Par kopsavilkuma lapu

Kopsavilkuma lapā varat vienkopus pārskatīt savu veiktspēju. Tā ir pirmā vieta, kurā nonākat, atverot savu Google Ads kontu, un te atradīsit veiktspējas kopsavilkumu un būtiskus ieskatus. Šajā lapā ir visa konta, kā arī atsevišķu kampaņu un reklāmu kopu kopsavilkums.

Ja veidojat jaunu kampaņu un tajā vēl nav sākti tēriņi, kampaņas kopsavilkuma lapā tiks parādīts, vai ir kādas problēmas, kas jānovērš pirms jaunās kampaņas tēriņu uzsākšanas, vai arī jums vēl būs jāuzgaida. Tajā tiks sniegti arī ieteikumi par to, kā uzlabot kampaņas kvalitāti, kamēr jūs gaidāt. Ņemiet vērā, ka tas attiecas tikai uz meklēšanas tīkla un video kampaņām.

Kad jūsu jaunā kampaņa sāks darboties, katrā kopsavilkumā tiks iekļautas vairākas kopsavilkuma kartītes ar galvenajiem rādītājiem. Piemēram, konta kopsavilkuma lapā būs kartītes, kurās norādīts, kura kampaņa vai reklāmu kopa ir mainījusies visvairāk, savukārt kampaņas kopsavilkuma lapā būs kartītes, kurās norādīta informācija par jūsu izsolēm, populārākajiem vaicājumiem un kampaņas statusu, tostarp visas reklāmas, kuras, iespējams, ir bijušas noraidītas. Jūs varat koriģēt kopējo datumu diapazonu, lai kopsavilkuma kartītēs mainītu datus.

Dažreiz arī būtiskākie ieskati tiks norādīti jūsu kopsavilkuma lapās. Ieskatu kartītēs ir atainotas svarīgas veiktspējas izmaiņas, ko, iespējams, neesat pamanījis.

Šajā rakstā ir sniegta informācija par dažādiem kopsavilkuma lapās rādīto kartīšu veidiem.

Pirms darba sākšanas

Lai uzzinātu, kā izmantot dažādas kopsavilkuma lapā pieejamās funkcijas, izlasiet rakstu Kopsavilkuma lapas lietošana.

Kas iekļauts kopsavilkuma lapā

Kopsavilkuma lapās ir triju veidu kartītes: veiktspējas kopsavilkums, kopsavilkuma un ieskatu kartītes. Veiktspējas kopsavilkuma kartīte ir konta līmeņa kartīte, kurā, pamatojoties uz jūsu konta mērķiem, ir apkopotas veiktspējas izmaiņas pēdējo septiņu dienu laikā salīdzinājumā ar iepriekšējām septiņām dienām. Kopsavilkuma kartītēs tiek rādīts vispārīgs kopsavilkums par veiktspēju konta, kampaņas vai reklāmu kopas līmenī jūsu izvēlētajā datumu diapazonā. Ieskatu kartītēs ir nozīmīgi novērojumi, un tās nav saistītas ar izvēlēto datumu diapazonu.

Veiktspējas kopsavilkums

Veiktspējas kopsavilkuma kartīte tiek rādīta Google Ads konta līmeņa kopsavilkuma lapā, un tajā tiek izmantots Google MI, lai sniegtu kopsavilkumu par svarīgu veiktspējas informāciju. Izmantojot veiktspējas kopsavilkumu, varat viegli izprast reklāmu veiktspēju, sekot līdzi izmaiņām un uzzināt, kā optimizēt reklāmas.

Veiktspējas kopsavilkumā ir ietverti tālāk norādītie komponenti.

 • Sniegtā kopsavilkuma datumu diapazons.
 • Kopsavilkums par jūsu mērķu veiktspēju dažādās kampaņās.
 • Poga “Skatīt detalizētu informāciju”, kas nodrošina skaidrojumu par veiktspējas izmaiņām.

Noklikšķinot uz “Skatīt detalizētu informāciju”, labajā pusē tiks atvērts sānu panelis, kurā varēsiet skatīt detalizētu skaidrojumu par veiktspēju, tostarp:

 • jūsu kampaņu izmaiņu kopsavilkumu;
 • skaidrojumus, kas ļaus labāk izprast veiktspējas izmaiņas.

Kopsavilkuma kartītes

Visās kopsavilkuma lapās ir kopsavilkuma kartīte ar līniju diagrammu, kas ļauj salīdzināt rādītāju veiktspēju pagātnē. Konta, kampaņas un reklāmu kopas līmenī tiek rādītas atšķirīgas kopsavilkuma kartītes. Šajās kartītēs var būt tālāk norādītā informācija.

 • Dati par ieskatu izsolē
 • Reklāmas tīkla un video tīkla mērķauditorijas
 • Lielākās izmaiņas jūsu kampaņās un reklāmu kopās
 • Reklāmguvumu uzskaites statuss/reklāmguvumu ceļi
 • To lietotāju ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kuri mijiedarbojās ar jūsu reklāmu
 • Reklāmas tīkla un video tīkla atslēgvārdi
 • Visvairāk rādītās reklāmas
 • Veiktspēja pēc nedēļas dienas vai diennakts laika
 • Veiktspēja pēc ierīces
 • Veiktspēja pēc atslēgvārda
 • Reklāmas tīkla un video tīkla izvietojumi
 • Atkārtotā mārketinga sasniedzamība
 • Statusa pārskatīšana
 • Pakalpojuma Pirkumi populārākie produkti
 • Veiksmīgākās kampaņas un reklāmu kopas
 • Populārākie meklēšanas vienumi vietnē Google.com, kas aktivizēja jūsu reklāmu rādīšanu
 • Populārākie videoklipi
 • Reklāmas tīkla un video tīkla tēmas

Ieskatu kartītes

Var rasties interesantas datu tendences. Ieskatu kartītes sniedz informāciju par šādiem īpašiem novērojumiem.

Veiktspējas skatījums pa stundām

Šī kartīte sniedz informāciju par to, ja kādā konkrētā dienā klikšķu līmenis ir neparasti augsts vai zems. Ja parasti saņemat noteiktu klikšķu skaitu līdz plkst. 16:00 pirmdienās, mēs jūs informēsim, ja šis skaits netiks sasniegts vai tiks pārsniegts. Šī kartīte tiek rādīta līdz dienas beigām vai brīdim, kad klikšķu rādītājs atkal atbilst dienas vidējam līmenim.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat pieņemt lēmumu par turpmākajām darbībām, piemēram, par cenu maiņu vai budžeta maiņu.

Jauni vārdi

Šajā kartītē tiek rādīti jauni vārdi, kurus lietotāji ir izmantojuši, meklējot un atrodot jūsu reklāmas vietnē Google.com. Ja izmantojat plašās atbilstības atslēgvārdus, jūsu reklāmas tiek rādītas, kad lietotāji meklēšanā izmanto atbilstošus jūsu atslēgvārdu variantus, pat ja šie varianti nav ietverti jūsu atslēgvārdu sarakstos.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat pievienot šos vārdus kā atslēgvārdus vai kā ierobežojošos atslēgvārdus, kā arī varat mainīt atslēgvārdu atbilstības veidus.

Ierīču izmaiņas

Šajā kartītē tiek sniegta informācija par būtiskām izmaiņām konkrēta veida ierīču reklāmas seansu procentuālajā vērtībā. Ja vairākums seansu parasti tiek nodrošināti viena veida ierīcē un šī tendence nesen ir mainījusies, jums tiks rādīta šī kartīte.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat pieņemt lēmumu par turpmākajām darbībām, piemēram, par ierīču cenas korekciju.

Augšā vai citur

Šajā kartītē tiek sniegta informācija par būtiskām izmaiņām to seansu procentuālajā vērtībā, kuri tiek nodrošināti brīdī, kad jūsu reklāma tiek rādīta virs dabiskās meklēšanas rezultātiem. Ja vairākums seansu parasti tiek nodrošināti, kad reklāma tiek rādīta virs dabiskās meklēšanas rezultātiem, un šī tendence nesen ir mainījusies, jums tiks rādīta šī kartīte.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat pieņemt lēmumu par turpmākajām darbībām, piemēram, par cenu noteikšanas maiņu.

Reklāmu kopas izmaiņas

Šajā kartītē tiek sniegta informācija par būtiskām izmaiņām reklāmu kopas cenā — kā attiecīgās kampaņas cenas procentuālā daļa. Piemēram, šīs kartīte tiks parādīta, ja lielāko daļu cenas veidoja viena reklāmu kopa konkrētā kampaņā, bet nesen tas ir mainījies.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat pieņemt lēmumu par turpmākajām darbībām, piemēram, par jaunās vadošās reklāmu kopas pārvietošanu uz atsevišķu kampaņu, par cenu noteikšanas maiņu, vai pārskatīt šai kampaņai vai reklāmu kopai veiktās izmaiņas.

Ģeogrāfiskie dati

Šajā kartītē tiek sniegta informācija par būtiskām izmaiņām to seansu procentuālajā vērtībā, kas tika nodrošināti konkrētās atrašanās vietās. Ja vairākums jūsu reklāmas seansu parasti tiek nodrošināti noteiktā atrašanās vietā un nesen tā ir mainījusies, tiks parādīta ģeogrāfisko datu kartīte ar šo informāciju.

Pamatojoties uz šo ieskatu, varat lemt par cenu pārveidotāju mainīšanu noteiktai atrašanās vietai. Lai cenas nebūtu jāmaina regulāri, varat izmantot viedo cenu noteikšanu, kas automātiski veic optimizāciju reklāmguvumiem, pamatojoties uz atrašanās vietu un daudziem citiem faktoriem.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne