Giới thiệu về tiện ích và chi phí mỗi nhấp chuột thực sự

Khi tiện ích hiển thị, quảng cáo nổi bật hơn và thường là hoạt động tốt hơn—nhiều người sẽ nhấp vào quảng cáo đó hơn. Bài viết này giải thích cách tiện ích có thể tác động đến chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực sự của bạn. Để biết hướng dẫn chung cho tiện ích, hãy bắt đầu với Giới thiệu về tiện ích. Để biết thêm thông tin về báo cáo dữ liệu, hãy chuyển tới Xem hiệu suất tiện ích.

Chi phí mỗi nhấp chuột thực tế

Việc thêm phần mở rộng vào chiến dịch là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả phí như bình thường đối với các lượt nhấp vào quảng cáo của mình, cũng như đối với các lượt tương tác nhất định mà phần mở rộng đó mang lại. Ví dụ: khi một người nhấp lên nút tải xuống (tiện ích ứng dụng), lên nút gọi (tiện ích cuộc gọi), lên biểu tượng chỉ đường (tiện ích vị trí), v.v. Trừ trường hợp có các lượt nhấp lên phần mở rộng đánh giá và xếp hạng người bán: bạn không phải trả phí cho các lượt nhấp này. Google Ads không tính phí quá hai lượt nhấp (trên mỗi lượt hiển thị) lên từng quảng cáo và phần mở rộng của quảng cáo.

Chi phí đối với các lượt nhấp lên phần mở rộng có cách tính giống như đối với các lượt nhấp vào dòng tiêu đề: số tiền cao nhất mà bạn phải trả là số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua Ngưỡng xếp hạng quảng cáo và vượt qua Thứ hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ngay bên dưới bạn (nếu có). Tìm hiểu thêm về chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế.

Cũng giống như việc những quảng cáo ở vị trí cao hơn thường có CPC thực tế cao hơn (do sự cạnh tranh và một phần là do Ngưỡng xếp hạng quảng cáo cao hơn), quảng cáo đi kèm phần mở rộng cũng thường có CPC thực tế cao hơn do hiển thị nổi bật hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chi phí gia tăng để thêm nhiều tiện ích hơn vào quảng cáo của bạn thường thấp hơn chi phí gia tăng để di chuyển lên vị trí trên trong trang kết quả tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là bạn thường có thể nhận được nhiều lượt nhấp hơn khi chi tiêu ít tiền hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng quảng cáo, thay vì tăng vị trí của bạn.

CPC thực tế của quảng cáo đi kèm phần mở rộng có cách tính giống như CPC thực tế của quảng cáo không đi kèm phần mở rộng – bạn phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua Ngưỡng xếp hạng quảng cáo và vượt qua Thứ hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ngay bên dưới bạn (nếu có). Ví dụ: nếu Thứ hạng quảng cáo giúp quảng cáo của bạn xuất hiện ngay phía trên kết quả tìm kiếm (ví dụ: ở vị trí thứ tư) kèm theo phần mở rộng vị trí và đường dẫn liên kết trang web, bạn sẽ phải trả số tiền tối thiểu cần thiết để đạt các ngưỡng tương ứng với các phần mở rộng đó. Tìm hiểu thêm về chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố