När tillägg visas

Annonser som visas med tillägg blir mer framträdande och vanligtvis också mer effektiva eftersom fler personer klickar på dem. Kvaliteten på din annons och konkurrenskraften hos ditt bud kan påverka om tillägget visas eller inte.

I den här artikeln beskriver vi när och var tilläggen visas. Du hittar fler tips i Öka sannolikheten för att tilläggen visas.

Tillgänglighet

Tilläggen visas tillsammans med annonser i söknätverket. Vissa tillägg kan dessutom visas med annonser i Display-nätverket. Vilka typer av tillägg som kan visas varierar i olika länder. Du kan läsa mer om de olika tilläggstyperna i Välja vilka tillägg du vill använda.

Faktorer som avgör när de visas

AdWords visar dina tillägg baserat på flera olika faktorer, som

  • annonsrankningen, det vill säga en kombination av ditt bud, kvaliteten på din annons och målsida, tröskelvärden för annonsrankning samt den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat. AdWords kräver en lägsta annonsrankning (där dina tillägg räknas in) innan tilläggen visas. Du kan behöva höja budet eller förbättra annonskvaliteten (eller både och) innan dina tillägg kan visas.
  • annonsens position på Googles sökresultatsida. Utrymmet för annonstillägg ovanför Googles sökresultat är begränsat och går i första hand till annonser på högre positioner på sidan.  Annonser på lägre positioner visas generellt inte med fler tillägg än annonser på högre positioner. AdWords-systemet tillåter inte heller att annonser på lägre positioner samlar på sig fler inkrementella klick från tillägg än antalet inkrementella klick de skulle ha fått på en högre position. Om du vill att dina annonser ska visas högre upp på sidan måste du i allmänhet förbättra annonskvaliteten, höja budet eller både och. Läs mer om annonsposition och annonsrankning.
  • andra tillägg som du har aktiverat. I varje auktion visar vi i regel den kombination av kvalificerade tillägg och format som ger bäst resultat. Du kan inte få en kombination av tillägg som ger en högre förväntad klickfrekvens (CTR) än den förväntade klickfrekvensen på en högre annonsposition.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt