Paplašinājumu rādīšana

Ja tiek rādīti paplašinājumi, reklāma ir pamanāmāka un parasti tās sniegums ir labāks, proti, uz tās noklikšķina vairāk lietotāju. Paplašinājumu rādīšanu nosaka jūsu reklāmas kvalitāte un noteiktās cenas vērtība.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kad un kur tiek rādīti paplašinājumi. Ieteikumus varat skatīt rakstā Kāpēc netiek rādīti reklāmu paplašinājumi.

Pieejamība

Paplašinājumi tiek rādīti kopā ar reklāmām meklēšanas tīklā. Daži paplašinājumi ir redzami arī kopā ar reklāmām, kas tiek rādītas reklāmas tīklā. Starptautiskā pieejamība ir atkarīga no katra paplašinājuma veida. Plašāku informāciju par katru paplašinājuma veidu varat skatīt rakstā Izmantojamo paplašinājumu atlase.

Faktori, kas nosaka, kad tiek rādīti paplašinājumi

Programmā Google Ads jūsu paplašinājumi tiek rādīti, ņemot vērā vairākus faktorus.

  • Reklāmas rangs, kuru veido jūsu noteiktā cena, reklāmas un galvenās lapas kvalitāte, reklāmas ranga sliekšņi, lietotāja meklēšanas vaicājuma konteksts, kā arī paredzamā paplašinājumu un citu reklāmas formātu ietekme. Lai varētu rādīt paplašinājumus, programmā Google Ads ir jāsasniedz noteikts minimālais reklāmas rangs (kas tiek aprēķināts, ņemot vērā jūsu paplašinājumus). Lai varētu parādīt jūsu paplašinājumus, iespējams, jums būs jāpaaugstina cena un/vai jāuzlabo reklāmas kvalitāte.
  • Reklāmas pozīcija Google meklēšanas rezultātu lapā. Pieejamā vieta reklāmu paplašinājumiem virs Google meklēšanas rezultātiem ir ierobežota, un paplašinājumi tiek rādīti augstāko pozīciju reklāmām.  Zemākas pozīcijas reklāmām kopumā būs mazāk paplašinājumu nekā augstākas pozīcijas reklāmām. Turklāt Google Ads sistēma neļauj zemāku pozīciju reklāmām par paplašinājumiem saņemt lielāku augstākas pozīcijas papildu klikšķu skaitu, nekā tas būtu iespējams, pārceļot reklāmas augstākās pozīcijās. Lai reklāmas tiktu rādītās augstākā pozīcijā, jums ir jāuzlabo reklāmas kvalitāte vai jāpaaugstina noteiktā cena, vai arī jāveic abas darbības. Uzziniet vairāk par reklāmas pozīciju un reklāmas rangu.
  • Citi iespējotie paplašinājumi. Katrā izsolē no piemērotajām kombinācijām parasti tiek rādīta tā paplašinājumu un formātu kombinācija, kurai ir visaugstākā veiktspēja un kura ir vislietderīgākā. Nav iespējams izveidot tādu paplašinājumu kombināciju, kas nodrošinātu lielāku paredzamo vidējo klikšķu skaitu (VKS) nekā paredzamais VKS, ko iespējams iegūt no augstākas reklāmas pozīcijas.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.