Giới thiệu về tiện ích và chi phí mỗi nhấp chuột thực sự

Khi tiện ích hiển thị, quảng cáo nổi bật hơn và thường là hoạt động tốt hơn—nhiều người sẽ nhấp vào quảng cáo đó hơn. Bài viết này giải thích cách tiện ích có thể tác động đến chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực sự của bạn. Để biết hướng dẫn chung cho tiện ích, hãy bắt đầu với Giới thiệu về tiện ích. Để biết thêm thông tin về báo cáo dữ liệu, hãy chuyển tới Xem hiệu suất tiện ích.

Chi phí mỗi nhấp chuột thực tế

Thêm tiện ích vào chiến dịch của bạn sẽ không mất phí nhưng bạn bị tính phí như bình thường đối với các lần nhấp vào quảng cáo cũng như đối với một số tương tác nhất định mà các tiện ích cung cấp. Ví dụ: khi một người nhấp lên nút tải xuống (tiện ích ứng dụng), lên nút gọi (tiện ích cuộc gọi), lên biểu tượng chỉ đường (tiện ích vị trí), v.v. Nhấp chuột lên tiện ích đánh giá, xếp hạng người bán là ngoại lệ: chúng tôi không tính phí bạn cho các nhấp chuột này. Google Ads không tính phí quá hai nhấp chuột (mỗi lần hiển thị) lên từng quảng cáo và tiện ích của quảng cáo.

Chi phí của các nhấp chuột lên tiện ích được đặt theo cách tương tự như với các nhấp chuột lên dòng tiêu đề: số tiền nhiều nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để duy trì tiện ích và vị trí quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế.

Giống như quảng cáo ở vị trí cao hơn thường có CPC thực tế cao hơn (do canh tranh và một phần do ngưỡng Xếp hạng quảng cáo cao hơn), quảng cáo có tiện ích cũng thường có CPC thực tế cao hơn do sẽ được nổi bật hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chi phí gia tăng để thêm nhiều tiện ích hơn vào quảng cáo của bạn thường thấp hơn chi phí gia tăng để di chuyển lên vị trí trên trong trang kết quả tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là bạn thường có thể nhận được nhiều nhấp chuột hơn với ít tiền hơn bằng cách sử dụng tiện ích quảng cáo, thay vì tăng vị trí của bạn.

CPC thực tế của bạn cho quảng cáo có tiện ích được tính toán giống như cho quảng cáo không có tiện ích - bạn phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của mình và giữ các tiện ích quảng cáo bạn có ở vị trí đó. Ví dụ: nếu Xếp hạng quảng cáo của bạn cho phép bạn nằm ngay phía trên kết quả tìm kiếm (ví dụ: ở vị trí thứ tư) cùng với tiện ích vị trí và liên kết trang web, bạn sẽ phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí đó -- và đáp ứng các ngưỡng có liên quan gắn liền với vị trí đó -- cùng với những tiện ích đó. Tìm hiểu thêm về chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố