi có).

Chọn tiện ích dựa vào mục tiêu của bạn

Chọn tiện ích dựa vào mục tiêu quảng cáo chính của bạn. Dưới đây là một số mục tiêu phổ biến của nhà quảng cáo và các tiện ích có thể hỗ trợ các mục tiêu đó:

Mục tiêu: Thu hút khách hàng mua từ vị trí doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn muốn hướng mọi người tới vị trí thực của bạn (như cửa hàng hoặc nhà hàng), dưới đây là các tiện ích bạn có thể xem xét:

Tiện ích vị trí

Khuyến khích mọi người truy cập vào doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị vị trí của bạn, nút gọi và liên kết tới trang chi tiết doanh nghiệp của bạn—thông tin này có thể bao gồm giờ, ảnh về doanh nghiệp và chỉ đường tới đó. Nếu bạn muốn khách hàng ghé thăm địa điểm doanh nghiệp của mình nhưng để gọi một đường dây tập trung (thay vì số của một địa điểm cụ thể), hãy sử dụng tiện ích cuộc gọi cùng với tiện ích vị trí của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích vị trí.

Tiện ích vị trí đơn vị liên kết

Giúp mọi người tìm các cửa hàng trong chuỗi bán lẻ bán sản phẩm của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích vị trí đơn vị liên kết.

Tiện ích chú thích mở rộng

Thêm văn bản bổ sung vào quảng cáo của bạn như “giao hàng miễn phí” hoặc “hỗ trợ khách hàng 24/7”. Chú thích có thể được sử dụng để khuyến khích mọi người chuyển đổi ngoại tuyến.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích chú thích mở rộng.

Mục tiêu: Thu hút khách hàng liên hệ với bạn

Nếu bạn muốn mọi người gọi điện cho bạn hoặc gửi cho bạn truy vấn qua tin nhắn văn bản, hãy sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc tiện ích tin nhắn:

Tiện ích cuộc gọi

Khuyến khích mọi người gọi điện cho doanh nghiệp của bạn bằng cách thêm số điện thoại hoặc nút gọi vào quảng cáo của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích cuộc gọi.

Tiện ích tin nhắn

Khuyến khích mọi người gửi cho bạn tin nhắn văn bản từ quảng cáo của bạn. Khả dụng trên toàn cầu ở cấp chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích tin nhắn.

Mục tiêu: Thu hút khách hàng chuyển đổi trên trang web của bạn

Nếu bạn muốn hướng mọi người tới trang web của bạn, hãy sử dụng các tiện ích sau:

Tiện ích liên kết trang web

Liên kết mọi người trực tiếp tới các trang cụ thể của trang web của bạn (như “giờ” và “đặt hàng ngay”).

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích liên kết trang web.

Tiện ích chú thích mở rộng

Thêm văn bản bổ sung vào quảng cáo của bạn như “giao hàng miễn phí” hoặc “hỗ trợ khách hàng 24/7”.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích chú thích mở rộng.

Tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc

Hiển thị thông tin mà khách hàng tiềm năng sẽ thấy có giá trị nhất bằng cách chọn tiêu đề được xác định trước (như danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ) và niêm yết các mặt hàng.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc.

Tiện ích giá

Hiển thị danh mục dịch vụ hoặc sản phẩm cùng với giá để mọi người có thể duyệt qua sản phẩm của bạn ngay từ quảng cáo của bạn.

Khả dụng ở các quốc gia được chọn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Giới thiệu về tiện ích giá.

Mục tiêu: Thu hút mọi người tải xuống ứng dụng của bạn

Nếu bạn muốn mọi người tải xuống ứng dụng của mình, hãy sử dụng tiện ích ứng dụng:

Tiện ích ứng dụng

Khuyến khích mọi người tải xuống ứng dụng của bạn. Khả dụng trên toàn thế giới dành cho thiết bị di động chạy Android và iOS, kể cả máy tính bảng. Tìm hiểu Về tiện ích ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố