Om tillägg och faktisk kostnad per klick

Annonser som visas med tillägg blir mer framträdande och vanligtvis också mer effektiva eftersom fler människor klickar på dem. I den här artikeln beskriver vi hur tilläggen kan påverka din faktiska kostnad per klick (CPC). Du hittar en allmän introduktion till tillägg i avsnittet Om tillägg. Mer information om vilken data som rapporteras finns i Se resultatet av dina tillägg.

Faktisk kostnad per klick

Det kostar inget att skapa tillägg i din kampanj, men du debiteras som vanligt för klick på din annons och för vissa interaktioner som tilläggen leder till. Det kan till exempel handla om att en person klickar på en nedladdningsknapp (apptillägg), samtalsknapp (samtalstillägg), vägbeskrivningsikon (adresstillägg) eller liknande. Undantag är klick på recensionstillägg och säljaromdömen, som inte kostar dig något. Google Ads tar betalt för högst två klick (per exponering) på varje annons och dess tillägg.

Kostnaden för klick på tillägg fastställs på samma sätt som rubrikklick: det du betalar som mest är det som krävs som minst för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten som kommer direkt efter dig (om det finns någon). Läs mer om faktisk kostnad per klick (CPC).

På samma sätt som annonser på högre positioner vanligtvis har högre faktisk CPC (på grund av konkurrens och delvis på grund av högre gränsvärden för annonsrankning) har annonser med tillägg ofta högre faktisk CPC eftersom de är mer framträdande på sidan. Observera dock att den inkrementella kostnaden för att lägga till fler tillägg i annonserna ofta är lägre än den inkrementella kostnaden för att flytta upp dem en position på sökresultatsidan. Det betyder att du ofta kan få fler klick till lägre kostnad genom att använda annonstillägg än genom en högre position.

Din faktiska CPC för annonser med tillägg beräknas på samma sätt som för annonser utan tillägg – du betalar det lägsta belopp som krävs för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten som kommer direkt efter dig (om det finns någon). Om din annonsrankning till exempel placerar dig direkt ovanför sökresultaten (till exempel på fjärde positionen) med adresstillägg och webbplatslänkar, betalar du det lägsta belopp som krävs för att uppfylla relevanta gränsvärden med dessa tillägg. Läs mer om faktisk kostnad per klick (CPC).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt