Kada se proširenja prikazuju

Kada se proširenja pokazuju, oglas je uočljiviji i obično ima bolju izvedbu, to jest, više ljudi klikne na njega. Kvaliteta oglasa i odabir licitacije mogu utjecati na to hoće li se vaše proširenje prikazati.

U ovom se članku objašnjava kada i gdje se proširenja prikazuju. Savjete potražite u odjeljku Povećavanje vjerojatnosti prikazivanja proširenja.

Dostupnost

Proširenja se prikazuju uz oglase na pretraživačkoj mreži. Neka proširenja mogu se također prikazati s oglasima na prikazivačkoj mreži. Međunarodna dostupnost ovisi o vrsti pojedinog proširenja. Više informacija o pojedinim vrstama proširenja potražite u odjeljku Odabir proširenja za upotrebu.

Čimbenici koji određuju kada se prikazuju

Prikazivanje proširenja u Google Adsu ovisi o brojnim čimbenicima kao što su:

  • rang oglasa, koji je kombinacija vaše licitacije, kvalitete oglasa i odredišne stranice, pragova za rang oglasa, konteksta korisničkog pretraživanja, očekivanog učinka proširenja i drugih formata oglasa. Google Ads zahtijeva minimalni rang oglasa (koji igra ulogu u proširenjima) prije prikazivanja proširenja. Stoga ćete možda morati povećati licitaciju ili kvalitetu oglasa (ili oboje) kako bi se proširenja mogla prikazati.
  • pozicija oglasa na stranici rezultata Google pretraživanja. Prostor za oglasna proširenja dostupan iznad rezultata Google pretraživanja ograničen je, a oglasi na višim pozicijama dobivaju prvu priliku za prikazivanje proširenja.  Oglasi na nižim pozicijama općenito neće imati više proširenja od oglasa na višim pozicijama. Osim toga, sustav Google Ads obično neće omogućiti oglasima na nižim pozicijama da ostvare više dodatnih klikova na temelju proširenja od broja dodatnih klikova koje bi ostvarili pomicanjem na višu poziciju. Da biste oglase prikazivali na višim pozicijama, obično ćete morati povećati kvalitetu oglasa, licitaciju ili oboje. Saznajte više o poziciji i rangu oglasa.
  • druga proširenja koja ste omogućili. Na svakoj ćemo dražbi prikazati vašu najkorisniju kombinaciju proširenja i formata s najboljom izvedbom koji ispunjavaju uvjete. Nećete moći dobiti kombinaciju proširenja koja vam pruža veću očekivanu stopu klikanja (CTR) od očekivanog CTR-a više pozicije oglasa.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem