Podmienky zobrazenia rozšírení

Reklama so zobrazenými rozšíreniami je význačnejšia a zvyčajne dosahuje lepšiu výkonnosť. Znamená to, že na ňu klikne viac ľudí. To, či sa zobrazí vaše rozšírenie, môže ovplyvniť kvalita vašej reklamy a sila vašej cenovej ponuky.

V tomto článku vám vysvetlíme, kedy a kde sa zobrazujú rozšírenia. Ak chcete získať užitočné tipy, prečítajte si článok Zvýšenie pravdepodobnosti zobrazenia rozšírení.

Dostupnosť

Rozšírenia sa zobrazujú spolu s reklamami vo Vyhľadávacej sieti. Niektoré rozšírenia sa však môžu zobraziť aj s reklamami v Obsahovej sieti. Medzinárodná dostupnosť závisí od typov jednotlivých rozšírení. Ak chcete získať ďalšie informácie o typoch jednotlivých rozšírení, prečítajte si článok Výber rozšírení.

Faktory rozhodujúce o zobrazovaní

Google Ads zobrazuje rozšírenia v závislosti od viacerých faktorov. Nižšie uvádzame niekoľko z nich.

  • Hodnotenie reklamy sa určuje na základe cenovej ponuky, kvality reklamy a vstupnej stránky, limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa a očakávaného vplyvu rozšírení a ďalších formátov reklamy. Google Ads pred zobrazením rozšírení požaduje dosiahnutie minimálneho hodnotenia reklamy (započítavajú sa aj vaše rozšírenia). Ak chcete, aby sa rozšírenia zobrazili, možno budete musieť zvýšiť cenovú ponuku či kvalitu reklám (alebo oboje).
  • Pozícia reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania Google. Nad výsledkami vyhľadávania Google je k dispozícii obmedzené množstvo priestoru na rozšírenia reklamy, pričom príležitosť na zobrazenie rozšírení ako prvé dostávajú reklamy na vyšších pozíciách.  Reklamy na nižších pozíciách nebudú mať vo všeobecnosti viac rozšírení než reklamy na vyšších pozíciách. Systém Google Ads navyše neumožní reklamám na nižších pozíciách získať vyšší počet prírastkových kliknutí z rozšírení, než je počet prírastkových kliknutí, ktoré by získali po presune na vyššiu pozíciu. Ak svoje reklamy chcete zobrazovať na vyšších pozíciách, musíte zvýšiť buď kvalitu reklamy, alebo cenovú ponuku, prípadne obe. Ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Pozícia a hodnotenie reklamy.
  • Ďalšie rozšírenia, ktoré ste povolili. V každej aukcii vo všeobecnosti zobrazíme tú najužitočnejšiu a najvýkonnejšiu kombináciu vhodných rozšírení a formátov. Nebudete môcť získať kombináciu rozšírení s vyššou očakávanou mierou prekliknutia (CTR), než je očakávaná CTR reklamy na vyššej pozícii.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory