Om elementer

Elementer er innholdsbiter som fyller annonsene dine med bedriftsinformasjon – slik at folk får enda flere grunner til å velge nettopp bedriften din. Eksempler på elementer er overskrifter, beskrivelser, linker til spesifikke deler på nettsteder, ringeknapper og posisjonsinformasjon. Sammen utgjør disse elementene annonseformatet som blir vist til brukere.

Denne artikkelen omhandler hensikten med de enkelte typene elementer og hvordan du velger de som fungerer best for deg.

Slik fungerer de

For å maksimere resultatene du oppnår med de responsive søkeannonsene dine, velger Google Ads hvilke ekstra elementer som skal vises som svar på enkeltsøk på Google. Derfor kan det være lurt å bruke alle elementene som er relevante for forretningsmålene du har satt deg.

Hvis du legger til mer innhold i annonsene dine, for eksempel bilder og nettstedslinker, får de økt synlighet og større prominens på søkeresultatsiden. Dette innebærer at du får mer for pengene du betaler for annonsen. Med elementer får du ofte flere klikk på annonsene, og du gir samtidig folk nye og interaktive måter å kontakte deg på, for eksempel via kart eller anrop.

Mange elementtyper krever noe konfigurering – disse omtaler vi som manuelle elementer. Enkelte elementer legges til automatisk når Google Ads anslår at du kan oppnå bedre resultater – disse omtaler vi som automatiske elementer. Finn ut mer om automatiske elementer på kontonivå.

Kostnad

Det koster ingenting å legge til flere elementer i kampanjer. Klikk på et hvilket som helst element i den endelige annonsen – på overskriften, nettstedslinken, bildet eller noe annet – blir belastet som vanlig (med unntak av klikk på selgervurderinger). Du blir altså belastet med kostnaden av et klikk når noen ringer deg via et anropsikon i den endelige annonsen, eller når noen laster ned appen ved å klikke på appen som markedsføres i den endelige annonsen. Google Ads tar maksimalt betalt for to klikk per visning av hver annonse med tilhørende elementer.

Faktisk kostnad per klikk

Det koster ingenting å legge til elementer i kampanjer, men du belastes som vanlig for klikk på annonser samt visse interaksjoner knyttet til elementene. Dette kan for eksempel være når en person klikker på en nedlastingsknapp (appelementer), en anropsknapp (anropselementer), et veibeskrivelsesikon (adresseelementer) og så videre. Vi belaster deg imidlertid ikke for klikk på anmeldelser og selgervurderinger. Google Ads tar maksimalt betalt for to klikk per visning av hver annonse med tilhørende elementer.

Du betaler bare det minste beløpet som er nødvendig for å innfri grensene for annonserangering og slå annonserangeringen til konkurrenten rett under deg (hvis det er aktuelt).

Annonser som plasseres høyt på en side, har vanligvis høyere faktisk CPC enn andre annonser (på grunn av konkurranse og – delvis – som en følge av høyere grenser for annonserangering). Det samme gjelder annonser med flere elementer, som ofte har høyere faktisk CPC på grunn av økt prominens. Merk imidlertid at kostnadsøkningen du får ved å legge til flere elementer i annonsene, ofte er lavere enn kostnaden ved å få flyttet annonsene opp en plassering på søkeresultatsiden. Det betyr at du ofte kan få flere klikk til en lavere kostnad ved å bruke flere annonseelementer i stedet for å oppnå en høyere posisjon.

Overskrifter og beskrivelser

Overskrifter og beskrivelser er obligatoriske elementer som skal være unike, overbevisende og fokusert på brukerfordeler. Jo flere overskrifter og beskrivelser du lager, desto flere muligheter har Google Ads til å vise annonser som samsvarer bedre med søkene til potensielle kunder. Dermed kan du oppnå bedre annonseresultater.

Når du har oppgitt overskrifter og beskrivelser, setter Google Ads sammen teksten i flere unike annonsekombinasjoner. Du kan bruke opptil 15 overskrifter og 4 beskrivelser for hver responsive søkeannonse.

I en gitt annonse velges minst én overskrift og én beskrivelse som skal vises i forskjellige kombinasjoner og rekkefølger. Deler av annonseteksten kan vises med fet skrift hvis de aktuelle ordene eller frasene er nøyaktig eller nesten lik brukerens søk. Over tid tester Google Ads de mest lovende annonsekombinasjonene og lærer seg hvilke kombinasjoner som er mest relevante for ulike søk.

Med responsive søkeannonser vises én, to eller tre overskrifter ut fra hva du er forventet å oppnå de beste resultatene med, ut fra hver enkelt brukers unike søk. Teksten til overskriftselementet kan bli vist i starten av beskrivelsen når det er forventet at du kommer til å oppnå de beste resultatene. Hvis du har elementer som er festet i overskriftsposisjon 1, overskriftsposisjon 2 eller beskrivelsesposisjon 1, vises de fortsatt på de angitte plasseringene når annonsene dine blir vist. Finn ut mer om responsive søkeannonser.

Merk: I motsetning til andre elementer kan ikke overskrifter og beskrivelser brukes på ulike konto- eller kampanjenivåer. Finn ut mer om optimalisering av overskrifter og beskrivelser.

Slik velger du nyttige tilleggselementer

Ha disse anbefalte fremgangsmåtene i bakhodet når du skal velge og konfigurere elementer:

 • Bruk alle elementene som er relevante for bedriften. Det koster ingenting å legge til elementer, og de vises bare hvis det anslås at annonseresultatene blir bedre.
 • Vurder å legge til minst fire elementtyper. Du kan for eksempel legge til bilder, infoelementer, nettstedslinker og ett ekstra element du vil ha med.
 • Du bør opprette elementer på de høyeste kontonivåene om dette er fornuftig for bedriften (f.eks. på konto- eller kampanjenivå, når dette lar seg gjøre).
 • Skrivebeskyttede elementtyper vises og telles ikke, men kan fortsatt leveres.

Velg elementer ut fra mål

Velg tilleggselementer basert på det primære annonseringsmålet. Her har du eksempler på noen vanlige annonsørmål og elementene som kan være i disse sammenhengene:

Mål: Å få kundene til å handle på bedriftsbeliggenheten din

Hvis du vil at folk skal komme innom de fysiske beliggenhetene dine (f.eks. en butikk eller en restaurant), kan du vurdere å bruke disse elementene:

Adresseelementer

Oppmuntre folk til å komme innom bedriften din ved å vise hvor den er, en anropsknapp samt en link til siden med bedriftsinformasjon – for eksempel åpningstider, bilder av bedriften samt en veibeskrivelse. Hvis du vil at kundene skal besøke bedriftsbeliggenheten din, samtidig som du helst ser at de ringer et sentralt nummer (ikke nummeret direkte til utsalgsstedet), kan du bruke anropselementer sammen med adresseelementene. Finn ut mer om adresseelementer.

Mål: Få kundene til å kontakte deg

Hvis du vil at kundene skal ringe deg eller sende deg en SMS om de lurer på noe, kan du bruke anropselementer.

Anropselementer

Du kan oppfordre folk til å ringe bedriften din ved å legge til en ringeknapp eller et telefonnummer i annonsene dine. Finn ut mer om anropselementer.

Mål: Få kundene til å konvertere på nettstedet ditt

Hvis du vil ha besøk på nettstedet, kan du bruke disse elementene:

Elementer for nettstedslinker

Send folk direkte til bestemte sider på nettstedet (f.eks. «åpningstider» eller «bestill nå»). Finn ut hvordan du kan opprette og redigere elementer for nettstedslinker.

Infoelementer

Legg til ekstra tekst i annonsen, for eksempel «kostnadsfri levering» eller «brukerstøtte 24 timer i døgnet».

Elementer med tekstutdrag

Fremhev informasjon som kan være nyttig for potensielle kunder, ved å velge en forhåndsdefinert overskrift (f.eks. produkt- eller tjenestekategori) og liste opp varer. Finn ut mer om elementer med tekstutdrag.

Priselementer

Fremhev tjeneste- eller produktkategoriene dine sammen med de aktuelle prisene, slik at folk kan bla gjennom produktene du tilbyr, direkte fra annonsen din. Finn ut mer om priselementer.

Mål: Å få folk til å laste ned appen din

Dersom målet er at folk skal laste ned appen din, kan du bruke appelementer.

Appelementer

Oppfordre folk til å laste ned appen din. Denne funksjonen er globalt tilgjengelig på Android- og iOS-mobilenheter, innbefattet nettbrett. Finn ut mer om appelementer.

Mål: Få folk til å sende inn informasjonen sin

Hvis du vil oppmuntre folk til å sende inn kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger) som svar på et produkt eller en tjeneste du tilbyr, er skjemaelementer for potensielle salg veien å gå.

Skjemaelementer for potensielle salg

Få folk til å registrere seg via annonsen din. Dette er globalt tilgjengelig for nettbrett og mobilenheter. Finn ut mer om skjemaelementer for potensielle salg.

Slik fjerner du elementer

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Med elementer får du lagt til bedriftsinformasjon i annonsene, noe som ofte fører til bedre annonseresultater. Hvis du derimot vil fjerne elementer, kan du følge veiledningen nedenfor.

 1. Klikk på kampanjeikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Elementer-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Elementer.
 4. Velg Tilknytning på «Tabellvisning»-rullegardinmenyen.
 5. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for elementene, og klikk på Rediger på den blå raden.
 6. Velg Fjern på rullegardinmenyen.

Når du fjerner et element fra én kampanje, fjernes det ikke fra andre kampanjer.

Slik slår du av automatiske elementer på kontonivå

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Følg denne fremgangsmåten for å slå av automatiske elementer på kontonivå:

 1. Klikk på kampanjeikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Elementer-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Elementer.
 4. Velg Tilknytning på «Tabellvisning»-rullegardinmenyen.
 5. Klikk på menyen med tre prikker til høyre, og velg så Automatiske elementer på kontonivå.
 6. Klikk på menyen med tre prikker til høyre, og velg så Avanserte alternativer.
 7. Velg Slå av bestemte automatiske elementer, og velg så elementet du vil slå av.
 8. Velg årsaken til at du slår av elementet, og legg til flere kommentarer.
 9. Klikk på Slå av.

Informasjon som bare omhandler elementer som ikke er overskrifter eller beskrivelser

Informasjonen nedenfor er bare om elementer som ikke er overskrifter eller beskrivelser.

Slik planlegger du kjøring av elementer

Du kan angi at støttede elementer du vil kjøre, bare skal vises på bestemte klokkeslett eller innenfor en viss tidsperiode. Du kan for eksempel planlegge at anropselementer bare blir vist de timene på dagen når bedriften faktisk kan ta imot telefonsamtaler.

Veiledning

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
 1. Klikk på kampanjeikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Elementer-rullegardinmenyen på delmenyen.
 3. Klikk på Elementer.
 4. Velg Tilknytning på «Tabellvisning»-rullegardinmenyen. Nå vises en tabell med elementene dine.
 5. Velg en elementtype fra listen ovenfor verktøyraden i tabellen.
 6. Klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon ved siden av elementet du vil lage en tidsplan for, og velg Rediger.
 7. Klikk på Avanserte alternativer-rullegardinmenyen.
 8. Angi start- og sluttdatoen for elementets visningsperiode.
 9. Velg dagene og klokkeslettene du vil at elementet skal vises på, under «Planlegging for elementer». Klikk på Legg til tidsplanen for å legge til flere dager og klokkeslett.
 10. Klikk på Lagre.

Faktorer som avgjør når elementer vises

Det er en rekke faktorer som påvirker hvorvidt Google Ads viser elementene dine, blant annet disse:
 • Annonserangeringen din, som er en kombinasjon av budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden, grensene for annonserangering, konteksten for søket og den forventede effekten av elementer og andre annonseformater. Du må innfri et minstekrav Google Ads har for annonserangering (det tas høyde for elementene dine), før det kan vises tilleggselementer i annonsen. Dermed kan du bli nødt til å øke budet eller heve annonsekvaliteten (eller begge deler) for at tilleggselementene skal vises.
 • Annonsens plassering på Google-søkeresultatsiden. Det er begrenset plass til annonseelementer over Google-søkeresultatene, og høyere plasserte annonser får førsteretten til å vise tilleggselementer. Annonser i lavere plasseringer har som regel færre elementer enn annonser med høyere plassering. Google Ads-systemet tillater som regel ikke at annonser med lave plasseringer oppnår flere ekstra klikk fra elementer enn antallet ekstra klikk de ville ha fått om de ble flyttet opp til en høyere plassering. For å vise annonsene i høyere plasseringer må du øke budet eller kvaliteten på annonsen – eller begge deler. Finn ut mer om annonserangering.
 • Andre elementer du har slått på. I hver auksjon viser vi som regel de nyttigste og mest lønnsomme kombinasjonene av kvalifiserte formater og elementer. Du kan ikke skaffe deg en kombinasjon av elementer som gjør at du kan få høyere forventet klikkfrekvens (CTR) enn CTR-en du kan forvente å oppnå med en høyere annonseplassering.

Slik øker du sannsynligheten for at elementer blir vist

Noen ganger kan det hende at elementene du vil bruke, ikke blir vist sammen med annonsene dine. Dette betyr ikke at noe er galt. (Hvis du for eksempel legger til et bilde og en nettstedslink i annonsen, kan det være flere årsaker til at ett av disse elementene vises for enkelte søk, men ikke for andre.)

Påse at elementet er tilknyttet en aktiv konto, kampanje eller annonsegruppe.

Elementer kan bli godkjent eller avvist, på samme måte som annonser og søkeord. Elementer som avvises, vises ikke, og du må sende disse inn til ny gjennomgang.

Hvis du legger til et element og det blir godkjent, er dette likevel ingen garanti for at elementet faktisk vises sammen med annonsen hver gang. Elementer vises sammen med annonsen når disse kravene innfris:

 • Det forventes at du kan få bedre annonseresultater med dette elementet (eller en kombinasjon av elementer).
 • Annonsens posisjon og annonserangering er høy nok til at elementer kan vises.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny