Podklady

Podklady jsou obsahové prvky, které do reklamy přidávají užitečné informace o firmě. Lidé tak mají další důvod, proč si vybrat právě vás. Podklady zahrnují nadpisy, popisy, odkazy na konkrétní části webu, tlačítka pro volání, informace o lokalitě a další prvky, které dohromady tvoří výslednou podobu reklamy zobrazované uživateli.

V tomto článku se dozvíte, jak jednotlivé typy podkladů fungují a jak si vybrat ty nejvhodnější.

Princip

Aby vaše responzivní reklamy ve vyhledávání fungovaly co nejlépe, vybírá Google Ads další podklady, které se v reakci na jednotlivá vyhledávání na Googlu zobrazí. Proto je dobré používat všechny podklady, které nějak souvisejí s vašimi obchodními cíli.

Pokud do reklamy přidáte další obsah, můžete díky podkladům, jako jsou odkazy na podstránky a obrázky, zlepšit viditelnost a nápadnost své reklamy na stránce s výsledky vyhledávání. Reklama vám tak přinese větší prospěch. Podklady obvykle zvyšují celkový počet kliknutí a mohou lidem nabídnout další, interaktivní způsoby, jak se s vámi spojit – například s využitím map nebo hovorů.

U mnoha typů podkladů je třeba provést základní nastavení ručně. Některé podklady jsou přidávány automaticky, když služba Google Ads předpovídá, že přispějí ke zlepšení výkonu. Tyto již další nastavení nepotřebují. Další informace o automatických podkladech na úrovni účtu

Náklady

Za přidání dalších podkladů do kampaně nejsou účtovány žádné další poplatky. Kliknutí na libovolný podklad ve výsledné reklamě (nadpis, odkaz na podstránku, obrázek apod.) budou účtována jako obvykle. (Výjimkou jsou kliknutí na hodnocení prodejce, za která si nic neúčtujeme.) Poplatek za kliknutí na reklamu vám tedy bude naúčtován například v případě, že vám někdo zavolá přes ikonu volání ve výsledné reklamě nebo si kliknutím stáhne aplikaci, kterou v dané reklamě zobrazujete. Google Ads vám u každé reklamy a příslušných podkladů může naúčtovat nejvýše dvě kliknutí (v rámci jednoho zobrazení).

Skutečná cena za proklik

Za přidání podkladů do kampaně nic neplatíte. Budou vám však účtovány obvyklé poplatky za kliknutí na reklamu a také za některé interakce s podklady. Například když uživatel klikne na tlačítko pro stažení (odkaz na aplikaci), na tlačítko pro volání (odkaz na volání), na ikonu trasy (lokalita) atd. Výjimkou jsou kliknutí na recenze a hodnocení prodejce. Za tato kliknutí vám poplatky neúčtujeme. Google Ads vám u každé reklamy a příslušných podkladů může naúčtovat nejvýše dvě kliknutí (v rámci jednoho zobrazení).

Nezaplatíte víc než je nejnižší částka potřebná k dosažení minimálního hodnocení reklamy a překonání hodnocení reklamy konkurenta bezprostředně pod vámi (pokud existuje).

Reklamy s více podklady jsou nápadnější, takže často mívají vyšší skutečnou CPC (tak jako reklamy na vyšších pozicích, u nichž je to dáno konkurencí a částečně také vyšším minimálním hodnocením reklamy). Zvýšení nákladů na reklamy spojené s přidáním dalších podkladů však často bývá nižší než zvýšení nákladů při přesunu na vyšší pozici na stránce s výsledky vyhledávání. Použitím dalších podkladů reklam tedy mnohdy můžete získat více kliknutí za méně peněz, než byste získali zlepšením jejich pozice ve výsledcích.

Nadpisy a popisy

Nadpisy a popisy jsou povinné podklady, které by měly být jedinečné, přesvědčivé a zaměřené na výhody pro uživatele. Čím víc nadpisů a popisů zadáte, tím víc bude mít Google Ads příležitostí k zobrazení reklam, které přesněji odpovídají vyhledávacím dotazům vašich potenciálních zákazníků. To může zlepšit výsledky vašich reklam.

Po zadání nadpisů a popisů vytvoří služba Google Ads z textu několik neopakujících se kombinací reklam. Pro jednu responzivní reklamu ve vyhledávání můžete použít maximálně patnáct nadpisů a čtyři popisy.

U každé reklamy budou vybrány alespoň jeden nadpis a jeden popis, které se budou zobrazovat v různých kombinacích a v různém pořadí. Pokud se část textu reklamy částečně nebo plně shoduje s vyhledávacím dotazem, může se automaticky zobrazit tučně. Google Ads postupně otestuje nejslibnější reklamy a zjistí, které kombinace textů jsou pro různé vyhledávací dotazy nejvhodnější.

Responzivní reklamy ve vyhledávání zobrazí jeden, dva nebo tři nadpisy, v závislosti na tom, co bude podle předpovědi u jedinečného vyhledávacího dotazu daného uživatele fungovat nejlépe. Pokud je předpoklad, že to přinese nejlepší výsledky, může se text nadpisu zobrazit na začátku popisu. Jestli máte podklady, které jsou připnuty k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu, budou se při zobrazování reklam i nadále zobrazovat na určených pozicích. Přečtěte si další informace o responzivních reklamách ve vyhledávání.

Poznámka: Na rozdíl od jiných podkladů nelze nadpisy a popisy používat na různých úrovních účtu nebo kampaně. Další informace o optimalizaci nadpisů a popisů

Výběr dalších podkladů k použití

Při vybírání a nastavování podkladů dodržujte tyto doporučené postupy:

 • Můžete použít všechny podklady, které jsou pro vaši firmu relevantní. Podklady jsou bez dalších nákladů a zobrazí se pouze tehdy, pokud to pravděpodobně povede k lepšímu výkonu reklamy.
 • Zvažte přidání čtyř nebo více typů podkladů. Můžete například přidat podstránky, popisky, obrázky a jeden další podklad podle svého výběru.
 • Jestliže to vzhledem k vašemu podnikání dává smysl, vytvořte podklady na vyšších úrovních v rámci účtu (například na úrovni účtu nebo kampaně, pokud je to možné).
 • Typy podkladů pouze pro čtení se nezobrazují a nezapočítávají, ale mohou zobrazovat reklamy.

Výběr podkladů na základě vašeho cíle

Další podklady volte podle svého hlavního inzertního cíle. Níže uvádíme několik obvyklých cílů inzerce spolu s podklady, které vám pomohou jich dosáhnout:

Cíl: Přimět zákazníky, aby nakoupili na pobočce vaší firmy

Pokud chcete lidi přivést do fyzické pobočky vaší firmy (jako je prodejna či restaurace), můžete zvážit tyto podklady:

Lokality

Přimějte lidi k návštěvě své firmy zobrazením její lokality, tlačítka pro volání a odkazu na stránku s podrobnostmi o firmě, na které může být uvedena například otevírací doba, fotografie podniku nebo trasa na místo. Pokud chcete, aby zákazníci navštěvovali vaši firmu, ale volali spíše na centrální linku (než na čísla konkrétních poboček), použijte společně s lokalitou také odkaz na volání. Další informace o lokalitách

Cíl: Přimět zákazníky, aby vás kontaktovali

Pokud chcete, aby vám lidé volali nebo posílali dotazy prostřednictvím textových zpráv, používejte odkazy na volání:

Odkazy na volání

Motivujte uživatele, aby vám zavolali – přidejte do reklam telefonní číslo nebo tlačítko pro volání. Další informace o odkazech na volání

Cíl: Přimět zákazníky ke konverzím na vašem webu

Pokud chcete na svůj web přivést návštěvníky, použijte tyto podklady:

Odkazy na podstránky

Přesměrujte uživatele přímo na konkrétní stránky webu (například na stránky s otevírací dobou nebo s možností okamžitého objednání). Další informace o vytváření a úpravě odkazů na podstránky

Popisky

Přidejte do reklam další text, jako např. „doprava zdarma“ nebo „nonstop zákaznická podpora“.

Strukturované úryvky

Nabídněte zákazníkům informace, které nejvíce ocení – vyberte předdefinované záhlaví (například kategorii produktů nebo služeb), a zveřejněte konkrétní položky. Další informace o strukturovaných úryvcích

Ceny

Uveďte kategorie svých služeb nebo produktů spolu s cenami, aby si lidé mohli nabídku prohlédnout přímo v reklamě. Další informace o cenách

Cíl: Přimět lidi ke stažení aplikace

Pokud chcete lidi přimět ke stažení vaší aplikace, použijte odkaz na aplikaci:

Odkazy na aplikace

Vybídněte uživatele, aby si stáhli aplikaci. Tyto podklady jsou dostupné globálně pro mobilní zařízení a tablety se systémy Android a iOS. Další informace o odkazech na aplikace

Cíl: Přimět lidi k odeslání kontaktních údajů

Pokud chcete uživatele vybídnout k odeslání jejich kontaktních údajů (např. e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších podrobností) v reakci na produkt nebo službu, které nabízíte, používejte formulář pro zájemce.

Formuláře pro zájemce

Přimějte lidi k registraci z vaší reklamy. Tato rozšíření jsou dostupná globálně pro mobilní zařízení a tablety. Další informace o formulářích pro zájemce

Odstranění podkladů

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Podklady vám umožní přidat k reklamám informace o firmě a zlepšit tak jejich výkon. Pokud byste přesto chtěli podklady odstranit, postupujte podle těchto pokynů.

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Podklady.
 3. Klikněte na Podklady.
 4. V rozbalovací nabídce Tabulkové zobrazení zvolte možnost Přidružení.
 5. Zaškrtněte políčko vlevo od podkladů a v modrém pruhu klikněte na možnost Upravit.
 6. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Odstranit.

Odstraněním podkladu z jedné kampaně nedojde k jeho odstranění z ostatních kampaní.

Vypnutí automatických podkladů na úrovni účtu

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Pokud chcete automatické podklady na úrovni účtu vypnout, postupujte takto:

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Podklady.
 3. Klikněte na Podklady.
 4. V rozbalovací nabídce Tabulkové zobrazení zvolte možnost Přidružení.
 5. Vpravo klikněte na nabídku se třemi tečkami a vyberte možnost Automatické podklady na úrovni účtu.
 6. Vpravo opět klikněte na nabídku se třemi tečkami a vyberte Pokročilé možnosti.
 7. Zvolte Vypnout konkrétní automatické podklady a pak vyberte podklad, který chcete deaktivovat.
 8. Vyberte důvod vypnutí podkladu a přidejte doplňující komentáře.
 9. Klikněte na Vypnout.

Informace týkající se podkladů vyjma nadpisů a popisů

Níže uvedené informace o podkladech se nevztahují na nadpisy a popisy.

Naplánování zobrazování podkladů

U podporovaných podkladů můžete naplánovat, aby se zobrazovaly pouze v konkrétní denní dobu nebo v konkrétním časovém úseku. Například lze nastavit, aby se odkazy na volání zobrazovaly pouze v hodinách, kdy ve firmě přijímáte hovory.

Pokyny

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Podklady.
 3. Klikněte na Podklady.
 4. V rozbalovací nabídce Tabulkové zobrazení zvolte možnost Přidružení. Uvidíte tabulku se všemi svými podklady.
 5. V seznamu nad lištou tabulky vyberte typ podkladu.
 6. Vedle podkladu, jehož zobrazování chcete naplánovat, klikněte na ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav a vyberte Upravit.
 7. V rozbalovací nabídce klikněte na Pokročilé možnosti.
 8. Nastavte datum zahájení a datum ukončení. Podklad se bude zobrazovat pouze v tomto zadaném období.
 9. V části Plán podkladů vyberte dny a časy, kdy se mají podklady zobrazovat. Pokud chcete přidat další dny a časy, klikněte na Přidat časový rozvrh reklam.
 10. Klikněte na Uložit.

Faktory určující, kdy se podklady zobrazí

Služba Google Ads zohledňuje při zobrazování podkladů například tyto faktory:
 • Hodnocení reklamy, které odráží vaši cenovou nabídku, kvalitu reklamy a vstupní stránky, dále minimální hodnocení reklamy, kontext vyhledávání uživatele a očekávaný účinek podkladu a jiných formátů reklamy. Google Ads před zobrazením dalších podkladů v reklamě vyžaduje určité minimální hodnocení reklamy (zohledňující vaše podklady). Aby se podklady zobrazovaly, může být nutné nabídku nebo kvalitu reklamy (případně obojí) zvýšit.
 • Pozice reklamy na stránce s výsledky vyhledávání na Googlu. Nad výsledky vyhledávání na Googlu je pro podklady reklam k dispozici jen omezený prostor. Reklamy na vyšších pozicích mají přednostní příležitost zobrazit více podkladů. Obecně platí, že reklamy umístěné níže mají méně podkladů než reklamy umístěné výše. Systém Google Ads navíc reklamám na nižších pozicích obecně neumožňuje, aby získaly více přírůstkových kliknutí z podkladů než reklamy na pozicích vyšších. Pokud chcete, aby se reklamy umístily lépe, musíte obvykle zvýšit kvalitu reklamy, cenovou nabídku, nebo obojí. Další informace o hodnocení reklamy
 • Další aktivované podklady. V každé aukci se obecně zobrazuje vaše nejvýkonnější a nejúčelnější kombinace vhodných podkladů a formátů. Žádná kombinace podkladů vám neumožní dosáhnout vyšší očekávané míry prokliku (CTR), než je očekávaná CTR reklamy umístěné výše.

Jak zvýšit pravděpodobnost zobrazení podkladů

Někdy se stává, že se požadované podklady u vašich reklam nezobrazí. To však nutně neznamená, že je něco špatně. (Pokud jste například do reklamy přidali odkaz na podstránku a obrázek, existuje mnoho důvodů, proč se jeden z těchto podkladů může u některých vyhledávání zobrazit, zatímco u jiných ne.)

Zkontrolujte, zda je podklad přiřazen k aktivní reklamní sestavě, kampani nebo účtu.

Tak jako reklamy a klíčová slova, i podklady mohou být buď schváleny, nebo zamítnuty. Zamítnuté podklady se nezobrazují. Je třeba je upravit a odeslat k opětovné kontrole.

I když byl podklad schválen, může se stát, že se někdy u reklamy nezobrazí. Podklady se u reklam zobrazují v těchto případech:

 • předpověď ukazuje, že tento podklad (nebo kombinace podkladů) zlepší výkon reklamy,
 • pozice a hodnocení reklamy jsou natolik vysoké, že se podklady mohou zobrazit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
12438385427303910360
true