Tilfeller der utvidelser blir vist

Når det blir vist utvidelser, blir den aktuelle annonsen mer fremtredende, og du oppnår som regel bedre resultater med den (det vil si at flere folk klikker på den). Hvorvidt utvidelsen din blir vist, kommer an på annonsekvaliteten og hvor sterkt budet er.

I denne artikkelen forklarer vi når og hvor utvidelser blir vist. Du finner tips om dette i Øk sannsynligheten for at utvidelser blir vist.

Tilgjengelighet

Utvidelser vises med annonser i Søkenettverket. Noen utvidelser kan også bli vist sammen med annonser i Displaynettverket. Internasjonal tilgjengelighet avhenger av hver enkelt type utvidelse. Du kan finne ut mer om de enkelte utvidelsestypene i artikkelen Velg hvilke utvidelser du vil bruke.

Faktorer som avgjør når utvidelser vises

Det er en rekke faktorer som påvirker hvorvidt Google Ads viser utvidelsene dine, blant annet følgende:

  • Annonserangeringen din, som er en kombinasjon av budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden, minstekrav for annonserangering, konteksten for søket og den forventede effekten av utvidelser og andre annonseformater. Google Ads stiller et minimumskrav til annonserangering (medregnet utvidelsene dine) for at eventuelle utvidelser skal vises. Det kan derfor hende du må øke budet ditt eller forbedre annonsekvaliteten (eller begge deler) for at utvidelsene dine skal bli vist.
  • Annonsens plassering på Google-søkeresultatsiden. Det er begrenset plass til annonseutvidelser over Google-søkeresultatene, og høyere plasserte annonser får førsteretten til å bruke denne plassen til utvidelser.  Annonser i lavere plasseringer har som regel ikke flere utvidelser enn annonser med høyere plassering. Google Ads-systemet tillater som regel ikke at annonser med lave plasseringer oppnår flere ekstra klikk fra utvidelser enn antallet ekstra klikk du ville ha oppnådd om de ble flyttet opp til en høyere plassering. For å få vist annonsene dine i høyere plasseringer må du øke kvaliteten på annonsen din eller heve budet ditt – eller begge deler. Finn ut mer om annonseplassering og annonserangering.
  • Andre utvidelser du har slått på. I hver auksjon viser vi som regel de nyttigste og resultatmessig beste kombinasjonene av kvalifiserte formater og utvidelser. Du kan ikke skaffe deg en kombinasjon av utvidelser som gjør at du kan oppnå høyere forventet klikkfrekvens (CTR) enn CTR-verdien du kan forvente å oppnå med en høyere annonseplassering.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt