Om utvidelser og faktisk kostnad per klikk

Når det blir vist utvidelser, blir den aktuelle annonsen mer fremtredende, og du oppnår som regel bedre resultater med den (flere folk klikker mao. på den). I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan utvidelser kan påvirke den faktiske kostnaden din per klikk (CPC). Om du vil ha en generell innføring om utvidelser, kan du først lese artikkelen Om utvidelser. Gå til Se resultater oppnådd med utvidelser hvis du vil finne ut mer om rapporteringsdata.

Faktisk kostnad per klikk

Det koster ingenting å legge til utvidelser i kampanjer, men du belastes på vanlig måte for klikk på annonser og for visse interaksjoner knyttet til utvidelsene. Dette kan for eksempel være når en person klikker på en nedlastingsknapp (apputvidelser), en anropsknapp (anropsutvidelser), et veibeskrivelsesikon (adressetillegg) og så videre. Vi belaster deg imidlertid ikke for klikk på omtaleutvidelser og rangeringer av selger. Google Ads tar maksimalt betalt for to klikk per visning av hver annonse med tilhørende annonseutvidelser.

Kostnaden for klikk på utvidelser fastsettes på samme måte som overskriftsklikk – du betaler bare det minste beløpet som er nødvendig for å beholde utvidelsene dine og annonseplasseringen. Finn ut mer om faktisk kostnad per klikk (CPC).

Annonser som plasseres høyt på en side, har vanligvis høyere faktisk CPC enn andre annonser (på grunn av konkurranse og – delvis – som en følge av høyere grenser for annonserangering). Det samme gjelder annonser med utvidelser, som ofte har høyere faktisk CPC på grunn av økt prominens. Merk deg imidlertid at kostnadsøkningen du får ved å legge til flere utvidelser i annonsene dine, ofte er lavere enn kostnaden ved å få flyttet annonsene opp en plassering på søkeresultatsiden. Det betyr at du ofte kan få flere klikk for en lavere kostnad ved å bruke annonseutvidelser i stedet for å forbedre posisjonen din.

Den faktiske CPC-kostnaden for annonser med utvidelser beregnes på samme måte som for annonser uten utvidelser. Du betaler minimumsbeløpet som er nødvendig for å beholde annonseplasseringen din og for å beholde annonseutvidelsene du har i den aktuelle posisjonen. Hvis annonserangeringen din for eksempel plasserer deg umiddelbart over søkeresultatene (f.eks. i fjerde posisjon) med adressetillegg og nettstedslinker, betaler du minimumsbeløpet som er nødvendig for å beholde denne posisjonen – og oppfylle de relevante grensene knyttet til den posisjonen – med disse utvidelsene. Finn ut mer om faktisk kostnad per klikk (CPC).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?