Tietoja laajennuksista ja todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta

Laajennusten näyttäminen parantaa mainoksen näkyvyyttä ja yleensä myös tehokkuutta, koska tällöin useammat ihmiset klikkaavat mainosta. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten laajennukset voivat vaikuttaa todelliseen klikkauskohtaiseen hintaasi (CPC). Yleisiä tietoja laajennuksista on artikkelissa Tietoja laajennuksista. Lisätietoja raportointitiedoista on artikkelissa Laajennusten tehokkuuden tarkastelu.

Todellinen klikkauskohtainen hinta

Laajennusten lisääminen kampanjaan on maksutonta, mutta sinua veloitetaan tavalliseen tapaan mainoksesi klikkauksista sekä tietyistä laajennusten aikaansaamista interaktioista. Maksat esimerkiksi latauspainikkeen (sovelluslaajennukset), soittopainikkeen (puhelulaajennukset) tai reittiohjekuvakkeen (sijaintilaajennukset) klikkauksista. Poikkeuksen muodostavat arvostelulaajennukset ja myyjäarviot, sillä niiden klikkauksista ei veloiteta. Google Ads veloittaa enintään kahdesta klikkauksesta kunkin mainoksen ja sen laajennusten yhtä impressiota kohden.

Laajennusklikkausten hinta määritetään samalla tavalla kuin otsikkoklikkausten: maksat enintään sen verran, kuin tarvitaan laajennusten ja mainoksen sijainnin säilyttämiseen. Lue lisätietoja todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta.

Sijainniltaan korkeampien mainosten todellinen klikkauskohtainen hinta on yleensä muita mainoksia korkeampi (johtuen kilpailusta ja osittain mainoksen sijoituksen korkeammista kynnysarvoista). Samoin laajennuksia sisältävien mainosten todellinen klikkauskohtainen hinta on yleensä muita mainoksia korkeampi, koska niiden näkyvyyspotentiaali on kasvanut. Huomaa kuitenkin, että laajennusten lisäämisestä koituu yleensä vähemmän lisäkustannuksia kuin mainoksen sijainnin parantamisesta hakutulossivulla. Mainoslaajennusten avulla voit siis saada usein enemmän klikkauksia edullisemmin kuin mainoksen sijaintia parantamalla.

Laajennuksia sisältävien mainosten todellinen klikkauskohtainen hinta lasketaan samalla tavalla kuin mainosten, jotka eivät sisällä laajennuksia – maksat vain sen verran, kuin tarvitaan laajennusten ja mainoksen sijainnin säilyttämiseen. Jos esimerkiksi mainoksesi sijoitus saa mainoksesi näkymään sijaintilaajennusten ja sivustolinkkien kanssa suoraan hakutulosten yläpuolella (esim. neljäntenä), maksat vain sen verran, että kyseinen sijainti säilyy käytössä olevilla laajennuksilla ja että sijaintiin sidotut kynnysarvot täyttyvät. Lue lisätietoja todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?