Giới thiệu về trang Tổng quan

Trang Tổng quan cho phép bạn xem xét nhanh hiệu quả hoạt động của mình. Đây là nơi đầu tiên bạn truy cập khi mở tài khoản Google Ads và bao gồm một bản tóm tắt về hiệu quả hoạt động và những thông tin chi tiết quan trọng của bạn. Bạn sẽ tìm thấy Tổng quan cho toàn bộ tài khoản của mình, cũng như cho các chiến dịch và nhóm quảng cáo riêng lẻ. Mỗi trang Tổng quan bao gồm nhiều thẻ tóm tắt với các chỉ số chính. Ví dụ: trang Tổng quan cho tài khoản của bạn có các thẻ thể hiện chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nào đã thay đổi nhiều nhất, trong khi đó Tổng quan cho chiến dịch có các thẻ thể hiện thông tin về các phiên đấu giá và tìm kiếm phổ biến của bạn. Bạn có thể điều chỉnh phạm vi ngày tổng thể để thay đổi dữ liệu trên thẻ tóm tắt.

Đôi khi, trang Tổng quan của bạn cũng sẽ làm nổi bật các thông tin chi tiết chính. Thẻ thông tin chi tiết thể hiện những thay đổi quan trọng đối với hiệu suất mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Bài viết này giải thích các loại thẻ khác nhau được hiển thị trên trang Tổng quan của bạn.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối màn hình video, chọn "Phụ đề" và sau đó, chỉ định ngôn ngữ của bạn.

Trước khi bắt đầu

Để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng khác nhau của trang Tổng quan, hãy đọc bài viết Sử dụng trang Tổng quan.

Nội dung trên trang Tổng quan

Trang Tổng quan bao gồm hai loại thẻ. Thẻ tóm tắt thể hiện tóm tắt chung về hiệu suất của bạn trên phạm vi ngày bạn chọn. Thẻ thông tin chi tiết làm nổi bật những quan sát quan trọng và không liên quan đến phạm vi ngày bạn đã chọn.

Thẻ tóm tắt

Tất cả các trang Tổng quan bao gồm một thẻ tóm tắt có biểu đồ dạng đường cho phép bạn so sánh hiệu suất trước đây của các chỉ số. Bạn có thể so sánh tới 4 chỉ số chính cùng lúc. Các thẻ tóm tắt khác nhau sẽ thể hiện cho cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Những thẻ này bao gồm:

 • Dữ liệu Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Đối tượng cho các mạng Hiển thị và Video
 • Thay đổi lớn nhất đối với chiến dịch và nhóm quảng của bạn
 • Vị trí địa lý của những người đã tương tác với quảng cáo của bạn
 • Từ khóa cho các mạng Hiển thị và Video
 • Quảng cáo được hiển thị nhiều nhất
 • Hiệu suất theo ngày trong tuần và thời gian trong ngày
 • Hiệu suất theo thiết bị
 • Hiệu suất theo từ khóa
 • Vị trí cho các mạng Hiển thị và Video
 • Phạm vi tiếp cận tiếp thị lại
 • Xem xét trạng thái
 • Sản phẩm hàng đầu cho Mua sắm
 • Chiến dịch và nhóm quảng cáo hoạt động hàng đầu
 • Cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên Google.com đã khiến quảng cáo của bạn hiển thị
 • Video hàng đầu
 • Chủ đề cho các mạng Hiển thị và Video

Thẻ thông tin chi tiết

Đôi khi, có những mẫu đáng lưu ý trong dữ liệu của bạn có thể xuất hiện. Thẻ thông tin chi tiết cho bạn biết về những quan sát đặc biệt này.

Nhịp độ hiệu suất theo giờ

Thẻ này cho bạn biết khi nào số nhấp chuột của bạn cao hoặc thấp bất thường vào một ngày cụ thể. Nếu bạn có xu hướng nhận được số lượng nhấp chuột nhất định vào lúc 4 giờ chiều các ngày Thứ Hai, chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu bạn dưới hoặc trên số lượng đó. Thẻ này sẽ hiển thị cho đến cuối ngày hoặc cho đến khi số nhấp chuột của bạn trở lại giá trị trung bình của ngày hôm đó.

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể quyết định thực hiện hành động bằng cách thay đổi giá thầu hoặc ngân sách của mình.

Các từ mới

Thẻ này hiển thị cho bạn các từ mới mà mọi người đã sử dụng khi tìm kiếm và tìm quảng cáo của bạn trên Google.com. Nếu bạn sử dụng từ khóa đối sánh rộng, quảng cáo của bạn chạy khi mọi người tìm kiếm các biến thể có liên quan của từ khóa, ngay cả khi các biến thể không nằm trong danh sách từ khóa của bạn. 

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể muốn xem xét việc thêm các từ này làm từ khóa hay từ khóa phủ định hoặc thay đổi loại đối sánh từ khóa.

Thay đổi thiết bị

Thẻ này cho bạn biết khi có sự thay đổi đáng kể về phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn đến từ một loại thiết bị cụ thể. Nếu hầu hết các lần hiển thị của bạn xuất phát từ một loại thiết bị và gần đây đã thay đổi, bạn sẽ thấy thẻ này xuất hiện.

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể quyết định thực hiện hành động bằng cách điều chỉnh giá thầu cho thiết bị.

Trên cùng so với khác

Thẻ này cho bạn biết khi có sự thay đổi đáng kể về phần trăm số lần hiển thị đã diễn ra khi quảng cáo của bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Nếu hầu hết các lần hiển thị của bạn thường diễn ra ở trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và gần đây đã thay đổi, bạn sẽ thấy thẻ này xuất hiện.

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể quyết định thực hiện hành động bằng cách thay đổi cách bạn đặt giá thầu.

Thay đổi đối với nhóm quảng cáo

Thẻ này cho bạn biết khi có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ phần trăm chi phí của một nhóm quảng cáo so với chi phí của chiến dịch. Ví dụ: nếu hầu hết chi phí của bạn thường đến từ một nhóm quảng cáo trong một chiến dịch và điều đó gần đây đã thay đổi, bạn sẽ thấy thẻ này xuất hiện.

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể quyết định thực hiện hành động bằng cách di chuyển nhóm quảng cáo mới vào chiến dịch riêng, thay đổi cách bạn đặt giá thầu hoặc xem lại các thay đổi bạn đã thực hiện cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo này. 

Địa lý

Thẻ này cho bạn biết khi có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị đã xảy ra ở những vị trí cụ thể. Nếu hầu hết các hiển thị quảng cáo của bạn thường xảy ra ở một vị trí nhất định và đã thay đổi gần đây, thẻ Địa lý sẽ xuất hiện cùng với thông tin đó.

Dựa trên thông tin chi tiết này, bạn có thể quyết định thực hiện hành động bằng cách thay đổi công cụ điều chỉnh giá thầu cho một số vị trí nhất định. Để tránh phải thay đổi giá thầu thường xuyên, bạn có thể sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh, tính năng này sẽ tự động tối ưu hóa để có được chuyển đổi dựa trên vị trí và nhiều yếu tố khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố